Publicat: 23 Martie, 2016 - 13:07
Share

Pe site-ul Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, la secțiunea Domenii/ sectoare — Mediul de afaceri regăsim Testul IMM care constă într-o listă a membrilor Grupului pentru Evaluarea Impactului Economic al Actelor Normative asupra IMM (GEIEAN), secțiune din care lipsesc informațiile legate de proiectele de acte normative supuse acestui tip de evaluare. Este greu de crezut că la patru luni de la instalarea Guvernului Cioloș nu au fost adoptate acte normative cu impact asupra activității întreprinderilor mici și mijlocii, astfel ca pe site-ul ministerului să nu fie postate aceste documente.

Prin intermediul Testului IMM se evaluează sistematic impactul ex-ante al proiectelor de acte normative asupra întreprinderilor mici și mijlocii, în conformitate cu principiul 'Gândiți mai întâi la scară mică' și principiul 'numărului constant', la care sunt obligați inițiatorii proiectelor de acte normative, conform Legii nr. 346/ 2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii. Principiile din Small Business Act sunt esențiale pentru a conferi valoare adăugată la nivel comunitar, a asigura șanse egale tuturor IMM-urilor și a ameliora cadrul juridic și administrativ pe întreg teritoriul Uniunii Europene.

Testul IMM este un instrument foarte important, deoarece prin intermediul lui se evaluează potențialele efecte asupra activității IMM-urilor, ca urmare a aplicării diverselor reglementări, inițiatorii actelor normative cu impact asupra IMM-urilor, având OBLIGAȚIA de a respecta în redactarea proiectelor respective principiul 'Gândiți mai întâi la scară mică', precum și pe cel al 'numărului constant'.

În vederea sprijinirii sectorului întreprinderilor mici și mijlocii, a menținerii și creării de locuri de muncă, a fost necesară reglementarea legislativă privind dezvoltarea și utilizarea unui set de indicatori specifici pentru îmbunătățirea reglementărilor pentru IMM-uri și instituirea obligativității verificării impactului actelor normative asupra mediului de afaceri prin 'Testul IMM'.

Având în vedere faptul că inițiatorii actelor normative, în funcție de conținutul actului normativ, trebuie să consulte organizațiile mediului de afaceri, înainte de demararea procesului de avizare a acestuia, astfel încât IMM-urile să cunoască din timp impactul economic, social și de mediu, potențialele efecte generate în activitatea lor, ALDE consideră că aplicarea Testului IMM este esențială pentru o relație deschisă cu mediul de afaceri și pe lângă acest aspect, este obligatoriu să existe o secțiune, pe site-ul instituției cu atribuții în domeniul IMM, dedicată acestui instrument, care să cuprindă proiectele actelor normative, precum și conținutul sondajului, în vederea transparenței atât de solicitată de către mediul de afaceri.

Odată cu instituirea obligativității evaluării ex-ante a impactului economic al actelor normative asupra întreprinderilor mici și mijlocii, consider că acest lucru trebuie să fie și vizibil, astfel încât reprezentanții mediului privat să aibă acces la toate informațiile relevante pentru a putea furniza feedback-ul pe care Testul IMM îl presupune.

ALDE consideră sectorul IMM ca domeniu prioritar de dezvoltare al României, militând pentru dezvoltarea în România a unei puternice clase de întreprinzători, competitivă la nivel European și Internațional, care reprezintă fundamentul stabilității economice și sociale.

Anca Laura Ionescu,

Departamentul ALDE pentru IMM