8 decembrie 2021

Ajutoare pentru sinistrați

Distribuie pe rețelele tale sociale:

HOTĂRÂRE nr. 47 din 19.07.2021

privind propunerea de scoatere de la rezervele de stat a unor bunuri de strictă necesitate şi alocarea acestora unităţilor administrativ-teritoriale Ocoliş, Câmpeni, Sohodol şi Roşia Montană din judeţul Alba

Având în vedere efectele fenomenelor hidrometeorologice produse în perioada 15 – 16.07.2021 la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale Ocoliş, Câmpeni, Sohodol şi Roşia Montană, precum şi solicitarea Instituţiei Prefectului din judeţul Alba referitoare la alocarea unor bunuri de strictă necesitate în vederea intervenţiei operative pentru înlăturarea efectelor şi asigurarea condiţiilor minime de trai pentru populaţia sinistrată de la nivelul localităţilor menţionate, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) şi i), şi art. 81 din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 20 lit. k) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 2 şi art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenta, Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

Art.1 – Se propune Guvernului aprobarea scoaterii de la rezervele de stat a unor bunuri de strictă necesitate în vederea alocării acestora unităţilor administrativ-teritoriale Ocoliş, Câmpeni, Sohodol şi Roşia Montană din judeţul Alba pentru utilizarea în procesul de înlăturare a efectelor fenomenelor hidrometeorologice produse în perioada 15-16.07.2021 şi asigurarea condiţiilor minime de trai pentru populaţia sinistrată de la nivelul localităţilor menţionate, conform prevederilor din anexă.

Art.2 – Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, pentru punere în aplicare prin ordine şi acte administrative ale conducătorilor acestora.

PREŞEDINTELE COMITETULUI NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
PRIM-MINISTRU
FLORIN-VASILE CÎŢU

*** Anexa la HCNSU nr. 47

LISTA
cu necesarul de bunuri de strictă necesitate pentru unităţile administrativteritoriale Ocoliş, Câmpeni, Sohodol şi Roşia Montană din judeţul Alba

UAT Câmpeni:
– 15.000 litri de motorină
– 140 paturi cu cazarmament
– 280 pături
– 5.000 litri apă
– 1.000 conserve carne
– 2.000 conserve pate
– 1 construcţie modulară completă

UAT Roşia Montană:
– 5.000 litri de motorină
– 6 construcţii modulare complete
– 120 paturi cu cazarmament
– 240 pături
– 3.000 litri apă
– 1.200 conserve carne
– 1.500 conserve pate

UAT Ocoliş:
– 10.000 litri de motorină

UAT Sohodol:
– 5.000 litri de motorină
– 1 construcţie modulară completă
– 500 litri apă
– 400 conserve carne
– 400 conserve pate

Total judeţul ALBA:
– 35.000 litri de motorină
– 8 construcţii modulare complete
– 260 paturi cu cazarmament
– 520 pături
– 8.500 litri apă
– 2.600 conserve carne
– 3.900 conserve pate.