7 decembrie 2021

Agenda şedinţei Guvernului României din 28 iulie 2021

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Agenda şedinţei de Guvern poate fi completată cu proiecte de acte normative incluse pe lista suplimentară.

I. PROIECTE DE LEGI

1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 123/2007 privind unele măsuri pentru consolidarea cooperării judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene în vederea facilitării aplicării de către România a Regulamentului (UE) 2018/1727 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 noiembrie 2018 privind Agenţia Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiţie Penală (Eurojust) şi de înlocuire şi abrogare a Deciziei 2002/187/JAI a Consiliului
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/LG-4.pdf

II. PROIECTE DE HOTĂRÂRI

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 579/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 233/2012 privind serviciile şi activităţile ce pot fi desfăşurate de către organismele private române în cadrul procedurii adopţiei interne, precum şi metodologia de autorizare a acestora şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.441/2004 cu privire la autorizarea organizaţiilor private străine de a desfăşura activităţi în domeniul adopţiei internaţionale
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/HG-44.pdf

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 76/2005 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/HG-45.pdf

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui ajutor umanitar din Rezerva Ministerului Sănătăţii, cu titlu gratuit, pentru Tunisia, în conformitate cu prevederile art.41 alin.(4) din Legea nr 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/HGNF.pdf

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Construirea unui centru de arşi şi reorganizarea fluxurilor medicale ale spitalului pentru o mai bună poziţionare şi conectare a Departamentelor Urgenţă, ATI şi chirurgie pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş”
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/HG-46.pdf

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/HG-47.pdf

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Maritime” – S.A. Constanţa, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/HG-48.pdf

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Dunării Fluviale” S.A. Giurgiu, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/HG-49.pdf

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind suplimentarea pe anul 2021 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 499/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Lărgire la 4 benzi – Centura Bucureşti Sud între A2 (km 23+600) şi A1 (km 55+520)”, precum şi modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 499/2010
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/HG-50.pdf

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” prin Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral, instituţie publică în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/HG-51.pdf

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea unor bunuri mobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor – Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/HG-52.pdf

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” prin Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/HG-53.pdf

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 pentru Compania Naţională LOTERIA ROMÂNÂ S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/NFHG-9.pdf

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare al Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului pe anul 2021
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/HG-54.pdf

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1915/2006
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/HG-55.pdf

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea cetăţeniei române domnului „Gonzalez Montero Asley”
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/HG-56.pdf

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Construire şi dotare Sediu DGPI, strada Răzoare nr. 5, sector 6, Bucureşti”
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/HG-57.pdf

17. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea stemei comunei Agrij, judeţul Salaj
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/HG-58.pdf

18. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Valcău de Jos, judeţul Sălaj
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/HG-61.pdf

19. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Rus, judeţul Sălaj
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/HG-59.pdf

20. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Nuşfalău, judeţul Sălaj
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/HG-60.pdf

21. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Dumbrăveni, judeţul Constanţa
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/HG-62.pdf

22. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei oraşului Cehu Silvaniei, judeţul Sălaj
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/HG-63.pdf

23. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Bicaz, judeţul Maramureş
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/HG-64.pdf

24. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Lunca de Jos, judeţul Harghita
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/HG-65.pdf

25. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Semlac, judeţul Arad
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/HG-66.pdf

III. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea de către Guvern a ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat ale căror cheltuieli vor fi prezentate în Strategia fiscal bugetară pentru perioada 2022-2024
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/MEMO-1.pdf

2. MEMORANDUM cu tema: Propuneri privind preluarea în administrare a imobilului teren, aflat în domeniul public al statului şi administrarea Băncii Naţionale a României situat în municipiul Bucureşti, str. Străuleşti nr. 60B, sector 1
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/MEMO-2.pdf

3. MEMORANDUM cu tema: Planul de acţiuni elaborat în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2019/943 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piaţa internă de energie electrică
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/MEMO-3.pdf

IV. NOTE
1. NOTĂ referitoare la Conferinţa privind viitorul Europei: stadiul dezbaterii la nivel UE şi participarea României la proces
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/NOTA-4.pdf

V. RAPOARTE
1. RAPORT privind datoria publică guvernamentală
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/07/RAPORT.pdf

Notă: Proiectele de acte normative şi documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul şedinţei Guvernului României.