29 noiembrie 2021

Agenda şedinţei Guvernului României din 21 iulie

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Agenda şedinţei de Guvern poate fi completată cu proiecte de acte normative incluse pe lista suplimentară.

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRI

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexei nr. 3 la Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1294/2004
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/HGANEXA-6.pdf

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 pentru Societatea Uzina Termoelectrică Midia S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/NFHG-4.pdf

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 pentru Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/NFHG-5.pdf

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 pentru Societatea Naţională a Apelor Minerale S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/NFHG-6.pdf

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 pentru Societatea Naţională Plafar S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/NFHG-7.pdf

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 pentru Societatea BĂIŢA S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/NFHG-8.pdf

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Societăţii „Telecomunicaţii C.F.R.” S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/HG-37.pdf

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Companiei Naţionale Poşta Română S.A., care funcţionează sub autoritatea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/HG-38.pdf

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Regiei Autonome „Rasirom”, aflată sub autoritatea Serviciului Român de Informaţii
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/HG-39.pdf

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Cislău, judeţul Buzău
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/HG-40.pdf

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Someş-Odorhei, judeţul Sălaj
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/HG-41.pdf

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Crasna, judeţul Sălaj
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/HG-42.pdf

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Sânmartin, judeţul Harghita
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/HG-43.pdf

II. NOTE

1. NOTĂ cu tema: Retragerea cererii Guvernului transmisă Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca prin adresa nr.20/6375/THG/05.04.2021, privind emiterea unei hotărâri care are ca obiect transmiterea imobilului teren şi construcţii, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. M. Kogălniceanu nr. 4, din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, în domeniul public al statului în vederea dării acestuia în administrarea Universităţii „Babeş Bolyai” din Cluj-Napoca, instituţie aflată în coordonarea Ministerului Educaţiei.
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/NOTA-1.pdf

2. NOTĂ cu tema: Aprobarea transmiterii de către Guvern, prin Secretariatul General al Guvernului, a unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia, privind emiterea unei hotărâri care are ca obiect transmiterea imobilului situat în municipiul Alba Iulia, strada Militari nr. 3, judeţul Alba, înscris în Cartea Funciară nr. 114426 Alba Iulia, din domeniul public al municipiului Alba Iulia în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Educaţiei prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba şi Palatul Copiilor Alba Iulia.
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/NOTA-2.pdf

3. NOTĂ cu tema: Trecerea terenurilor cu suprafeţele de 336 mp şi de 241 mp situate în municipiul laşi, din domeniul public al municipiului Iaşi în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Serviciului Român de Informaţii
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/NOTA-3.pdf

III. PUNCTE DE VEDERE

1. PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE ale Guvernului referitoare la 13 iniţiative legislative
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/PUNCTE-DE-VEDERE-1.pdf

Notă: Proiectele de acte normative şi documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul şedinţei Guvernului României.

Biroul de presă al Guvernului