4 februarie 2023

Agenţia Naţională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate sau a sesizat organele de urmărire penală, în cazul a două persoane

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Agenţia Naţională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate sau a sesizat organele de urmărire penală, în cazul a două persoane prevăzute de Legea nr. 176/2010, după cum urmează:

NICA ALIN ADRIAN, Preşedinte al C.J. Timiş şi fost Primar al comunei Dudeştii Noi, Jud. Timiş
SESIZARE PARCHET – Conflict de interese, Folosirea funcţiei pentru favorizarea unor persoane şi Fals în declaraţii

Agenţia Naţională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu privire la existenţa indiciilor referitoare la săvârşirea de către NICA ALIN ADRIAN a infracţiunilor de conflict de interese, respectiv folosirea funcţiei pentru favorizarea unor persoane, prevăzută de art. 301 din Codul Penal, întrucât în exercitarea funcţiei de primar al comunei Dudeştii Noi (mandatul 2016 – 2020), a participat la luarea unor decizii ce au adus un folos patrimonial în valoare de 132.000 lei unei entităţi în cadrul cărui Consiliu deţinea calitatea de membru şi, totodată, a emis pentru aceasta o autorizaţie de construcţie.

Mai mult, NICA ALIN ADRIAN a încheiat un contract civil în baza căruia a fost remunerat cu suma de 6.900 Lei, cu o societate comercială cu care Primăria Dudeştii Noi încheiase 15 contracte prin achiziţie directă. Totodată, în calitate de primar a încheiat şi un contract de arendă cu o întreprindere individuală, cu care încheiase un contract de arendare, în calitate de persoană fizică.

De asemenea, ANI a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi cu privire la existenţa indiciilor referitoare la săvârşirea de către NICA ALIN ADRIAN a infracţiunii de fals în declaraţii, prevăzut de art. 326 din Codul Penal, întrucât, în declaraţiile de interese depuse în anii 2021 şi 2022 a declarat deţinerea unei calităţi din care demisionase. Totodată, persoana evaluată nu a menţionat în declaraţiile de avere depuse în anul 2020, venituri în cuantum de 4.636 Lei obţinute în anul 2019 de la o întreprindere individuală.

BUTACU SIMONA VALENTINA, fost Consilier local în cadrul C.L. al Sectorului 6 Bucureşti
INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 01 noiembrie 2016 – 03 august 2020, întrucât a exercitat simultan calitatea de membru al Consiliului de Administraţie al Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Prof. Dr. Panait Sîrbu” – Bucureşti şi funcţia de vicepreşedinte în cadrul unui organ de conducere al unui partid politic, încălcând astfel prevederile art. 187, alin. (13) şi art. 178, alin. (1), lit. f) din Legea nr. 95/2006.

Persoanele evaluate au fost informate despre declanşarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum şi drepturile de care beneficiază – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris.

BUTACU SIMONA VALENTINA a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Prevederi legale încălcate:

– art. 178, alin. (1), lit. f) din Legea nr. 95/2006, potrivit căruia „Funcţia de manager persoană fizică este incompatibilă cu: f) exercitarea funcţiei de membru în organele de conducere, administrare şi control ale unui partid politic, atât la nivel naţional, cât şi la nivel local „.

– art. 187, alin. (13) din Legea nr. 95/2006, potrivit căruia „Dispoziţiile art. 178 alin. (1) lit. f) referitoare la incompatibilităţi, ale art. 178 alin. (2) referitoare la conflictul de interese şi ale art. 178 alin. (5) se aplică în mod corespunzător şi membrilor consiliului de administraţie. Nerespectarea obligaţiei de înlăturare a motivelor de incompatibilitate sau de conflict de interese apărute ca urmare a numirii în consiliul de administraţie are ca efect încetarea de drept a actului administrativ de numire în funcţie a respectivului membru al consiliului de administraţie”.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat (…) încălcarea obligaţiilor legale privind (…) starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective (…)”.

„Persoana (…) faţă de care s-a constatat (…) starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică (…) pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcţie eligibilă, nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalităţii, confidenţialităţii, imparţialităţii, independenţei operaţionale, celerităţii, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE INTEGRITATE