Publicat: 1 Februarie, 2019 - 08:45
aşa cum s-a angajat in "Programul de guvernare 2018-2020

AMR respinge categoric propunerile Ministerului Finanţelor Publice privind preluarea integrală a unor categorii de cheltuieli descentralizate şi solicită asumarea de către Guvern a "susţinerii integrale de la bugetul de stat a sistemului de protecţie a copilului şi a persoanelor cu dizabilităţi", aşa cum s-a angajat in "Programul de guvernare 2018-2020"

GUVERNUL ROMÂNIEI

Doamnei Vasilica-Viorica DĂNCILĂ, Prim-ministru

Spre ştiinţă: Domnului Eugen Orlando TEODOROVICI, Ministrul finanţelor publice

Stimată doamnă Prim-ministru,

Vă mulţumim pentru disponibilitatea la dialog manifestată la întâlnirea de ieri, cu reprezentanţii Asociaţiei Municipiilor din România, referitoare la finanţarea autorităţilor locale în anul 2019. 

Urmare discuţiilor purtate, vă comunicăm:

1. AMR respinge categoric propunerile Ministerului Finanţelor Publice privind preluarea integrală a unor categorii de cheltuieli descentralizate, aferente sistemului de protecţie a copilului, centrelor pentru persoane cu handicap, indemnizaţii pentru persoane cu handicap şi însoţitori ai acestora, precum şi "salarizarea personalului neclerical", cheltuieli evaluate de MFP la 6,4 miliarde de lei.

2. AMR solicită asumarea de către Guvern a "susţinerii integrale de la bugetul de stat a sistemului de protecţie a copilului şi a persoanelor cu dizabilităţi", aşa cum s-a angajat in "Programul de guvernare 2018-2020", Capitolul "Administraţie publică. Politici regionale", Măsura 2 "Finanţarea autorităţilor locale", pagina 109.

3. Solicităm urgent transmiterea spre consultare a proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2019, în conformitate cu prevederile HG nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative.

Vă reamintim ce anume a generat discuţiile actuale între UAT-uri şi MFP.
Urmare reducerii impozitului pe venit de la 16% la 10%, în anul 2018 bugetele locale au fost diminuate cu sume reprezentând 30-40% din bugetele anului 2017. 

În aceste condiţii AMR a solicitat ca în anul 2019, Guvernul României să îşi respecte promisiunea făcută la sfârşitul anului 2017, dar şi la aprobarea Legii bugetului de stat pe anul 2018, de a asigura finanţarea APL cel puţin la nivelul sumelor primite de la bugetul de stat în anul 2017, în sume nete.

Din evaluările noastre, confirmate cu cifrele oficiale, pentru ca în anul 2019 comunităţile locale să fie finanţate la nivelul anului 2017, comunele, oraşele şi municipiile ar trebui să beneficieze de compensarea pierderilor pe care le înregistrează, până la nivelul minim de 67% din IV.

Răspunsul MFP, astfel cum îl regăsim în adresa nr. 462218/30.01.2019 reprezintă o ducere în derizoriu atât a nevoilor şi intereselor comunităţilor locale cât şi o gravă încălcare a principiului asigurării resurselor corespunzătoare competenţelor transferate, cât şi a principiul asigurării unui proces de descentralizare stabil, predictibil, bazat pe criterii şi reguli obiective, care să nu constrângă activitatea autorităţilor administraţiei publice locale sau să limiteze autonomia locală financiară, principii reglementate şi în Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006.

Astfel, primele simulări arată că la nivelul majorităţii primăriilor s-ar înregistra pierderi semnificative ca urmare a creşterii cotei din IV alocate, în paralel cu preluarea integrală a cheltuielilor generate de susţinerea sistemului de protecţie a copilului şi a sistemului de protecţie a persoanelor cu dizabilităţi.

Faţă de cele menţionate mai sus vă rugăm să ne sprijiniţi în rezolvarea solicitărilor noastre.

Comitetul Director al Asociaţiei Municipiilor din România:

1    Robert Sorin Negoiţă, primarul Sectorului 3, Bucureşti

2    Ilie Gavril Bolojan, Oradea

3 Gheorghe Falcă, primarul municipiului Arad

4    Mihail Genoiu, primarul municipiului Craiova

5    Dan Bobouţanu, primarul municipiului Hunedoara

6    Ovidiu Teodor Creţu, primarul municipiului Bistriţa

7    Daniel Ştefan Drăgulin, primarul municipiului Călăraşi

8    Decebal Făgădău, primarul municipiului Constanţa

9    Ion Lungu, primarul municipiului Suceava    

10 Marian Dragomir, primarul municipiului Brăila    

11    Adrian Mocioniu primarul municipiului Slobozia

12    Tiberiu Iacob Ridzi, primarul municipiului Petroşani

13    Arpad Andras Antal, primarul municipiului Sfântu Gheorghe

14    Nicolae Barbu, primarul municipiului Giurgiu    

15    Emil Boc, primarul municipiului Cluj Napoca

16    Marcel Romanescu, primarul municipiului Târgu Jiu

17    Mihai Chirica, primarul municipiului Iaşi    

18    Gabor Kereskenyi, primarul municipiului Satu Mare    

19    Cristi Misăilă, primarul municipiului Focşani    

20    Florin Oancea, primarul municipiului Deva    

21    Cosmin Necula, primarul municipiului Bacău

22    Ionuţ Pucheanu, primarul municipiului Galaţi

23 Constantin Toma, primarul municipiului Buzău    

24    Francisc Boldea, primarul municipiului Lugoj

25    Dumitru Boroş, primarul municipiului Bârlad

26    Ionel Ciunt, primarul municipiului Zalău

27    Constantin Hogea, primarul municipiului Tulcea    

28    Lucian Ovidiu Micu, primarul municipiului Roman

29    Costan Morar, primarul municipiului Dej    

30    Nicolae Robu, primarul municipiului Timişoara    

31    Marius Screciu, primarul municipiului Drobeta Turnu Severin