Publicat: 21 August, 2019 - 17:20

Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate - ANANP lansează programul ,,Natura în spirit și fapte - voluntariat pentru viitor”, generat din dorința de a constitui un parteneriat între cetățeni și administratorii ariilor naturale protejate pentru a împărtăși idei și experiență, în scopul asigurării armoniei omului cu natura.

Programul se adresează voluntarilor individuali și asociațiilor care doresc să susțină personalul ANANP cu normă întreagă sau, sporadic, în activități de conservare a naturii și educație de mediu, incluzând protejarea speciilor și habitatelor, întreținerea traseelor ​​tematice și a zonelor de agrement, observații, participarea la proiecte de cercetare, ghidare, oferire de informații calificate, atragere de sponsorizări, implementare de  programe, activități de relații publice și de birou pentru îmbunătățirea bazelor de date.

Scop

Natura ne oferă mijloacele și puterea de a supraviețui - Proiectul de voluntariat combină obiectivele de asigurare ale unui management adecvat pentru ariile naturale din România, în concordanță cu așteptările și interesele voluntarilor. 

Obiective

Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate - ANANP dorește să aducă oamenii mai aproape de natură, de o gestionare sustenabila a tuturor ariilor naturale protejate (atat cele de interes national, international cat si cele de interes comunitar: siturile Natura 2000).

  • Stabilizarea și dezvoltarea structurilor de management în ariile  naturale protejate;
  • Conectarea managementului ariilor naturale protejate cu rețelele din domeniul     voluntariului;
  • Oferirea de  oportunități pentru cetățeni de a fi activi în  societate ca protectori ai naturii;
  • Câștigarea de susținători activi care să pledeze pentru natura României;
  • Deschiderea către programele de voluntariat internaționale;
  • Promovarea acțiunilor de responsabilizare a diferitelor segmente ale societatii privind conservarea habitatelor si speciilor, ale valorilor naturale din patrimoniul natural al României.
  • Integrarea partenerilor privați și publici din domeniul educației, a societatii civile si al mediului de afaceri în programul de voluntariat;
  • Consolidarea rolului comunităților locale în administrarea  ariilor  naturale protejate.

 

Așteptări

ANANP și partenerii de administrare doresc să câștige încrederea și angajamentul oamenilor, să determine un comportament în spiritul unui trai durabil, care să conserve si protejeze natura, valorizand-o sustenabil; să învețe noi tehnici de management și comunicare care să asigure participarea comunităților ca parte a proceselor  de dezvoltare durabilă și de conservare a naturii.