12 aprilie 2021

Agenda şedinţei Guvernului României din 7 aprilie

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Agenda şedinţei de Guvern poate fi completată cu proiecte de acte normative incluse pe lista suplimentară.

I. PROIECTE DE LEGE

1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/04/LG.pdf

II. PROIECTE DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

1. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/04/OUG.pdf

III. PROIECTE DE HOTĂRÂRI

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea art.7 din Hotărârea Guvernului nr.365/2020 privind aprobarea schemei ”Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de porci de reproducţie din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa”, pentru perioada 2020-2022, precum şi a unor măsuri de aplicare a acesteia
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/04/HG.pdf

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, transmiterea unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului din administrarea Direcţiei pentru Agricultură Judeţene Mureş şi Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie „Prof. Dr. G.K.Constantinescu” în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Mureş şi Centrul Judeţean Olt, precum şi transmiterea unui bun imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură în administrarea Institutul de Cercetare şi Dezvoltare pentru Industrializarea şi Marketingul Produselor Horticole „Horting”
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/04/HGANEXE.pdf

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea înfiinţării Comitetului Naţional de Securitate a Aviaţiei
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/04/HG-1.pdf

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Modernizarea liniei feroviare Caransebeş – Timişoara- Arad”, lucrare de utilitate publică de interes naţional
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/04/HG-2.pdf

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Modernizarea infrastructurii de distribuţie a energiei electrice în Portul Constanţa”
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/04/HGANEXA.pdf

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea art.5 din Hotărârea Guvernului nr. 398 /2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 1.999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/04/HG-3.pdf

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind închirierea unor spaţii din domeniul public al statului şi administrarea Spitalului de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Săpoca, unitate sanitară din subordinea Ministerului Sănătăţii
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/04/HG-4.pdf

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reorganizarea Institutului Naţional de Cercetare- Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/04/HG-5.pdf

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, unor unităţi sanitare din municipiul Bucureşti, municipiul Timişoara şi judeţele Alba, Argeş, Brăila, Caraş-Severin, Cluj, Dolj, Hunedoara, Mureş, Neamţ, Olt şi Suceava, în vederea protecţiei populaţiei afectate de noul Coronavirus
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/04/HGANEXA-1.pdf

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora, cu titlu gratuit, Ministerului Afacerilor Interne – Direcţiei Medicale – Centrului Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu „Dr. Nicolae Kretzulescu” şi Spitalului de Urgenţă Prof. Dr. Dimitrie Gerota, în vederea aplicării măsurilor de prevenire şi limitare a transmiterii infecţiilor cu noul Coronavirus (2019-nCoV)
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/04/HGANEXA-2.pdf

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea unor bunuri mobile de artă plastică aflate în domeniul public al statului din administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Administraţiei Prezidenţiale şi pentru modificarea descrierii tehnice a unor bunuri mobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/04/HG-6.pdf

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare parţială a sumelor prevăzute la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/04/HGANEXA-3.pdf

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Galaţi (UM 0527 Galaţi) şi pentru transmiterea dreptului de administrare asupra acestuia între unităţi subordonate ale Ministerului Afacerilor Interne
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/04/NFHGANEXE.pdf

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului – Judeţul Bistriţa-Năsăud din subordinea Ministerului Afacerilor Interne
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/04/NFHG.pdf

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părţi din imobilul 2625 aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, pentru Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A., şi modificarea anexelor nr. 4 şi nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/04/HG-7.pdf

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părţi din imobilul 2270 aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere-S.A. a obiectivului de investiţii de utilitate publică de interes naţional „Lărgire la 4 benzi – Centura Bucureşti Sud între A2 (km 23+600) şi A1 (km 55+520)”, şi modificarea anexelor nr. 4 şi nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/04/HG-8.pdf

17. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Penitenciarului Vaslui din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum şi trecerea acestora din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/04/NFHG-1.pdf

18. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea denumirii, descrierii tehnice şi adresei unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie, precum şi transmiterea acestuia în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” prin Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/04/HG-9.pdf

19. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind scoaterea unor bunuri imobile din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor – Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, ca urmare a pieirii în urma unor calamităţi naturale
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/04/HG-10.pdf

20. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea descrierii tehnice şi a codului de clasificaţie, precum şi actualizarea valorii de inventar aferente părţii dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, prevăzute în anexa nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/04/HGANEXA-4.pdf

IV. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea procedurii pentru desemnarea candidatului României pentru funcţia de judecător la Tribunalul Uniunii Europene
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/04/MEMO.pdf

2. MEMORANDUM cu tema: Monitorizarea şi evaluarea complexă pe bază trimestrială a acţiunilor întreprinse de Guvern pentru îndeplinirea Programului de guvernare, activităţii ministerelor şi diseminarea rezultatelor
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/04/MEMO-3.pdf

V. PUNCTE DE VEDERE

1. PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE cu privire la 21 iniţiative legislative parlamentare aflate în procedură parlamentară, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituţiile consultate
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/04/NOTA.pdf

2. PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE ale Guvernului referitoare la 6 iniţiative legislative
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/04/PUNCTE-DE-VEDERE.pdf

Notă: Proiectele de acte normative şi documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul şedinţei Guvernului României.