Publicat: 31 Ianuarie, 2014 - 16:18
Share

Joi, la sediul Ministerului Afacerilor Interne, a avut loc evaluarea activităţii desfăşurate în anul 2013 de Agenţia Naţională Antidrog (ANA), eveniment la care au participat subsecretarul de stat al Ministerului Afacerilor Interne, chestor principal de poliţie Lucian Guran, directorul ANA, chestor de poliţie Sorin Oprea, reprezentanţi ai instituţiilor publice şi organismelor neguvernamentale cu atribuţii în domeniu, parteneri şi reprezentanţi ai mediului academic.
Au fost prezentate principalele rezultate obţinute de Agenţia Naţională Antidrog în cursul anului trecut, ca structură cu rol de coordonare, mandatată să elaboreze şi promoveze principalele documente de politici publice care guvernează acest domeniu, precum şi să monitorizeze şi evalueze la nivel naţional răspunsul în domeniul reducerii cererii şi ofertei de droguri.
Eforturile Agenţiei Naţionale Antidrog în anul 2013 au fost orientate cu prioritate spre adoptarea Strategiei naţionale antidrog 2013 -2020 şi a Planului său de acţiune din perioada 2013-2016, ca documente esenţiale de politici publice pe termen mediu şi lung în domeniul drogurilor, documente ce au fost agreate de toate instituţiile cu responsabilităţi în domeniu şi de Guvernul României.

În contextul întâlnirii au fost menţionate rezultatele instituţiei din domeniul analizei datelor privind situaţia drogurilor în conformitate cu indicatorii recomandaţi de Centrul European de Monitorizare a Drogurilor şi a Dependenţei de Droguri, din domeniul cooperării interinstituţionale în sfera reducerii ofertei de droguri, domeniul reducerii cererii de droguri pe cele două componente: prevenirea consumului şi asistenţa dependenţei de droguri, al formării de specialişti precum şi cel al relaţiilor internaţionale şi atragerii de finanţări externe nerambursabile. De asemenea, au fost subliniate activităţile din domeniul precursorilor de droguri şi eforturile de asigurare a vizibilităţii instituţionale şi de furnizare de date şi informaţii reale.

Pentru că răspunsul instituţional la fenomenul dinamic al drogurilor presupune eforturi serioase, nu doar în termeni de declaraţii şi afirmaţii, ci în termeni de finanţare dedicată, proiecte şi intervenţii concrete, printre obiectivele instituţionale pentru anul 2014 se numără asigurarea unei comunicări şi cooperări eficiente între structurile responsabile şi monitorizarea permanentă a rezultatelor obţinute. În acest sens, mecanismul de coordonare, consolidat prin Strategia Naţională Antidrog 2013 – 2020, continuă să reprezinte elementul central în asigurarea coerenţei răspunsului la fenomenul drogurilor, pornind de la premisele cooperării, evitării suprapunerilor, asigurării unui schimb eficient de informaţii şi date şi utilizării eficiente a resurselor.