22 septembrie 2021

Agenda şedinţei Guvernului României din 29 iunie 2021

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Agenda şedinţei de Guvern poate fi completată cu proiecte de acte normative incluse pe lista suplimentară.

I. PROIECTE DE LEGI

1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Anexei la Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/LG-7.pdf

2. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2007 privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/LG-8.pdf

3. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Protocolului semnat la Ierusalim, la 3 noiembrie 2020,de modificare a Convenţiei între Guvernul României şi Guvernul Statului Israel pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Ierusalim la 15 iunie 1997
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/LG-9.pdf

4. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Tratatului dintre România şi Regatul Thailandei privind transferarea persoanelor condamnate, semnat la New York la 25 septembrie 2019
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/LG-10.pdf

II. PROIECTE DE ORDONANŢE DE URGENŢĂ

1. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea art. 15 alin. (4) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, precum şi pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/OUG-13.pdf

2. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind prorogarea unui termen
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/OUG-12.pdf

III. PROIECTE DE HOTĂRÂRI

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HGNF.pdf

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 3 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2016 privind atribuţiile, organizarea şi funcţionarea caselor de pensii sectoriale din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne şi Serviciul Român de Informaţii
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-72.pdf

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 616/2015 privind aprobarea finanţării din bugetul Fondului pentru mediu a acţiunilor multianuale necesare programului „Colectarea, prelucrarea şi crearea de mecanisme şi instrumente de promovare a datelor şi informaţiilor necesare întocmirii rapoartelor către Comisia Europeană, Agenţia Europeană de Mediu şi Secretariatele Convenţiilor internaţionale din domeniul protecţiei mediului” desfăşurat în perioada 2015-2021, cu modificările şi completările ulterioare
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-73.pdf

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea datelor tehnice şi actualizarea valorii de inventar a unui imobil reprezentând teren aferent DN 7D identificat cu nr. M.F. 144794 în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi transmiterea unui sector de drum naţional, inclusiv a terenului aferent, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în domeniul public al judeţului Vâlcea, precum şi declasarea acestuia din categoria funcţională a drumurilor de interes naţional şi încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor de interes judeţean
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-74.pdf

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului, administrate de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii şi concesionate Companiei Naţionale de Căi Ferate ”CFR”-S.A, prevăzute în anexa nr.16 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-80.pdf

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Institutului Naţional de Neurologie şi Boli Neurovasculare, instituţie subordonată Ministerului Sănătăţii
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-76.pdf

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar precum şi modificarea şi completarea descrierii tehnice ale unor imobile cuprinse în anexa nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-79.pdf

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar şi comasarea unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul General pentru Imigrări
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/NFHGANEXE.pdf

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Prezidenţiale şi pentru modificarea Anexei nr. 19 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/HG-78.pdf

IV. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea Planului anual de transpunere a directivelor UE-2022
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/MEMO-11.pdf

2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Convenţiei privind Organizaţia Internaţională de Asistenţă Maritimă pentru Navigaţie
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/MEMO-12.pdf

3. MEMORANDUM cu tema: Deblocarea parţială a reţinerii de 10% instituite conform Legii 500/2002 a finanţelor publice cu modificările şi completările ulterioare asupra creditelor de angajament şi a creditelor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin Legea 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021 la titlul Subvenţii din cadrul capitolului 83.01 Agricultură, Silvicultură, Piscicultură şi Vânătoare
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/MEMO-13.pdf

V. NOTE

1. NOTĂ cu tema: Aprobarea transmiterii unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Târgovişte, judeţul Dâmboviţa, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public al Municipiului Târgovişte în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/NOTA-7.pdf

2. NOTĂ cu tema: Aprobarea transmiterii de către Guvern, prin Secretariatul General al Guvernului, a unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Iaşi, privind emiterea unei hotărâri care are ca obiect transmiterea imobilelor teren şi construcţii, situate în municipiul Iaşi, str. Codrescu nr. 6 şi str. Sărăriei nr. 189, din domeniul public al Municipiului Iaşi, în domeniul public al statului în vederea dării acestuia în administrarea Universităţii Naţionale de Arte „George Enescu” din Iaşi, instituţie aflată în coordonarea Ministerului Educaţiei
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/NOTA-8.pdf

3. NOTĂ cu tema: Aprobarea transmiterii unei cereri către Consiliul Judeţean Vâlcea, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unei construcţii din domeniul public al judeţului Vâlcea în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Vâlcea
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/06/NOTA-9.pdf

Notă: Proiectele de acte normative şi documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul şedinţei Guvernului României.

Biroul de presă al Guvernului