13 aprilie 2021

Agenda şedinţei Guvernului României din 31 martie

Distribuie pe rețelele tale sociale:

INFORMAŢIE DE PRESĂ privind agenda şedinţei Guvernului României din 31 martie 2021

Agenda şedinţei de Guvern poate fi completată cu proiecte de acte normative incluse pe lista suplimentară.

I. PROIECTE DE LEGE

1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind cooperarea în domeniul tehnico-militar, semnat la Bucureşti, la 05 septembrie 2020
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/03/LG-9.pdf

2. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr.504/2002 a audiovizualului şi a Ordonanţei Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia (PRIMĂ LECTURĂ)
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/03/LG-10.pdf

II. PROIECTE DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

1. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de relansare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă (A DOUA LECTURĂ)
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/03/OUG-7.pdf

III. PROIECTE DE HOTĂRÂRI

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.15/2016
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/03/HG-70.pdf

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/ programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2021 – 2022
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/03/HG-71.pdf

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2021 – 2022
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/03/HG-72.pdf

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/03/HG-73.pdf

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2021, 2022 şi 2023, pentru finanţările rambursabile care pot fi contractate şi pentru tragerile din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/03/HG-74.pdf

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/03/HG-75.pdf

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Direcţia Asigurare Logistică Integrată
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/03/NFHG-1.pdf

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Anghel Saligny” al judeţului Vrancea, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, precum şi actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/03/NFHGANEXA-2.pdf

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Drum de legătură DN 5 – Şoseaua de Centură – Pod Prieteniei km 61+400”
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/03/HG-76.pdf

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar şi a descrierii tehnice, după caz, a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului, administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime SA Constanţa, prevăzute în Anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/03/HG-77.pdf

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR” – S.A. – Sucursalele Regionale CF Braşov şi Constanţa, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/03/HG-78.pdf

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii unei părţi din imobilul 2434 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/03/HG-79.pdf

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea unui imobil situat în comuna Cotmeana, judeţul Argeş, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, modificarea valorii de inventar a imobilului 885 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/03/HG-80.pdf

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii unor părţi din imobilul 389 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/03/HG-81.pdf

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 230/2003 privind delimitarea rezervaţiilor biosferei, parcurilor naţionale şi parcurilor naturale şi constituirea administraţiilor acestora
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/03/HGANEXA-6.pdf

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea cetăţeniei române domnului „Shikhdzhamalov Iakub”
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/03/HG-82.pdf

17. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind închirierea unor spaţii dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Bibliotecii Naţionale din Bucureşti
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/03/HGANEXA-7.pdf

18. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru protecţia populaţiei afectate de incendiul produs în judeţul Harghita
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/03/HGANEXA-8.pdf

19. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului din administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în administrarea unor centre judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi de modificare a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/03/HGANEXE-1.pdf

20. PROIECTE DE HOTĂRÂRI privind eliberări/numiri de prefecţi şi/sau subprefecţi

IV. NOTE

1. NOTĂ cu tema: „Aprobarea transmiterii de către Guvern, prin Secretariatul General al Guvernului, a unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca, privind emiterea unei hotărâri care are ca obiect transmiterea imobilului teren şi construcţii, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. M. Kogălniceanu nr. 4, din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, în domeniul public al statului în vederea dării acestuia în administrarea Universităţii „Babeş Bolyai” din Cluj-Napoca, instituţie aflată în coordonarea Ministerului Educaţiei.
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/03/NOTA-6.pdf

2. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Oraşului Lipova, judeţul Arad, în scopul adoptării unei hotărâri ce are ca obiect transmiterea unor imobile în suprafaţă totală de 100 ha, identificate în cartea funciară a oraşului Lipova, cu nr. cadastrale 303572, 303573, 303574, 303575, 303576, 303577, 303578, 303579, 303580, 303581, 303582, 303583, 303584, 303585, 303586, 303587, 303588, 303589, 303590, 303591, din domeniul public al oraşului Lipova, judeţul Arad, în domeniul public al statului, în vederea dării în administrare Ministerului Apărării Naţionale.
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/03/NOTA-7.pdf

V. PUNCTE DE VEDERE

1. PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE cu privire la 27 de iniţiative legislative iniţiate de deputaţi sau senatori, aflate în procedură parlamentară
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/03/NOTA-8.pdf

2. PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE ale Guvernului referitoare la 10 iniţiative legislative
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/03/PUNCTE-DE-VEDERE-2.pdf

VI. DOCUMENTE DE POLITICI PUBLICE

1. CARTA Albă a Apărării
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/03/CARTA-ALBA-A-APARARII-.pdf

Notă: Proiectele de acte normative şi documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul şedinţei Guvernului României.