17 octombrie 2021

Agenda şedinţei Guvernului României din 28 aprilie 2021

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Agenda şedinţei de Guvern poate fi completată cu proiecte de acte normative incluse pe lista suplimentară.

I. PROIECTE DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

1. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/04/OUG-2.pdf

II. PROIECTE DE HOTĂRÂRI

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea plafoanelor financiare alocate măsurilor de sprijin cuplat în sectorul vegetal pentru anul de cerere 2020
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/04/HG-52.pdf

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii imobilului 2542 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/04/HG-53.pdf

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier naţional, fără compensare, de către Societatea Complexul Energetic Oltenia SA a terenului în suprafaţă de 17,0357 ha, în vederea realizării obiectivului de utilitate publică şi de interes naţional „Continuarea lucrărilor miniere în perimetrul de licenţă al UMC Tismana – Tismana I”
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/04/HG-54.pdf

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare şi a valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Centrului Naţional al Cinematografiei, precum şi pentru închirierea unor spaţii din acest bun imobil
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/04/HG-55.pdf

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, precum şi trecerea unor construcţii din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/04/NFHGANEXE-3.pdf

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Reabilitarea liniei de cale ferată Craiova-Calafat, componentă a coridorului Orient/Est – Mediteranean”, lucrare de utilitate publică de interes naţional
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/04/HG-56.pdf

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR” – S.A. – Sucursalele Regionale CF Braşov şi Constanţa, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/04/HG-57.pdf

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea codului de clasificaţie şi a denumirii unor bunuri imobile aflate în administrarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, cuprinse în anexa nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/04/HG-58.pdf

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Ceatalchioi, judeţul Tulcea
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/04/HG-59.pdf

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Checea, judeţul Timiş
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/04/HG-60.pdf

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Mădăras, judeţul Bihor
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/04/HG-61.pdf

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului oraşului Covasna, judeţul Covasna
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/04/HGANEXA-2-1.pdf

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Chichiş, judeţul Covasna
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/04/HGANEXA-2-2.pdf

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Bărbăteşti, judeţul Vâlcea
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/04/HG-62.pdf

III. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii Acordului de împrumut (Finanţare adiţională pentru Proiectul privind reforma sectorului sanitar – îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei sistemului sanitar) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în valoare de 150 mil. EUR şi a semnării acestuia; şi acordarea împuternicirii de semnare ministrului finanţelor
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/04/HG-62.pdf

2. MEMORANDUM cu tema: Strategia de administrare a datoriei publice guvernamentale 2021-2023
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/04/MEMO-8.pdf

3. MEMORANDUM cu tema: Achiziţie Sisteme de trenuri de lucru pentru dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii feroviare în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare.
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/04/MEMO-9.pdf

4. MEMORANDUM cu tema: Notificare în vederea înlocuirii unui membru titular din partea Asociaţiei Comunelor din România (ACoR) în cadrul delegaţiei naţionale a României la Congresul Autorităţilor Locale şi Regionale din Europa (CALRE) pentru perioada 2021 – 2026
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/04/MEMO-10.pdf

Notă: Proiectele de acte normative şi documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul şedinţei Guvernului României.