6 decembrie 2021

Agenda şedinţei Guvernului României din 4 octombrie 2021

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Agenda şedinţei de Guvern poate fi completată cu proiecte de acte normative incluse pe lista suplimentară.

I. PROIECTE DE LEGI

1. PROIECT DE LEGE privind precursorii de explozivi, precum şi pentru modificarea unor acte normative
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/10/LG-4.pdf

2. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, republicată
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/10/LG-5.pdf

3. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 504/2002 a audiovizualului şi a Ordonanţei Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/10/LG-6.pdf

II. PROIECTE DE ORDONANŢE DE URGENŢĂ

1. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.45/1997privind înfiinţarea Societăţii „Compania naţională de transporturi aeriene române -TAROM” – S.A.
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/10/OUG-1.pdf

III. PROIECTE DE HOTĂRÂRI

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind condiţiile de acordare a despăgubirilor de viaţă, sănătate şi bunuri pentru poliţiştii de penitenciare
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/10/HG-19.pdf

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea unor imobile situate în comuna Luna, judeţul Cluj, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestora în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, modificarea valorii de inventar a imobilului 1833 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/10/HG-20.pdf

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea unor imobile situate în oraşul Lipova, judeţul Arad, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestora în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, modificarea valorii de inventar a imobilului 2315 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/10/HG-21.pdf

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 2795 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, darea în folosinţa gratuită a Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria”, pe o perioadă de 20 de ani, a unor părţi din imobilele 768, 2344, 2795 şi 2829, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/10/HG-22.pdf

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al tatului şi pentru trecerea unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Iaşi (UM 0908 Iaşi) din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/10/NFHGANEXE-1.pdf

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru bunurile aflate în administrarea Regiei Autonome Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA R.A.
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/10/HG-23.pdf

Notă: Proiectele de acte normative şi documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul şedinţei Guvernului României.