Publicat: 4 Iunie, 2020 - 09:29
Share

Asociaţia Magistraţilor din România (AMR), Uniunea Naţională a Judecătorilor din România (UNJR) şi Asociaţia Judecătorilor pentru Apărarea Drepturilor Omului (AJADO) salută decizia Curţii Constituţionale din data de 2 iunie 2020, prin care s-a admis excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Avocatul Poporului şi s-a constatat că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/ 2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achiziţiilor publice este neconstituţională în ansamblul său.

Decizia Curţii Constituţionale vine în urma demersului făcut de AMR, UNJR şi AJADO în data de 21 februarie 2020, când, printr-o cerere adresată Avocatului Poporului, cele trei asociaţii profesionale au solicitat sesizarea Curţii Constituţionale a României cu privire la unele dispoziţii din OUG 23/ 2020 ce încalcă independenta judecătorilor şi dreptul parţilor la un proces echitabil.

În susţinerea sesizării adresate Avocatului Poporului asociaţiile de magistraţi au invocat faptul că nu este motivată situaţia extraordinară care ar fi impus Guvernului adoptarea ordonanţei de urgenţă, că lipseşte avizul Consiliului Superior al Magistraturii şi că sunt aduse atingere drepturilor fundamentale ale persoanelor.

În cuprinsul cererii a fost semnalată o problemă de o gravitate extraordinară, şi anume ca: "Prin textul criticat al ordonanţei de urgenţă se instituie o nouă abatere disciplinară pentru judecători, modificându-se, practic, statutul judecătorilor, o componenţă esenţială a sferei de relaţii sociale privitoare la justiţie, afectându-se independenţa judecătorilor, chemaţi să aleagă între obligativitatea respectării termenelor prevăzute de ordonanţă, sub spectrul sancţionării disciplinare, şi obligativitatea respectării dreptului fundamental la un proces echitabil al oricărui cetăţean, o componentă esenţială a acestuia fiind dreptul la apărare în faţa unei instanţe independente prevăzute de lege."

AMR, UNJR, AJADO au subliniat în sesizare ca "gravitatea instituirii unei abateri disciplinare noi printr-o ordonanţă de urgenţă, fără avizul Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, este fără precedent (...) Lipsa avizului Consiliului Superior al Magistraturii reprezintă un viciu de natură a atrage neconstituţionalitatea actului normativ, fiind încălcate flagrant prevederile art. 134 alin. 4 din Constituţie".

De asemenea, asociaţiile au arătat că dispoziţiile ordonanţei încalca regulile fundamentale ale statului de drept care statuează supremaţia legii, independenţa justiţiei şi dreptul la un proces echitabil.

"Prin dispoziţiile criticate se încalcă prevederile art. 115 alin. 6 din Constituţie şi ale art. 125 alin. 2 din Constituţie, cetăţenii fiind invitaţi, practic, să se adreseze unei instante a cărei independenta este fundamental afectată prin instituirea unei abateri disciplinare ce impune judecătorilor să soluţioneze cauza în termenele extrem de scurte prevăzute de actul normativ, cu ignorarea dreptului fundamental la un proces echitabil şi a dreptului la apărare. În acest mod, accesul la instanţa şi procesul echitabil devin forme fără fond", au atras atenţia asociaţiile profesionale semnatare.

Prin decizia pronunţată ieri, 2 iunie 2020, Curtea Constituţională a lipsit de efecte normele profund neconstituţionale şi nocive pentru independenţa sistemului judiciar, îndeplinindu-şi rolul de garant al respectării Constituţiei.

AMR, UNJR şi AJADO vor face, în continuare - aşa cum au declarat şi pe 21 februarie 2020 - toate demersurile legale necesare pentru apărarea independenţei justiţiei, în toate componentele sale, cât şi pentru garantarea şi protejarea drepturilor fundamentale ale persoanelor.

Tag-uri Institutii: