Publicat: 1 Martie, 2019 - 12:28
Share

În Şedinţa de Guvern din data de 27 februarie 2019 a fost adoptată Hotărârea pentru aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a producţiei de usturoi". Se stabilesc astfel potenţialii beneficiari, condiţiile de eligibilitate, modul de acordare a ajutorului de minimis, valoarea anuală totală a acestuia, precum şi modalităţile de verificare şi control.

Schema de ajutor de minimis se desfăşoră pe o perioadă de 3 ani, respectiv 2019-2021, iar sprijinul financiar este de 1.000 euro/ha cultivat cu usturoi şi se calculează proporţional cu suprafaţa de pe care s-a obţinut o cantitate minimă de 3000 kg/ha. Bugetul pentru anul 2019 este de 2.000.000 euro (9.300.000 lei) şi se aprobă anual.

Cererile se depun la Direcţiile pentru Agricultură Judeţeană Maramureş, până la data de 15 mai, inclusiv, de către următorii beneficiari:
- producători agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător;
- producători agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit OUG nr. 44/2008;
- producători agricoli persoane juridice.

Pentru a fi eligibili, beneficiarii trebuie să îndeplinească următoarele criterii cumulativ:
a) să deţină o suprafaţă cultivată cu usturoi de minim 3.000 mp;
b) să obţină o producţie de minim 3 kg usturoi/10 mp;
c) să fie înregistraţi în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele cultivate cu usturoi în anul de cerere.
d) să facă dovada producţiei realizate potrivit prevederilor lit. a) şi b) prin documente justificative.

Valorificarea producţiei se face în perioada 1 iulie - 29 noiembrie, inclusiv a anului de cerere. Documentele justificative (bonul fiscal/factura/fila/filele din carnetul de comercializare) care atestă comercializarea producţiei de usturoi valorificate în anul 2019, se depun la D.A.J. Maramureş până la data de 29 noiembrie, inclusiv.