2 decembrie 2021

Agenda ședinței Guvernului României din 25 august 2021

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Agenda ședinței de Guvern poate fi completată cu proiecte de acte normative incluse pe lista suplimentară.

 

I. PROIECTE DE ORDONANȚE

1. PROIECT DE ORDONANȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/OUG-11.pdf
2. PROIECT DE ORDONANȚĂ privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/OUGANEXA.pdf

II. PROIECTE DE HOTĂRÂRI

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1188/2014 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Zootehnie „ Prof. dr. G. K. Constantinescu”

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/HG-68.pdf

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier naţional, cu compensare, a terenului în suprafaţă de 5,5111 ha, în vederea realizării obiectivului „Dezvoltarea infrastructurii turistice în Orașul Zlatna, Județul Alba – Amenajare domeniu schiabil”

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/HG-69.pdf

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Normelor de aplicare în cadrul Ministerului Apărării Naţionale a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea şi evidenţa proprie a Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiţiei – Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia, precum și a Secretariatului General al Guvernului, prin Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/HGANEXE-4.pdf

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/HG-70.pdf

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului prin Clubul Sportiv „Mureșul” Târgu Mureș, precum și declararea lui ca bun de interes public național

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/HG-71.pdf

 

III. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea finalizării negocierilor şi semnarea Memorandumului de Înțelegere privind Sprijinul pentru Implementarea Proiectelor între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, în numele Guvernului României, de către ministrul investițiilor şi proiectelor europene şi eliberarea de către Ministerul Afacerilor Externe a Deplinelor Puteri în acest scop

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/MEMO-9.pdf

2. MEMORANDUM cu tema: Desemnarea operatorului economic din industria națională de apărare pentru Centru de Mentenanță pentru „Aparatură optică și electrono-optică” de ochire și vedere pe timp de noapte ARGUS FO1 M1, camere termale, AVN, AON, AON-P

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/MEMO-10.pdf

3. MEMORANDUM cu tema: Acordarea unui ajutor de stat, pentru perioada 01.04.2020 – 31.08.2020, Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” S.A., pentru compensarea pierderilor suferite ca urmare a pandemiei COVID-19 și cauzate direct de această pandemie, în baza art. 107 alin. (2) lit. b) din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene (SE REDISCUTĂ)

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/MEMO-11.pdf

4. MEMORANDUM cu tema: Acordarea unui ajutor de stat individual Societății Comerciale „Compania Națională de transporturi aeriene române – TAROM” – S.A pentru pagubele suferite, în perioada 01.07.2020 – 31.12.2020, ca urmare a pandemiei COVID – 19 și cauzate direct de această pandemie, în baza art. 107 alin.(2) lit.b) din tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (SE REDISCUTĂ)
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/MEMO-12.pdf

 

IV. PUNCTE DE VEDRE

1. PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE ale Guvernului referitoare la 21 inițiative legislative
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/PUNCTE-DE-VEDERE.pdf

Notă: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.