28 mai 2022

Agenda şedinţei Guvernului României din 28 decembrie 2021

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Proiectele de acte normative incluse pe agenda şedinţei Guvernului României din 28 decembrie 2021

I. PROIECTE DE LEGI

1. PROIECT DE LEGE pentru completarea tabelelor-anexă nr. I, II şi III la Legea nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/12/LG-4.pdf

II. PROIECTE DE ORDONANŢE DE URGENŢĂ

1. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/12/OUG-15.pdf

2. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind completarea art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/12/OUG-16.pdf

3. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind unele măsuri pentru susţinerea activităţii aeroporturilor regionale pentru care consiliile judeţene au calitatea de autoritate publică tutelară
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/12/OUG-17.pdf

4. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/12/OUG-18.pdf

III. PROIECTE DE HOTĂRÂRI

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2021 privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 150 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.306/2021
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/12/HGANEXE.pdf

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea unor acte normative referitoare la Programul pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor pentru pensionari
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/12/HG-27.pdf

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea art. 13 din Schema de ajutor de stat privind sprijinirea investiţiilor destinate promovării producţiei şi distribuţiei de energie termică în sistem centralizat, din surse regenerabile mai puţin exploatate, respectiv biomasă, biogaz, energie geotermală, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1037/2020
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/12/HG-28.pdf

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea cetăţeniei române domnului „Imre Patrik Istvan”
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/12/HG-29.pdf

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea alineatului (2) al articolului 1 din Hotărârea Guvernului nr. 514/2019 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” al judeţului Mureş a unui imobil trecut în proprietatea publică a statului
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/12/NFHG-2.pdf

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea descrierii tehnice şi valorii de inventor pentru un bun imobil din domeniul public al statului aflat în administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Îmbunătăţiri Funciare – I.N.C.D.I.F. – „ISPIF” Bucureşti din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi transmiterea unei părţi din acesta în administrarea Institutul de Igienă şi Sănătate Publică Veterinară din subordinea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/12/HGANEXA-1ANEXA-2.pdf

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Centru social de recuperare şi îngrijire „Sfântul Nectarie”, comuna Putna, judeţul Suceava”
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/12/HG-30.pdf

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desfiinţarea Spitalului Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu” Oradea prin reorganizarea acestuia ca structură fără personalitate juridică în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/12/HG-31.pdf

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Ulieş, judeţul Harghita
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/12/HG-32.pdf

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Copalnic-Mănăştur, judeţul Maramureş
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/12/HG-33.pdf

IV. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Continuarea colaborării cu Departamentul Economic al OCDE
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/12/MEMO-4.pdf

2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea vânzării „Ansamblului istoric Mina Petrila” din patrimoniul Societăţii Naţionale de Închideri Mine Valea Jiului S.A. către Consiliul Judeţean Hunedoara
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/12/MEMO-5.pdf

Notă: Proiectele de acte normative şi documentele de politici publice incluse pe agendă pot fi modificate în urma dezbaterilor din cadrul şedinţei Guvernului României.