10 august 2022

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bistriţa-Năsăud: Vouchere în valoare de 5.000 de euro sunt oferite pentru persoanele cu dizabilităţi

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Vouchere în valoare de 5.000 de euro sunt oferite pentru persoanele cu dizabilităţi în cadrul proiectului „Facilitarea inserţiei pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi”, ID 130164

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bistriţa – Năsăud este partener in proiectul „Facilitarea inserţiei pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi”, al carui beneficiar este Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii. Proiectul este cofinanţat în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toţi.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă asigurarea accesului persoanelor cu dizabilităţi, în condiţii de egalitate cu ceilalţi, la mediul fizic, informaţional şi comunicaţional, în vederea creşterii şanselor de ocupare şi a ponderii persoanelor cu dizabilităţi angajate pe piaţa liberă a muncii.

Obiectivul specific al proiectului este creşterea ocupării şomerilor şi a persoanelor inactive, cu accent pe şomerii de lungă durată, lucrători vârstnici (55-64 ani), persoane cu dizabilităţi, persoane cu nivel redus de educaţie.

Persoanele cu dizabilităţi non-NEET şomere, persoane inactive, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă care beneficiază de măsuri active de ocupare pot beneficia la cerere de sprijin prin acordarea de subvenţii sub formă de vouchere pentru achiziţionarea de dispozitive şi tehnologii asistive şi tehnologii de acces, altele decât cele finanţate prin Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate.Voucherele au o valoare de maxim 23.000 lei.
Voucherele pot fi accesate de persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: au o dizabilitate atestată prin certificatul de încadrare în grad de handicap; se află în căutarea unui loc de muncă şi nu au un loc de muncă în prezent; au vârsta între 18 şi 65 ani, inclusiv elevi şi studenţi.

Voucherul poate fi folosit şi pentru achiziţia mai multor produse asistive. Condiţia este ca produsele să fie cuprinse în recomandarea medicului specialist privind tipul de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces. În cazul în care valoarea produselor este mai mare decât cea a voucherului, diferenţa este suportată de beneficiar sau de reprezentantul legal al acestuia, după caz.

Pentru obţinerea unui voucher, persoana cu dizabilităţi se prezintă la AJOFM BN şi se înregistrează ca fiind în căutarea unui loc de muncă. Aici primeşte servicii de informare, consiliere şi mediere. Semnează apoi acordul privind participarea la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi participă la minimum două activităţi de informare, consiliere, mediere, cea de mediere fiind obligatorie. La DGASPC se depune dosarul cu documentele necesare, iar Direcţiile transmit către ANDPDCA centralizatorul cu cererile depuse.

Ulterior, persoana cu dizabilităţi ridică voucherul de la DGASPC, îl prezintă furnizorilor de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces prevăzuţi în lista disponibilă pe site-ul ANDPDCA şi primeşte produsul/produsele alese.

Persoanele interesate se pot adresa Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bistriţa – Năsăud din Bistriţa, strada Gării, nr.2-4, persoana de contact Volcov Liana, tel 0263-236296, int.208 ,e-mail: liana.volcov.bn@anofm.gov.ro.

Otilia Râpan
Director Executiv

Întocmit,
Adina Preda, Consilier EURES