18 august 2022

Ajutorul de stat de restructurare în favoarea Societăţii „Complexul Energetic Oltenia „SA

Distribuie pe rețelele tale sociale:

A fost adoptată, la propunerea ministerului Energiei, Ordonanţa de Urgenţă privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de stat pentru restructurarea Societăţii „Complexul Energetic Oltenia”- S.A. Este pasul următor necesar ce trebuia făcut după ce Comisia Europeană a autorizat, în luna ianuarie 2022, ajutorul de stat de restructurare în favoarea Societăţii „Complexul Energetic Oltenia „SA.

„CEO va deveni un producător de energie electrică pe bază de cărbune, gaz şi energie regenerabilă. După toate eforturile care au fost făcute am reuşit să salvăm CEO. Vreau să le mulţumesc colegilor din minister şi celor de la CEO pentru eforturile pe care le-au făcut în ultima perioadă pentru a reuşi să rezolvăm problemele şi să trecem mai departe la demararea investiţiilor. Aş dori să reamintesc că pentru Complexul Energetic Oltenia s-au depus până acum proiecte de investiţii cu finanţare din Fondul pentru Modernizare de peste 1,4 miliarde de euro. De asemenea, CEO îşi va creşte capacitatea de producţie din luna mai cu 300 MW”, a declarat Virgil Popescu ministrul Energiei.

Ministerul Energiei va acorda Complexului Energetic Oltenia granturi reprezentând contravaloarea în lei a sumei de 848,6 milioane euro, ca parte a ajutorului de restructurare sub formă de grant autorizat în valoare totală de 1.090 milioane euro, pentru implementarea Planului de restructurare, până în anul 2025, în scopul finanţării cheltuielilor cu certificatele de emisii de gaze cu efect de seră în perioada 2021-2025, din care 1.180.446 mii lei, echivalentul a 241,4 milioane euro, grant acordat în anul 2021 pentru achiziţia de certificate de emisii de gaze cu efect de seră, aferente anului 2020.

Ajutorul de stat sub formă de granturi pentru finanţarea achiziţiei de certificate de emisii de gaze cu efect de seră, se va acorda anual, de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Energiei.

Totodată, s-a aprobat participarea statului prin Ministerul Energiei la majorarea capitalului social al Societăţii Complexul Energetic Oltenia prin aport în numerar, cu suma reprezentând echivalentul în lei a 180 milioane euro.

La data de 24 iunie 2021, România a prezentat Comisiei un Plan de restructurare revizuit, pentru perioada 2021-2026, care se bazează pe planul de decarbonizare, pentru asigurarea unei tranziţii sustenabile către o producţie de energie electrică cu emisii reduse de carbon prin înlocuirea producţiei de energie electrică pe bază de lignit cu energie electrică produsă din gaze naturale şi din surse regenerabile.

Prin Decizia C (2022) 553 final din 26.01.2022 privind ajutorul de stat SA 59974-2021/C (ex 2020/N, ex 2020/PN) care a fost implementat parţial de către România pentru Complexul Energetic Oltenia SA, Comisia Europeană a autorizat un ajutor de restructurare în favoarea Complexului Energetic Oltenia care constă în: transfer nerambursabil – grant pentru finanţarea achiziţiei de certificate de gaze cu efect de seră, în valoare totală de 1.090 milioane euro, din care 241,4 milioane euro, grant acordat în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.21/2021 pentru aprobarea acordării unui ajutor de stat de restructurare Societăţii „Complexul Energetic Oltenia” SA, cu modificările şi completările ulterioare, împrumut cu garanţie de stat în valoare de 195,8 milioane euro, pentru finanţarea capitalului de lucru, aport la capitalul social al Complexului Energetic Oltenia, transformarea în grant a ajutorului de salvare, în valoare de 251.046,025 mii euro, acordat în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.12/2020 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat individuale de salvare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.128/2021.

Potrivit Deciziei C (2022) 553 final, grantul de 1.090 de milioane de euro va finanţa achiziţia certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră aferente perioadei 2021-2025.

Ministerul Energiei