30 septembrie 2022

Agenda şedinţei Guvernului României din 8 noiembrie 2021

Distribuie pe rețelele tale sociale:

UPDATE: INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative care ar putea fi incluse pe agenda şedinţei Guvernului României din 8 noiembrie 2021

Agenda şedinţei de Guvern poate fi completată cu proiecte de acte normative incluse pe lista suplimentară.

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRI

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 558/2020 privind aprobarea Programului Naţional INNOTECH STUDENT, finanţat în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 – 2020
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/11/HG-9.pdf

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/11/HG-1.pdf

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Amendamentelor nr. 1 convenite prin scrisoarea semnată între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, la Bucureşti la 9 februarie 2021 şi la Luxemburg la 28 ianuarie 2021, la Contractul-cadru de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii (România UE cofinanţare pentru creştere 2014 – 2020), semnat la Bucureşti la 15 iulie 2016, la Contractul-cadru de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii (România UE cofinanţare pentru transport 2014 – 2020), semnat la Luxemburg la 18 iulie 2017 şi la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii (România – Cofinanţare UE pentru dezvoltare rurală 2014 – 2020), semnat la Bucureşti la 17 septembrie 2018
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/11/HG-21.pdf

Notă: Proiectele de acte normative şi documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul şedinţei Guvernului României.

Biroul de presă al Guvernului