Publicat: 8 Iunie, 2016 - 11:35
Share

Agenţia Naţională Antidrog (ANA), cu sprijinul Organizaţiei Teen Challenge România, a organizat o întâlnire tehnică de lucru, în data de 6 iunie a.c., găzduită de centrul de recuperare al organizaţiei, situat în comuna Grădiştea, judeţul Ilfov.

La această reuniune, au participat profesionişti din cadrul serviciilor de asistenţă pentru persoanele consumatoare de droguri, reprezentând furnizori publici şi organizaţii neguvernamentale (GIRRAD).

Scopul acestei întâlniri a vizat asigurarea continuităţii serviciilor în cadrul circuitului integrat de asistenţă ca urmare a consumului de droguri, prin consolidarea unui sistem de referire eficient, bazat pe un răspuns coordonat şi rapid.

Participanţii au pus împreună experienţa profesională, alături de viziunea serviciilor de provenienţă şi provocările cu care se confruntă, pentru identificarea soluţiilor concrete în referirea beneficiarilor şi în alegerea intervenţiilor potrivite, în funcţie de nevoile identificate ale acestora.

Totodată, cu sprijinul Organizaţiei Teen Challenge România, un obiectiv al întâlnirii s-a referit la cunoaşterea programului de reabilitare a persoanelor cu istoric de dependenţă, promovat de către Centrul Grădiştea.

***

Activitatea a corespuns obiectivelor specifice B.II.1. Dezvoltarea politicilor adecvate standardelor de calitate în vederea asigurării accesului în circuitul integrat de asistenţă a consumatorilor şi a consumatorilor dependenţi de droguri şi B.II.2. Adaptarea serviciilor din cadrul circuitului integrat de asistenţă la nevoile individuale ale consumatorilor şi la modelele de consum, cu accent pe policonsum, consum combinat de substanţe, consum de medicamente fără prescripţie, consum de substanţe nonopioide, precum şi consum de substanţe noi cu proprietăţi psihoactive din cadrul Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale antidrog în perioada 2013-2016, aprobate prin H.G. nr. 784/2013.