8 august 2022

Agenda ședinței Guvernului României din 26 mai 2022

Distribuie pe rețelele tale sociale:

INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 26 mai 2022

 

I. PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ

1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind prevenirea, verificarea şi constatarea neregulilor/dublei finanţări, a neregulilor grave apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de Redresare şi Rezilienţă şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora şi recuperarea creanţelor rezultate

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/OUG-15.pdf
2. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 şi prorogarea unor termene
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/OUG-13.pdf
3. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru asigurarea sălii principale de conferinţă necesară pentru organizarea şi desfăşurarea celei de-a 21-a ediții a Conferinței Plenipotențiarilor Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor la Bucureşti, în perioada 26 septembrie – 14 octombrie 2022
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/OUG-14.pdf

II. PROIECTE DE HOTĂRÂRI DE GUVERN

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Planului de urgenţă pentru securitatea aprovizionării cu gaze naturale în România
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/HG-110.pdf
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcţia, înscrierea/înregistrarea, control şi exploatarea şi întreţinerea sistemelor individuale adecvate de colectare şi epurare ape uzate
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/HGANEXA-16.pdf
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/HG-111.pdf
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Programului manifestărilor prilejuite de Ziua Eroilor – 2 iunie 2022
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/HG-112.pdf

 

III. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării contractului pentru asistenţă tehnică dintre Guvernul României reprezentat de Ministerul Sănătăţii şi Organizaţia Mondială a Sănătăţii privind sprijinul tehnic necesar în vederea implementării Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României (PNRR)
Documentul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/05/MEMO-29.pdf

 

Notă: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot fi modificate în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

Credit foto Gabriel Petrescu