29 septembrie 2022

AM POIM ajută beneficiarii să evite erorile în implementarea proiectelor

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare (AM POIM) vine în sprijinul beneficiarilor prin acţiuni de conştientizare a riscurilor ce pot interveni în perioada de implementare a proiectelor, semnalând cele mai frecvente erori identificate cu ocazia misiunilor de verificare, audit şi control realizate de autorităţile naţionale şi europene. În acest fel, AM POIM îşi asumă cu prioritate rolul de prevenţie în gestionarea proiectelor cu finanţare europeană, în timp ce beneficiarii învaţă să corecteze şi să evite erorile privind desfăşurarea procedurilor de achiziţie publică şi de implementare tehnică şi financiară a proiectelor.

Axele Prioritare 9 şi 10 din cadrul POIM au ca obiectiv Protejarea sănătăţii populaţiei în contextul pandemiei cauzate de COVID-19 şi finanţează în principal achiziţia de consumabile şi echipamente de protecţie şi dispozitive medicale. Beneficiarii acestui tip de proiecte sunt unităţi spitaliceşti, instituţii publice de învăţământ preuniversitar şi superior, instituţii cu competenţe în domeniul protecţiei sociale şi unităţi administrativ-teritoriale.

La nivel naţional, în cadrul Axelor Prioritare 9 şi 10 au fost deja semnate 353 de contracte de finanţare, în valoare totală de 946,43 milioane euro. Sursele de finanţare sunt Fondul European de Dezvoltare Regională (AP9) şi facilitatea REACT-EU (AP 10, cu un procent de 100% fonduri nerambursabile).

AM POIM a organizat, marţi, la Timişoara, o întâlnire de lucru cu beneficiarii Axelor Prioritare 9 şi 10 din judeţele Timiş, Arad, Caraş-Severin şi Hunedoara. Reuniunea a fost coordonată de Cristian Roman, secretar de stat în cadrul MIPE şi a avut ca scop identificarea soluţiilor la problemele care pot apărea în gestionarea proiectelor, accelerarea ritmului de implementare şi prevenirea riscurilor ce pot duce la corecţii financiare.

În cadrul întâlnirii de lucru s-a analizat individual fiecare proiect din cadrul Axelor Prioritare 9 şi 10 din Regiunea Vest şi s-au ridicat următoarele probleme din partea beneficiarilor:
– Lipsa de atractivitate economică a unor proceduri de achiziţie publică;
– Neconcordanţe în modul de raportare către AM POIM a stadiului proiectelor;
– Neîncadrarea în perioada de implementare a proiectelor şi necesitatea prelungirii acestora;
– Lipsă disponibilitate financiară la nivelul beneficiarilor;
– Dificultăţi în alegerea corectă a tipului de achiziţie publică;

Pentru soluţionarea problemelor constatate, AM POIM a propus următoarele măsuri:
– Realocarea economiilor din proiect pentru actualizarea valorilor estimate a contractelor afectate;
– Întocmirea Ghidului de completare a Fişei de monitorizarea a proiectelor şi a tutorialului de încărcare a Rapoartelor de început/progres în sistemul informatic MySMIS 2014+;
– Amendarea Ghidului solicitantului pentru Axele 9 şi 10, astfel încât prelungirea perioadei de implementare să se facă prin Notificare, reducându-se semnificativ termenele;
– Folosirea mecanismului Cererilor de plată/prefinanţare, precum şi identificarea unor măsuri de simplificare a procesului de prelucrare a cererilor plată/prefinanţare/rambursare la nivelul AM POIM;
– Consiliere metodologică directă a Beneficiarilor atât în cadrul întâlnirilor regionale, cât şi indirectă prin intermediul solicitărilor transmise către ofiţerul de proiect/achiziţii.

În Regiunea Vest sunt semnate până în prezent 41 de contracte de finanţare (19 pe O.S. 9.1 şi 22 pe O.S. 10.1), a căror valoare eligibilă FEDR este de 95,25 mil. euro. Din cele 41 de contracte semnate 4 au fost finalizate.

În cadrul acestor proiecte sunt prevăzute a se încheia 1741 de contracte de achiziţie publică, împărţite după cum urmează:
– 1.269 de contracte sunt semnate, în valoare de aproximativ 46,25 mil. euro;
– 200 de contracte sunt în licitaţie, în valoare de aproximativ 24 mil. euro;
– 272 de contracte sunt nelansate, în valoare de aproximativ 25 mil. euro;

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare organizează aceste reuniuni cu beneficiarii Axelor Prioritare 9 şi 10 din anul 2020, urmând ca până la finalul anului curent să fie acoperite toate regiunile de dezvoltare.

Direcţia de Comunicare