30 noiembrie 2021

Agenţia Naţională de Integritate suspecteză mai multe persoane de incompatibilitate

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Agenţia Naţională de Integritate a constatat averea nejustificată, starea de incompatibilitate, conflictul de interese de natură administrativă sau a sesizat organele de urmărire penală, în cazul a 17 persoane prevăzute de Legea nr. 176/2010, după cum urmează:

RADU ION, fost Secretar de Stat în cadrul Ministerului Economiei – INCOMPATIBILITATE
În perioada 26 mai 2015 – 06 iunie 2019, a deţinut simultan cu funcţia de Secretar de stat în cadrul Ministerului Economiei (în prezent Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri) şi funcţia de membru al Consiliului de Administraţie al unei societăţi pe acţiuni, de tip închis, la care Statul Român este acţionar unic, încălcând astfel dispoziţiile art. 84, alin. (1), lit. c) şi lit. f) din Legea nr. 161/2003.

INDRIEŞ MARIUS SORIN, Funcţionar public cu statut special în cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române – AVERE NEJUSTIFICATĂ
Agenţia Naţională de Integritate a constatat existenţa unei diferenţe nejustificate în cuantum de 124.420,16 Lei (echivalentul sumei de 30.190,12 Euro) între averea dobândită şi veniturile realizate de către INDRIEŞ MARIUS SORIN, pe perioada exercitării funcţiei publice.

Agenţia Naţională de Integritate a sesizat Comisia de cercetare a averilor din cadrul Curţii de Apel Bucureşti, în vederea începerii acţiunii de control cu privire la modificările patrimoniale intervenite şi veniturile realizate de către INDRIEŞ MARIUS SORIN.

DIACONU-ROŞU IULIEA, Funcţionar public în cadrul Tribunalului Prahova – AVERE NEJUSTIFICATĂ
Agenţia Naţională de Integritate a constatat existenţa unei diferenţe nejustificate în cuantum 80.503,85 Lei (echivalentul sumei de 21.025,6 Euro), între averea dobândită şi veniturile realizate de către DIACONU-ROŞU IULIEA, pe perioada exercitării funcţiei publice.

Agenţia Naţională de Integritate a sesizat Comisia de cercetare a averilor din cadrul Curţii de Apel Ploieşti, în vederea începerii acţiunii de control cu privire la modificările patrimoniale intervenite şi veniturile realizate de către DIACONU-ROŞU IULIEA.

BONCA FLORIN, fost Primar al Comunei Roşia, Judeţul Bihor – CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV ŞI SESIZARE PARCHET
În perioada exercitării mandatului de Primar al Comunei Roşia, Judeţul Bihor (2016-2020) a semnat, la data de 15 mai 2019, o autorizaţie de construire emisă pentru întreprinderea economică (P.F.A.) a soţiei sale, încălcând, astfel dispoziţiile art. 76 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu dispoziţiile art. 75, lit. a) din Legea nr. 393/2004 (act normativ în vigoare până la 04 iulie 2019, fiind abrogat şi înlocuit prin Codul administrativ 2019).

De asemenea, Agenţia Naţională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Beiuş cu privire la existenţa indiciilor referitoare la posibila săvârşire a infracţiuni de „conflict de interese” prevăzută de art. 301 din Codul Penal al României, (text în vigoare până la 28 iulie 2017), întrucât în exercitarea atribuţiilor de primar, Bonca Florin a semnat a semnat acte prin care s-a obţinut un folos patrimonial, pentru cumnata acestuia, care a fost încadrată în funcţia de administrator al unui after-school aflat în aparatul de specialitate al primarului, iar fratele persoanei evaluate a fost numit în funcţia de administrator al unei societăţi comerciale înfiinţată de către Consiliul Local.

HUZUR DOREL, Consilier Local în cadrul Consiliului Local al Comunei Vladimirescu, Judeţul Arad – CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV ŞI SESIZARE PARCHET
În perioada exercitării mandatului de Consilier Local (2016 – 2020), a participat la deliberarea şi adoptarea Hotărârii Consiliului Local din data de 15 februarie 2018, privind utilizarea sumei de 300.000 lei din bugetul local pentru finanţarea unor servicii şi a unor cheltuieli de protocol prin care a obţinut un folos patrimonial.

Persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 70 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu dispoziţiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/ 2001, art. 75, lit. a) şi art. 77, alin. (1), alin. (2) şi (3) din Legea nr. 393/2004 (act normativ în vigoare până la 04 iulie 2019, fiind abrogat şi înlocuit prin Codul administrativ 2019).

De asemenea, Agenţia Naţională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad cu privire la existenţa indiciilor referitoare la săvârşirea de către HUZUR DOREL a infracţiunii de „folosirea funcţiei pentru favorizarea unor persoane”, prevăzută de art. 301 din Codul Penal, întrucât, în exercitarea atribuţiilor de serviciu a participat la deliberarea şi adoptarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Vladimirescu din data de 15 februarie 2018, prin care a obţinut un folos patrimonial.

MARINCA MARIUS, Consilier Local în cadrul Consiliului Local al Comunei Petrova, Judeţul Maramureş – INCOMPATIBILITATE
În perioada exercitării mandatului 2016 – 2020, societatea comercială la care deţine funcţia de administrator şi calitatea de asociat, a încheiat cu Primăria Comunei Petrova două contracte de prestări servicii, în valoare totală de 7.501,12 Lei, încălcând, astfel dispoziţiile art. 90, alin. (1) din Legea nr. 161/2003 coroborate cu dispoziţiile art. 25 din Legea nr. 215/2001 (dispoziţii legale în vigoare pentru perioada supusă evaluării).

GÎLCĂ CONSTANTIN, Consilier Local în cadrul Consiliului Local Voineşti, Judeţul Vaslui – CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV ŞI SESIZARE PARCHET
În calitate de preşedinte al şedinţei din data de 27 aprilie 2018, în exercitarea funcţiei publice, având un interes personal de natură patrimonială, a votat pentru aprobarea Hotărârii Consiliului Local Voineşti privind închirierea prin atribuire directă a unor terenuri aparţinând domeniului privat al Comunei Voineşti.

Ulterior, la data de 14 mai 2018 a fost încheiat un contract de închiriere între Primăria Comunei Voineşti şi GÎLCĂ CONSTANTIN, încălcând astfel dispoziţiile art. 70, art. 71 din Legea nr.161/2003, coroborate cu dispoziţiile art. 75, lit. a) şi art. 77 din Legea nr.393/2004 şi dispoziţiile art.46 din Legea 215/2001.

Agenţia Naţională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Bârlad cu privire la existenţa indiciilor referitoare la săvârşirea de către GÎLCĂ CONSTANTIN a infracţiunii de „folosirea funcţiei pentru favorizarea unor persoane”, prevăzută de art. 301 din Codul Penal.

CIUBOTARIU GICĂ, Consilier Local în cadrul Consiliului Local al Comunei Dersca, Judeţul Botoşani – INCOMPATIBILITATE
Exercită simultan cu funcţia de Consilier Local şi calitatea de angajat cu contract individual de muncă în cadrul aparatului de specialitate al primarului, obţinând în perioada iunie 2016 – ianuarie 2021, venituri în sumă de 142.366 Lei.

Persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 88, alin. (1), lit. c) şi dispoziţiile art. 91, alin. (3), teza I din Legea nr. 161/2003.

NICULAE CRISTIAN, Consilier Local al Comunei Sineşti, Judeţul Ialomiţa şi fost Viceprimar al Comunei Sineşti, Judeţul Ialomiţa – INCOMPATIBILITATE
În perioada 23 martie – 22 iulie 2020, a exercitat simultan cu funcţia de Viceprimar al Comunei Sineşti, Judeţul Ialomiţa şi funcţia de agent comercial în cadrul unei societăţi comerciale, încălcând astfel dispoziţiile art. 87, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003.

BĂŢAGĂ SIMONA MARIA, Şef secţie Gastroenterologie în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş – CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În perioada 22 noiembrie 2016 – 19 noiembrie 2020, în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş, unde persoana evaluată exercită funcţia de şef al Secţiei Gastroenterologie, soţul acesteia deţine funcţia de şef al Secţiei Ortopedie şi Traumatologie, încălcând astfel dispoziţiile art. 185, alin. (15) coroborate cu dispoziţiile art. 178, alin. (2), lit. b) din Legea nr. 95/2006.

DIACONESCU LAURENŢIU NICOLAE, Comisar şef de poliţie – medic în cadrul Centrului Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu „Dr. Nicolae Kretzulescu” – Centrul Judeţean Gorj – INCOMPATIBILITATE
În perioada 04 decembrie 2018 – 01 decembrie 2019, a exercitat simultan cu funcţia publică cu statut special de Comisar şef de poliţie – medic în cadrul Centrului Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu „Dr. Nicolae Kretzulescu” – Centrul Judeţean Gorj şi calitatea contractuală de medic primar cu jumătate de normă la Cabinetul şcolar din cadrul Primăriei Comunei Mătăsari, respectiv medic primar – medicină de familie la Compartimentul Asistenţă Medicală Şcolară din cadrul Primăriei Oraşului Rovinari.

Persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 94, alin. (2), lit.a) din Legea nr. 161/2003.

TĂTARU GHEORGHE, Consilier juridic în cadrul Primăriei Comunei Brăeşti, Judeţul Iaşi şi fost Consilier local în cadrul Consiliului Local al Oraşului Târgu Frumos, Judeţul Iaşi – INCOMPATIBILITATE
S-a aflat în stare de incompatibilitate, întrucât, a exercitat simultan cu funcţia publică şi calitatea de Consilier Local în cadrul Consiliului Local al Oraşului Târgu Frumos, Judeţul Iaşi, astfel:

– în perioada 05 martie – 01 mai 2018, respectiv, 28 februarie – 06 noiembrie 2020, a exercitat simultan funcţia publică de Consilier juridic la Primăria Comunei Brăeşti, Judeţul Iaşi şi calitatea de Consilier local în cadrul Consiliului Local al oraşului Târgu Frumos, judeţul Iaşi.

– în perioada 02 mai 2018 – 28 februarie 2020, a exercitat simultan cu funcţia publică de Consilier juridic la Direcţia Juridică, Resurse Umane din cadrul Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, respectiv, Director executiv la Agenţia Judeţeană pentru Protecţia Mediului Iaşi, şi calitatea de Consilier Local în cadrul Consiliului Local al oraşului Târgu Frumos, judeţul Iaşi.

Persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 94, alin. (1) şi alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003.

VÎRCAN ELENA LOREDANA, Director al Şcolii Gimnaziale Sat Cândeşti, Judeţul Buzău – SESIZARE PARCHET
Agenţia Naţională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău cu privire la existenţa indiciilor referitoare la săvârşirea de către VÎRCAN ELENA LOREDANA a infracţiunii de „conflict de interese” (text în vigoare până la 28 iulie 2017), prevăzută de art. 301 din Codul Penal, întrucât, în exercitarea atribuţiilor de serviciu aferente funcţiei de director al Şcolii Gimnaziale, a îndeplinit acte, prin care a obţinut direct un folos patrimonial pentru sine, respectiv s-a numit coordonator activităţi în cadrul unui proiect finanţat POCU, obţinând un venit în sumă totală de 13.363 Lei.

PÎRVAN SORINA – GABRIELA, Director al Liceului Tehnologic „Liviu Rebreanu” din Oraşul Bălan, Judeţul Harghita – SESIZARE PARCHET
Agenţia Naţională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Miercurea Ciuc cu privire la existenţa indiciilor referitoare la posibila săvârşire de PÎRVAN SORINA – GABRIELA, a următoarelor infracţiuni prevăzute de art. 301 din Codul Penal:

– „conflict de interese” (text în vigoare până la 28 iulie 2017), întrucât, în perioada 23 februarie – 27 iulie 2017, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a acceptat achiziţionarea de materiale de construcţii în valoare de 15.279,37 Lei pentru executarea unor lucrări de construcţii la instituţia pe care o conduce, de la societatea comercială al cărei administrator este soţul persoanei evaluate iar fiul acesteia deţinea calitatea de asociat unic.

– „folosirea funcţiei pentru favorizarea unor persoane”, întrucât, în perioada 22 august 2017 – 16 mai 2018, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a acceptat achiziţionarea unor materiale de construcţii în valoare de 17.692,30 Lei pentru executarea unor lucrări de construcţii la instituţia pe care o conduce, de la societatea la care soţul persoanei evaluate deţinea funcţia de administrator, iar fiul acesteia deţinea calitatea de asociat unic, pentru care a semnat ordine de plată în valoare de 16.928,78 Lei în vederea efectuării plăţii prin virament a contravalorii facturilor aferente materialelor achiziţionate.

NEGURĂ DELIA RODICA, Funcţionar public de conducere în cadrul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Neamţ – SESIZARE PARCHET
Agenţia Naţională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Piatra-Neamţ cu privire la existenţa indiciilor referitoare la săvârşirea de către NEGURĂ DELIA RODICA a infracţiunii de „conflict de interese” (text în vigoare până la 28 iulie 2017), prevăzută de art. 301 din Codul Penal, întrucât, prin semnarea în calitate de conducător al organului de executare, a documentelor care au stat la baza continuării unor măsuri de executare silită (constând în vânzarea la licitaţie a unor bunuri imobile) a societăţii comerciale al cărei administrator şi asociat unic este soţul persoanei evaluate, a existat un interes de natură patrimonială pentru acesta.

De asemenea, la data de 02 mai 2017, în calitate de conducător al organului de executare, NEGURĂ RODICA DELIA a semnat procesul-verbal privind eliberarea sumei rezultată din executarea silită, conform căruia, în temeiul prevederilor art. 259 din Legea nr. 207/2015), s-a procedat la distribuirea sumei de 54.007 lei (rezultată din vânzarea bunurilor scoase la licitaţie) pentru stingerea obligaţiilor datorate de către societatea comercială al cărei administrator şi asociat unic este soţul persoanei evaluate.

LUPAŞCU CRISTINA LUCIA, Funcţionar public în cadrul Consiliului Judeţean Galaţi – INCOMPATIBILITATE
Deţine şi exercită simultan atât calitatea de funcţionar public (auditor în cadrul Consiliului Judeţean Galaţi) cât şi funcţia de cenzor la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apa Galaţi” (începând cu data de 11 octombrie 2016), la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galaţi Galaţi (începând cu data de 02 noiembrie 2017) şi la Casa de Ajutor Reciproc al Salariaţilor Spital Boli Infecţioase Galaţi (începând cu martie 2019).

Persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 94, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 161/2003 coroborat cu dispoziţiile art. 96, alin. (1) din acelaşi act normativ.

OBREJA MARIA TEODORA, Funcţionar public în cadrul Comisariatului Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Sud-Est Galaţi – Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Constanţa – INCOMPATIBILITATE
S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 28 august- 26 septembrie 2020, întrucât, a participat în calitate de candidat la campania electorală pentru alegerile locale 2020, fără să-şi suspende raportul de serviciu, pe durata campaniei electorale şi până în ziua ulterioară alegerilor.

Persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 97, alin. (1) şi (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003 şi nu a respectat dispoziţiile art. 445, alin. (2) şi alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, coroborate cu dispoziţiile art. 492, alin. (2), lit. l) şi art. 520, lit. b) din acelaşi act normativ.

Persoanele evaluate au fost informate despre declanşarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum şi drepturile de care beneficiază – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. NEGURĂ DELIA RODICA şi RADU ION nu au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Persoanele menţionate au încălcat următoarele prevederi legale:

– art. 70 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Prin conflict de interese se înţelege situaţia în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcţie publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor acte normative”;

– art. 71 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea demnităţilor publice şi funcţiilor publice sunt: imparţialitatea, integritatea, transparenţa deciziei şi supremaţia interesului public”;

– art. 76, alin. (1) şi (2) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(1) Primarii (…)sunt obligaţi să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act juridic ori să nu emită o dispoziţie, în exercitarea funcţiei, care produce un folos material pentru sine, pentru soţul său ori rudele sale de gradul I. (2) Actele administrative emise sau actele juridice încheiate ori dispoziţiile emise cu încălcarea obligaţiilor prevăzute la alin. (1) sunt lovite de nulitate absolută”;

– art. 84, alin (1), lit. c) şi f) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „() c) funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, administrator, membru al consiliului de administraţie sau cenzor la societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv băncile sau alte instituţii de credit, societăţile de asigurare şi cele financiare, precum şi la instituţiile publice; () f) funcţia de manager sau membru al consiliilor de administraţie ale regiilor autonome, companiilor şi societăţilor naţionale ()”

– art. 87, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(1) Funcţia de primar şi viceprimar (…) este incompatibilă cu exercitarea următoarelor funcţii sau calităţi: (…) c) calitatea de funcţionar public sau angajat cu contract individual de muncă, indiferent de durata acestuia”.

– art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Funcţia de consilier local este incompatibilă cu: () calitatea de angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al consiliului local”.

– art. 90, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Consilierii locali (…) care au funcţia de (…) administrator, (…) şi calitatea de (…) asociat la societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, (…) nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări(…) cu autorităţile administraţiei publice locale din care fac parte, (…).”

– art. 91, alin. (3), teza I din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Alesul local poate renunţa la funcţia deţinută înainte de a fi numit sau ales în funcţia care atrage starea de incompatibilitate, în cel mult 15 zile de la numirea sau alegerea în această funcţie”.

– art. 94, alin. (1) şi alin. (2), lit. a) şi c) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Calitatea de funcţionar public este incompatibilă cu exercitarea oricărei alte funcţii publice sau calităţi decât cea în care a fost numit, precum şi cu funcţiile de demnitate publică. Funcţionarii publici nu pot deţine alte funcţii şi nu pot desfăşura alte activităţi, remunerate sau neremunerate, după cum urmează: a) în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice. (…) c) în cadrul (…) societăţilor (…) din sectorul public”;

– art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Funcţionarii publici, (…) pot exercita funcţii în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate ca funcţionar public, (…), potrivit fişei postului”;

– art. 97, alin. (1) şi (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(1) Funcţionarul public poate candida pentru o funcţie eligibilă sau poate fi numit într-o funcţie de demnitate publică. (2) Raportul de serviciu al funcţionarului public se suspendă: a) pe durata campaniei electorale, până în ziua ulterioară alegerilor, dacă nu este ales”;

– art. 185, alin. (15) din Legea nr. 95/2006 (text în vigoare începând cu data de 22.11.2016), potrivit căruia „(15) Dispoziţiile art. 178 alin. (1) lit. c), d), e) şi g) referitoare la incompatibilităţi şi ale art. 178 alin. (2) referitoare la conflictul de interese, sub sancţiunea rezilierii contractului de administrare şi a plăţii de despăgubiri pentru daunele cauzate spitalului, în condiţiile legii, se aplică şi şefilor de secţie, de laborator şi de serviciu medical din spitalele publice.”

– art. 178, alin. (2), lit. b) din Legea nr. 95/2006, potrivit căruia „Constituie conflict de interese: b) deţinerea de către soţul/soţia, rudele managerului ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv ai acestuia a funcţiei de membru în comitetul director, şef de secţie, laborator sau serviciu medical sau a unei alte funcţii de conducere, inclusiv de natură administrativă, în cadrul spitalului la care persoana în cauză exercită funcţia de manager”.

– art. 75, lit. a) din Legea nr. 393/2004, potrivit căruia „Aleşii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorităţii publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru: a) soţ, soţie, rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv”.

– art. 77, alin. (1), (2) şi (3) din Legea nr. 393/2004, potrivit căruia „(…) consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii. În situaţiile prevăzute la alin. (1), consilierii locali (…) sunt obligaţi să anunţe, la începutul dezbaterilor, interesul personal pe care îl au în problema respectivă. Anunţarea interesului personal şi abţinerea de la vot se consemnează în mod obligatoriu în procesul-verbal al şedinţei;

– art. 25 din Legea nr. 215/2001, potrivit căruia „Aleşii locali sunt primarul, consilierii locali, preşedintele consiliului judeţean şi consilierii judeţeni”.

– art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, potrivit căruia „Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 57 alin. (4/1 ) şi art. 101 alin. (3/1 )”;

– art. 445, alin. (1)-(3) din O.U.G. nr. 57/2019 (text în vigoare începând cu data de 05.07.2019), potrivit căruia „Respectarea regimului juridic al conflictului de interese şi al incompatibilităţilor. (1) Funcţionarii publici au obligaţia să respecte întocmai regimul juridic al conflictului de interese şi al incompatibilităţilor, precum şi normele de conduită. (2) În aplicarea prevederilor alin. (1), funcţionarii publici trebuie să exercite un rol activ, având obligaţia de a evalua situaţiile care pot genera o situaţie de incompatibilitate sau un conflict de interese şi de a acţiona pentru prevenirea apariţiei sau soluţionarea legală a acestora. (3) În situaţia intervenirii unei incompatibilităţi sau a unui conflict de interese, funcţionarii publici au obligaţia de a acţiona conform prevederilor legale pentru încetarea incompatibilităţii sau a conflictului de interese, în termen legal.”;

– art. 492, alin. (2), lit. l) din O.U.G. nr. 57/2019 (text în vigoare începând cu data de 05.07.2019), potrivit căruia „Răspunderea administrativ-disciplinară (2) Constituie abateri disciplinare următoarele fapte: l) încălcarea prevederilor referitoare la incompatibilităţi dacă funcţionarul public nu acţionează pentru încetarea acestora într-un termen de 15 zile calendaristice de la data intervenirii cazului de incompatibilitate;

– art. 520, lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 (text în vigoare începând cu data de 05.07.2019), potrivit căruia „Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat [] încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective []”.

„Persoana [] faţă de care s-a constatat existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică [] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcţie eligibilă, nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalităţii, confidenţialităţii, imparţialităţii, independenţei operaţionale, celerităţii, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE INTEGRITATE