27 iunie 2022

Agenda şedinţei Guvernului României din 22 decembrie 2021

Distribuie pe rețelele tale sociale:

 

INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative incluse pe agenda şedinţei Guvernului României din 22 decembrie 2021

I. PROIECTE DE ORDONANŢE DE URGENŢĂ

1. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru aprobarea Acordului de împrumut (Mecanismul de redresare şi rezilienţă) dintre Comisia Europeană şi România, semnat la Bucureşti la 26 noiembrie 2021 şi la Bruxelles la 15 decembrie 2021
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/12/OUG-14.pdf

II. PROIECTE DE HOTĂRÂRI

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/12/HG-16.pdf

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare voluntare a României pentru anul 2022 la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, în vederea finanţării proiectului ce vizează protecţia şi confidenţialitatea datelor transmise de către ţările care implementează Standardul comun de raportare al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică -„Sistemul comun de transmitere a datelor”
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/12/HG-17.pdf

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 817/2017 privind structura organizatorică şi numărul de posturi ale Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar, înfiinţată prin reorganizarea Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/12/HGANEXA-1.pdf

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 876/2007 pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la regimul transporturilor navale
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/12/HG-24.pdf

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Amenajare pasaj pietonal subteran Piaţa Centrală din Comarnic – intersecţie DN 1 cu strada Ghioşeşti”
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/12/HG-25.pdf

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Oradea, precum şi trecerea unor construcţii din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia pentru scoaterea din funcţiune în vederea casării
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/12/NFHGANEXE.pdf

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului rectificat de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/12/HG-19.pdf

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Forotic, judeţul Caraş-Severin
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/12/HG-20.pdf

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Tichileşti, judeţul Brăila
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/12/HG-21.pdf

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Racoviţa, judeţul Brăila
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/12/HG-22.pdf

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind eliberări/numiri de prefecţi şi/sau subprefecţi

Notă: Proiectele de acte normative şi documentele de politici publice incluse pe agendă pot fi modificate în urma dezbaterilor din cadrul şedinţei Guvernului României.

Biroul de presă al Guvernului