Publicat: 11 Februarie, 2019 - 10:25

Alegerile pentru Parlamentul European vor avea loc, în România, pe data de 26 mai. Cu mai puțin de patru luni până la ziua votării, cadrul legislativ este marcat de incertitudine, în așteptarea unei decizii a Curții Constituționale (mai multe detalii la caseta de la final). În acest context, Autoritatea Electorală Permanentă a propus în dezbatere publică un proiect de Ordonanță de Urgență care să pună în practică unele din prevederile blocate în procesul legislativ.
Deși considerăm că procedura care trebuie urmată pentru modificarea legii este prin Parlament, apreciem că, în general, proiectul de OUG pus în dezbatere publică este unul benefic, care va contribui la transparența și corectitudinea votării, în special prin prevederile referitoare la folosirea sistemului electronic de monitorizare a prezenței la vot, deja testat la alegerile precedente din 2016. Conform jurisprudenței Curții Constituționale, legile electorale pot fi modificate și cu mai puțin de un an înaintea alegerilor, atunci când schimbările nu afectează dreptul la vot, ci sunt menite să faciliteze procesul electoral. 
Totuși, constatăm că proiectul de Ordonanță nu include câteva prevederi importante, de asemenea testate la scrutinele precedente, și care sunt prezente în legea aflată în control de constituționalitate. Unele dintre acestea au fost incluse ca recomandări și în rapoartele de monitorizare ale OSCE/ODIHR publicate în trecut, dar și în cele ale unor organizații naționale care au observat alegerile. De asemenea, acest context ne arată necesitatea elaborării unui Cod Electoral unitar, care să introducă reguli similare pentru toate tipurile de alegeri. 
Principalele prevederi în discuție sunt: 
-    Clarificarea și simplificarea procedurilor privind observarea alegerilor, inclusiv din perspectiva introducerii unei proceduri unice pentru toate tipurile de alegeri
-    Afirmarea dreptului cetățenilor de a semna mai multe liste de susținători, deschizând astfel competiția electorală.
-    Posibilitatea de a deschide mai multe secții de vot în străinătate, acolo unde sunt comunități de români, inclusiv la cererea acestora, potrivit reglementărilor de la alegerile parlamentare
-    Îmbunătățirea gestiunii listelor electorale, precum și a listelor de susținători și punerea în acord cu alte prevederi referitoare la Registrul Electoral
În acest sens, am transmis Autorității Electorale Permanente, în cadrul procedurilor de transparență decizională, observațiile din documentul anexat, care vin să corecteze problemele semnalate. 
Rămânem încrezători că atât Autoritatea Electorală, cât și Guvernul României, vor ține cont de aceste observații și vor include în varianta finală a Ordonanței toate prevederile care vin să îmbunătățească transparența și corectitudinea alegerilor.
Vă stăm la dispoziție pentru orice clarificări.
Centrul pentru Inovare Publică - Ovidiu Voicu, ovidiu.voicu@inovarepublica.ro, 0723522340
Expert Forum - Septimius Pârvu, septimius.parvu@expertforum.ro, 0787.638.315
Mircea Kivu - sociolog, mircea.kivu@gmail.com, 0744351182
Referințe
•    Legea 33/2007, republicată, în vigoare:
o     http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/140957 
•    Proiectul aflat în control de constituționalitate:
o    http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=17244  
•    Sesizarea Președintelui României:
o    http://www.presidency.ro/ro/media/comunicate-de-presa/sesizare-de-necons...
•    Proiectul de Ordonanță de Urgență aflat în dezbatere publică:
o    http://www.roaep.ro/legislatie/wp-content/uploads/2019/02/Ordonanta-de-u...
 
ANEXĂ – PUNCTUL DE VEDERE TRANSMIS AUTORITĂȚII ELECTORALE PERMANENTE

Către domnul Daniel Barbu
Președintele Autorității Electorale Permanente

Stimate domnule Președinte Daniel Barbu,

În baza  Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică vă transmitem o serie de completări referitoare la Proiectul de ordonanță de urgență a Guvernului privind unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, publicat pe pagina www.roaep.ro. Modificările propuse sunt necesare pentru a eficientiza procesul de organizare a alegerilor, pentru a crea o unitate cu procedurile folosite la alte tipuri de alegeri, dar și pentru a pune în acord Legea 33/2007 cu alte reglementări legale, cum ar fi cele privitoare la Registrul Electoral.

Vă stăm la dispoziție pentru orice clarificări.

Cu respect,

Centrul pentru Inovare Publică - Ovidiu Voicu, ovidiu.voicu@inovarepublica.ro, 0723522340
Expert Forum - Septimius Pârvu, septimius.parvu@expertforum.ro, 0787.638.315
Mircea Kivu - sociolog, mircea.kivu@gmail.com, 0744351182

 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ PRIVIND UNELE MĂSURI PENTRU BUNA ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A ALEGERILOR PENTRU MEMBRII DIN ROMÂNIA ÎN PARLAMENTUL EUROPEAN DIN ANUL 2019 

Nr.    Text ordonanță    Propunere reformulare    Argument sau observații
1    Art 2 

(5) Formațiunile politice care participă la alegeri, precum și candidații independenți pot desemna, în condițiile stabilite prin decizie a Biroului Electoral Central, persoane care să verifice inclusiv în ziua de referință, până la încheierea votării, aplicația informatică utilizată de Biroul Electoral Central și organismele electorale ierarhic inferioare pentru centralizarea rezultatelor votării la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019.     Art 2
(1)-(4) nemodificat

