8 decembrie 2021

Agenda ședinței Guvernului României din 30 august 2021

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Agenda ședinței de Guvern poate fi completată cu proiecte de acte normative incluse pe lista suplimentară.

 

 

I. PROIECTE DE ORDONANȚE

1. PROIECT DE ORDONANȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/OG.pdf

2. PROIECT DE ORDONANȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală și reglementarea unor măsuri fiscale

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/OG-1.pdf

3. PROIECT DE ORDONANȚĂ privind stabilirea unor măsuri de facilitare a utilizării informaţiilor financiare şi de alt tip în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracțiuni

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/OG-2.pdf

4. PROIECT DE ORDONANȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/OG-3.pdf

5. PROIECT DE ORDONANȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 134/2019 privind reorganizarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, precum şi pentru modificarea unor acte normative

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/OG-4.pdf

6. PROIECT DE ORDONANȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei COVID-19 și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sănătății

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/OG-5.pdf

7. PROIECT DE ORDONANȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/OG-6.pdf

8. PROIECT DE ORDONANȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/OG-7.pdf

II. PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ

1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/OUG-12.pdf

III. PROIECTE DE HOTĂRÂRI

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Contractului de activitate și performanță al Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R”-S.A pentru perioada 2021-2025

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/08/HG-72.pdf

 

 

Notă: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.