Publicat: 22 Octombrie, 2020 - 09:18
Share

Agenda şedinţei de Guvern poate fi completată cu proiecte de acte normative incluse pe lista suplimentară.

I. PROIECTE DE LEGI

1. PROIECT DE LEGE privind acceptarea amendamentului convenit prin Rezoluţia A/RES/521 (XVII) Adoptată de Adunarea Generală a Organizaţiei Mondiale a Turismului, adoptat la cea de-a XVII-a sesiune a sa, la Cartagena de Indias, 23-29 noiembrie 2007, la Statutul Organizaţiei Mondiale a Turismului, adoptat de Adunarea Generală extraordinară a Uniunii Internaţionale a Organismelor Oficiale de Turism, la Mexico City, 17-28 septembrie 1970

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/10/LG-6.pdf

2. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Consiliul de Miniştri al Bosniei şi Herţegovinei privind protecţia reciprocă a
informaţiilor clasificate

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/10/LG-4.pdf

3. PROIECT DE LEGE privind înfiinţarea Institutului Teologic Creştin după Evanghelie ''Timotheus'' din Bucureşti

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/10/LG-5.pdf

II. PROIECTE DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

1. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru completarea art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea
coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/10/OUG-5.pdf

2. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind instituirea unor măsuri pentru asigurarea resurselor umane necesare instituţiilor din cadrul sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, Ministerului Sănătăţii şi unităţilor subordonate, unităţilor sanitare şi serviciilor de asistenţă socială în
contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/10/OUG-6.pdf

3. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr.121/2014 privind eficienţa energetică

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/10/OUG-8.pdf

4. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea Legii nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/10/OUG-9.pdf

5. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind desfăşurarea pe perioada stării de alertă a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul unor instituţii din sistemul justiţiei

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/10/OUG-11.pdf

III. PROIECTE DE HOTĂRÂRI

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 399/ 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/10/HG-25.pdf

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/10/HG-26.pdf

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea atestării unor localităţi sau părţi din localităţi, ca staţiuni turistice de interes naţional, respectiv local şi pentru
modificarea anexei nr.5 la Hotărârea Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/10/HG-27.pdf

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2020 pentru Societatea Naţională a Sării S.A., aflată sub
autoritatea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/10/NFHG-3.pdf

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2020 pentru Societatea CUPRU MIN S.A. Abrud, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/10/NFHG-4.pdf

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cuantumului indemnizaţiei lunare de hrană cuvenite persoanelor diagnosticate cu tuberculoză tratate în ambulatoriu

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/10/HG-28.pdf

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 29 iunie 2020 şi la Bucureşti la 16 iulie 2020 la Contractul de credit în cadrul Facilităţii de cofinanţare CSNR dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 24 noiembrie 2008

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/10/HG-29.pdf

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea alin. (1) al art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 762/2010 privind condiţiile de acordare, în mod gratuit, a asistenţei medicale, medicamentelor şi protezelor pentru unele categorii de personal din sistemul justiţiei

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/10/HG-30.pdf

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.241/2018 pentru aprobarea participării României la Expoziţia mondială 2020 '' Connecting Minds, Creating the Future'', Dubai, Emiratele Arabe Unite

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/10/HG-31.pdf

10.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Braşov, Bistriţa-Năsăud, Harghita, Sibiu şi municipiul Bucureşti

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/10/HG-32.pdf

11.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înfiinţarea pe lângă Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii pentru finanţarea activităţilor de înregistrare sistematică a imobilelor aflate în domeniul public de interes naţional şi în administrarea Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării"

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/10/HG-33.pdf

12.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1013/2018 pentru aprobarea numărului de autoturisme necesare desfăşurării activităţilor specifice Autorităţii Electorale Permanente

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/10/HG-34.pdf

13.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de investiţii "Port Brăila - Lucrări de infrastructură portuară a sectorului portuar din Incinta Bazin Docuri"

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/10/HGANEXA-2.pdf

14.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea desfiinţării Sălii Polivalente situată în Municipiul Tulcea, str. Isaccei nr. 18, judeţul Tulcea, în vederea realizării, pe acelaşi amplasament, a obiectivului de investiţii "Construire Sală Polivalentă municipiul Tulcea"

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/10/HG-35.pdf

15.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil şi darea acestuia în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Olt

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/10/HG-36.pdf

16.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Corund, judeţul Harghita

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/10/HGNFANEXA-2.pdf

17.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/10/HG-37.pdf

18.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea poziţiei nr. 26 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile reşedinţe de judeţe în administrarea instituţiilor prefectului şi pentru actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare ale unui imobil aflat
în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Mehedinţi din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/10/NFHGANEXA-2.pdf

19.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Someş" al judeţului Satu Mare, ca urmare a retrocedării, în condiţiile legii, înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Someş" al judeţului Satu Mare a unui teren şi comasarea acestuia cu alt imobil aflat în domeniul public al statului şi
administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Someş" al judeţului Satu Mare, actualizarea valorii de inventar a imobilului rezultat în urma comasării, precum şi trecerea unor construcţii din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, precum şi actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/10/HG-38.pdf

20.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a actualizării valorii de inventar şi schimbării unităţii de administrare pentru unele părţi ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne -
Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/10/NFHGANEXE-1.pdf

21.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Caraş-Severin din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/10/NFHGANEXA-3.pdf

22.PROIECTE DE HOTĂRÂRI privind eliberări/numiri de prefecţi şi/sau subprefecţi

IV. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Concluziile analizei de impact privind descentralizarea competenţelor exercitate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale către autorităţile administraţiei publice locale la nivel judeţean

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/10/MEMO-12.pdf

2. MEMORANDUM cu tema: modificarea Memorandumului nr. 17.233/10.12.2014, cu tema: "Programul Naţional de consolidare a infrastructurii instanţelor" "Cartierul pentru Justiţie" - complex urbanistic destinat sediilor unor instituţii aparţinând sistemului judiciar" "Programul Naţional de consolidare a infrastructurii
parchetelor"

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/10/MEMO-13.pdf

3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării "Înţelegerii privind colaborarea din domeniul educaţiei între Ministerul Educaţiei şi Cercetării din România şi Ministerul Educaţiei din Republica Populară Chineză în perioada 2020 - 2024"

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/10/MEMO-14.pdf

V. INFORMĂRI

1.NOTĂ DE INFORMARE cu tema: Informare privind pregătirea exercitării dreptului de vot în străinătate la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/10/NOTA-DE-INFORMARE.pdf

2. INFORMARE privind stadiul pregătirii şi organizării alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/10/INFO-4.pdf

3. INFORMARE privind situaţia referitoare la utilizarea schemelor de ajutor de stat în contextul pandemiei

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/10/INFORMARE.pdf

VI. PUNCTE DE VEDERE

1. PUNCTE DE VEDERE ale Guvernului referitoare la 13 iniţiative legislative

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/10/PUNCTE-DE-VEDERE-1.pdf

Notă: Proiectele de acte normative şi documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul şedinţei
Guvernului României.

Tag-uri Institutii: