Publicat: 28 Decembrie, 2017 - 17:33
Share

Anual, Agenţia Naţională Antidrog elaborează Raportul Naţional privind situaţia drogurilor în România, document de referinţă pentru specialiştii şi practicienii în domeniul drogurilor, pentru decidenţi şi pentru orice persoană interesată de ultimele tendinţe înregistrate în evoluţia acestui fenomen.

Surprinzând o imagine completă asupra fenomenului drogurilor în România, atât din perspectiva reducerii cererii de droguri, cât şi din cea a reducerii ofertei de droguri, lucrarea prezintă eforturile depuse de instituţiile guvernamentale cu atribuţii în domeniu, dar şi de organizaţiile neguvernamentale implicate în lupta antidrog, precum şi progresele înregistrate de România în combaterea acestui flagel.

Raportul cuprinde cele mai recente date şi informaţii legate de consumul şi traficul de droguri în România, fiind evidenţiate tendinţele de evoluţie înregistrate de ţara noastră, atât pe linia prevenirii consumului de droguri, cât şi pe cea a combaterii traficului de droguri, precum şi intervenţiile şi măsurile adoptate de instituţiile publice faţă de problematica drogurilor.

În acest sens, au fost incluse numeroase analize statistice asupra indicatorilor de monitorizare, recomandaţi la nivel european pentru evaluarea dimensiunii consumului de droguri, dar şi a criminalităţii asociate drogurilor, după cum urmează: prevalenţa consumului de droguri în populaţia generală, admiterea la tratament ca urmare a consumului de droguri, boli infecţioase asociate consumului de droguri, urgenţe medicale datorate consumului de droguri, decese asociate consumului de droguri şi consumul problematic de droguri, disponibilitatea drogurilor şi oferta de droguri pe piaţa ilicită, preţul şi puritatea drogurilor, criminalitatea asociată drogurilor, numărul şi volumul capturilor de droguri.

Sunt avute în vedere o serie de aspecte deosebit de relevante, pentru a reda activităţile desfăşurate în plan legislativ (adoptarea de acte normative specifice domeniului de prevenire şi combatere a consumului şi traficului de droguri, iniţierea de acte normative noi sau de modificări ale celor existente, aplicarea unor reglementări juridice), precum şi pe cele derulate în planul prevenirii consumului de droguri (prevenire în şcoală, prevenire în familie, prevenire în comunitate).

Din analizele efectuate, a rezultat o relativă stabilizare a fenomenului în domeniul cererii de droguri, la nivelurile observate în anii anteriori. În continuare, zonele cu cel mai mare risc de consum se conturează în jurul marilor centre universitare sau în zonele de graniţă. Fenomenul infracţional la regimul drogurilor menţine caracteristicile anilor anteriori, înregistrând în anul 2016 creşterea numărului de persoane cercetate pentru implicare în activităţi de trafic şi consum ilicit de droguri, a numărului de persoane trimise în judecată, a numărului de cauze soluţionate şi a numărului de rechizitorii întocmite.

Multitudinea datelor şi analizelor incluse în Raportul naţional privind situaţia drogurilor conferă acestei lucrări o valoare informaţională deosebită, care devine astfel un reper pentru politicile antidrog promovate de Guvernul României, prin Agenţia Naţională Antidrog - coordonatorul naţional al luptei antidrog, şi implementate de instituţiile guvernamentale cu atribuţii în domeniu.

Informaţii complete privind situaţia drogurilor în România 2017 se regăsesc pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale Antidrog, accesând următorul link: http://www.ana.gov.ro/rapoarte_nationale.