(5) Formațiunile politice care participă la alegeri, precum și candidații independenți, precum și organizațiile acreditate pentru observarea alegerilor, pot desemna, în condițiile stabilite prin decizie a Biroului Electoral Central, persoane care să verifice inclusiv în ziua de referință, până la încheierea votării, aplicația informatică utilizată de Biroul Electoral Central și organismele electorale ierarhic inferioare pentru centralizarea rezultatelor votării la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019.     
Pentru creșterea transparenței procesului electoral.
2    Art. 6. – (1) La alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, formularul listei susținătorilor trebuie să cuprindă ziua de referință, denumirea partidului politic, alianței politice, alianței electorale sau a
organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale ori numele și prenumele candidatului independent, după caz, numele și prenumele susținătorului, data nașterii susținătorului, denumirea, seria și numărul actului de identitate al susținătorului, precum și semnătura acestuia.        În proiectul de lege aflat în control de constituționalitate, între rubricile listei de susținători este inclusa adresa susținătorului; in OUG lipsește. Ce se întâmplă daca oamenii se apuca de strâns semnături după OUG, iar la 6 martie CCR respinge sesizarea Președintelui si legea intra in vigoare? 
3    Art.6 
...
(4) Prin derogare de la prevederile art.71 din Legea nr.33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, în cel mult 30 de zile de la data rămânerii definitive a candidaturilor, partidele politice și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, precum și candidații independenți care au depus liste de susținători la Biroul Electoral Central au obligația de a prelua listele de susținători pe care le-au depus și de a le păstra 6 luni de la ziua de referință. După expirarea termenului de păstrare, partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, precum și candidații independenți asigură distrugerea listelor de susținători prin proceduri ireversibile.    Alineatul (4) se elimină.
    Fiind vorba despre date cu caracter personal, există riscul manipulării necorespunzătoare, inclusiv folosirea lor pentru colectarea semnăturilor de susținere la alegerile prezidențiale, prevăzute a avea loc în intervalul de 6 luni.
În absența unor prevederi explicite privind “procedurile ireversibile” de distrugere și a absenței sancțiunilor, nu există garanția că această operație va fi făcută în mod corespunzător.
În general, AEP preia arhiva BEC, conform legii. Credem că și în acest caz AEP trebuie să găsească soluții legale pentru a prelua inclusiv listele de susținători, cu respectarea Regulamentului privind datele personale.
4        Articol nou. - Observarea alegerilor

La alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, la toate operațiunile efectuate de birourile electorale ale secțiilor de votare pot asista, în afara membrilor acestora, a operatorilor de calculator și a persoanelor însărcinate cu menținerea ordinii, candidații, persoanele acreditate, reprezentanții Autorității Electorale Permanente și membrii birourilor electorale ierarhic superioare. Dispozițiile art. 89 din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.
    Pentru a îmbunătăți transparența procesului electoral, prin permiterea observării independente a tuturor operațiunilor votării.
De asemenea, modificarea este necesară pentru a asigura unitatea procedurilor de acreditare pentru toate tipurile de alegeri.

5        Articol nou - un alegător poate semna mai multe liste.

Prin derogare de la prevederile art. 18 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, un alegător poate susține mai multe liste de candidați și candidați independenți.    Pentru a permite o competiție liberă, conform recomandărilor ODIHR, a bunelor practici internaționale și solicitărilor societății civile.
6        Articol nou - listele electorale 

Preluarea articolelor 11, 12, 121 și 122   din proiectul de modificare a Legii 33/2007, L302/2018 - paragrafele 8-10 din art. II, referitor la Legea nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European     
Punerea în acord a reglementărilor despre Registrul Electoral cu Legea 33/2007
7        Articol nou 

(1) La alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, în afara secțiilor de votare prevăzute la art. 34 alin. (7)  din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, se organizează una sau mai multe secții de votare, pentru localitățile sau grupurile de localități în care își au domiciliul sau reședința, conform Registrului electoral, cel puțin 100 de alegători, fără ca numărul alegătorilor care vor fi arondați unei secții să poată depăși cifra de 2.000.

(2) În termen de cel mult 30 de zile de la data aducerii la cunoștință publică a datei alegerilor, Autoritatea Electorală Permanentă comunică Ministerului Afacerilor Externe localitățile din străinătate în care trebuie să fie înființate secții de votare, precum și numărul acestora.

(3) În termen de 30 de zile de la data comunicării prevăzute la alin. (2), Autoritatea Electorală Permanentă stabilește, prin hotărâre, sediile secțiilor de votare, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe.
    
Pentru a îmbunătăți condițiile de exercitare a dreptului la vot de către cetățenii români aflați în străinătate, urmând bunele practici de la alegerile precedente.
8        Articol nou.

Preluarea articolului II.21, alin.(2) din proiectul de modificare a Legii 33/2007, L302/2018, privind formațiunile care au dreptul să propună membri în birourile electorale.    
Asigurarea egalității de șanse între competitori. Formularea din veche lege creează un avantaj nejustificat partidelor care au membri în Parlamentul European. Comunicat de presa: Expertforum
 
 

Tag-uri Institutii: