Publicat: 21 Martie, 2018 - 14:56
Share

În perioada martie- iunie 2018, Agenţia Naţională Antidrog (ANA) şi Federaţia Internaţională a Comunităţilor Educative (FICE România), desfăşoară proiectul pilot „Iniţiativa Şcoala Antidrog” în cadrul Şcolii Gimnaziale nr. 96 din Bucureşti.

Proiectul are ca scop dezvoltarea unui model de bune practici în domeniul prevenirii consumului de droguri în mediul şcolar, prin facilitarea participării elevilor la un set de experienţe (activităţi şi proiecte educaţionale formale şi nonformale, într-un mediu şcolar sigur).

Instituţiile de învăţământ constituie un cadru potrivit intervenţiilor preventive, acestea putând fi adaptate mai uşor din punct de vedere cultural, social sau al vârstei. Cadrele didactice pot avea autoritatea necesară promovării unor atitudini sănătoase, pozitive, care să susţină proiectele de prevenire. 
„Iniţiativa Şcoala Antidrog”, care are la bază o abordare multifactorială de tip sistemic-integrat ce înglobează politicile antidrog, factorii decizionali ai comunităţii, implicarea activă a cadrelor didactice şi a elevilor, va aduce beneficii nu doar din punctul de vedere al prevenirii consumului de droguri, ci şi al eficienţei instituţiilor de învăţământ: elevii îşi pot îmbunătăţi performanţele şcolare, scade nivelul de violenţă, iar profesorii se pot concentra mai mult pe activitatea didactică. 

Proiectul corespunde Strategiei naţionale antidrog 2013-2020 şi respectă Standardele minime de calitate ale programelor de prevenire a consumului de droguri în şcoală. Intervenţiile de prevenire au ca scop scăderea factorilor de risc precum presiunea grupului, eşecul şcolar, consumul de droguri în cadrul familiei etc., precum şi întărirea factorilor de protecţie, cum ar fi dezvoltarea emoţională şi relaţională adecvată, dezvoltarea unor abilităţi de viaţă, necesare luării unor decizii informate şi responsabile în legătură cu consumul de tutun, alcool şi droguri, dezvoltarea unor atitudini şi practici de viaţă sănătoasă, dar şi promovarea modalităţilor sănătoase de petrecere a timpului liber, ca alternativă la consumul de droguri sau dobândirea de informaţii corecte despre efectele drogurilor.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1.Stabilirea unui mediu şcolar sigur, care să includă educaţia de prevenire a consumului de droguri - prin oferirea unui spaţiu adecvat, a unui timp şi a accesului universal la activităţi şi proiecte de prevenire a consumului de droguri.
2.Implicarea cadrelor didactice, prin participarea la sesiuni de formare în domeniul drogurilor în vederea includerii tuturor elevilor în proiecte şi activităţi specifice.
3.Întărirea parteneriatelor locale, prin stabilirea şi asumarea unor proceduri care să faciliteze cooperarea între cadrele didactice, elevi, părinţi şi alte resurse din comunitate (CPECA, DGASPC, ONG-uri, unităţi sanitare, poliţie etc.).

Profesorii vor semna rezoluţia proiectului şi îşi vor asuma să fie un exemplu pozitiv, să promoveze şi în rândul elevilor un stil de viaţă sănătos, concomitent cu o atitudine de respect şi deschidere faţă de personalitatea unică şi minunată a fiecărui copil. 

De asemenea, cadrele didactice vor fi formate şi sprijinite de către specialiştii Agenţiei Naţionale Antidrog, în vederea includerii tuturor elevilor în proiectele naţionale de prevenire a consumului de droguri ,,CUM SĂ CREŞTEM SĂNĂTOŞI”, „ABC-UL EMOŢIILOR”, „NECENZURAT” şi „MESAJUL MEU ANTIDROG” (ediţia a XV-a). 
Totodată, aproximativ 400 de elevii ai Şcolii Gimnaziale nr. 96 Bucureşti vor participa la activităţi de informare, educare şi conştientizare în cadrul Programului Şcoala Altfel - Ora antidrog  şi cu ocazia Zilei Mondiale Fără Tutun, 31 mai.

Tag-uri Nume: