2 iulie 2022

An nou apel la consolidarea coeziunii instituţionale cu ocazia Zilei Internaţionale de Combatere a Violenţei împotriva Femeilor

Distribuie pe rețelele tale sociale:

În data de 25 noiembrie 2021 Institutul Român pentru Drepturile Omului (IRDO) a organizat Webinarul cu titlul Coeziune instituţională pentru promovarea drepturilor femeilor şi combaterea violenţei. Acţiune circumscrisă obiectivului 5 al Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă. Egalitate de gen – Realizarea egalităţii de gen şi împuternicirea tuturor femeilor şi a fetelor.

Acţiunea IRDO este circumscrisă Campaniei Internaţionale a celor 16 zile de activism (care debutează la data de 25 noiembrie -Ziua Internaţională a Combaterii Violenţei împotriva Femeilor şi se finalizează pe data de 10 decembrie – Ziua Internaţională a Drepturilor Omului).

Evenimentul a fost structurat pe 3 Secţiuni, fiecare dintre acestea având ca obiect evidenţierea rolului solidarităţii umane şi al cooperării interinstituţionale în prevenirea şi combaterea fenomenului violenţei împotriva femeilor : (1) Modele de cooperare inter-instituţională în problematica promovării şi respectării drepturilor femeilor iniţiate de Institutul Român pentru Drepturile Omului; (2) Exemple de bune practici în realizarea coeziunii instituţionale identificate în activitatea colaboratorilor şi partenerilor IRDO; (3) Dezbaterea cu tema „Probleme stringente în protecţia şi promovarea drepturilor femeilor în contextul pandemiei COVID-19”.

Directorul IRDO a transmis un mesaj de solidaritate instituţională în promovarea drepturilor femeilor şi a îndemnat la identificarea unor căi de acţiune comună pentru a răspunde cât mai eficient provocărilor actuale din domeniul drepturilor femeilor.

Reprezentanţii IRDO au evidenţiat acţiunile desfăşurate în cadrul celor două Etape ale Campaniei naţionale de conştientizare a hărţuirii morale la locul de muncă realizată în parteneriat cu Agenţia Naţională pentru Egalitate de Şanse îmtre Femei şi Bărbaţi (ANES). Reprezentanta ANES a prezentat contextul naţional general care a determinat necesitatea elaborării de către cele două instituţii partenere a unui Ghid Practic privind hărţuirea morală la locul de muncă. Ghidul a fost lansat în cadrul evenimentului, urmând ca varianta finală a acestuia să fie diseminată pe paginile de internet ale IRDO şi ANES.

Pornind de la semnificaţia şi relevanţa Zilei Internaţionale a Violenţei împotriva Femeilor, IRDO a prezentat contextul în care s-a stabilit celebrarea acesteia şi angajamentul Institutului faţă de cauza violenţei împotriva femeilor asumat prin iniţierea şi coordonarea a trei Campanii lansate cu acest prilej (Campania IRDO-CEDROM Campanie pentru conştientizarea violenţei împotriva femeilor în rândul tinerilor, la nivel universitar; Campania IRDO-ELSA Campania IRDO-ELSA Stop violenţei împotriva femeilor; Campania IRDO-NAZARCEA „Violenţa înseamnă întuneric. Spune-i NU luminându-ţi viaţa!”).

Au fost lansate cel trei campanii comune iniţiate de IRDO: Campania IRDO-CEDROM pentru conştientizarea violenţei împotriva femeilor în rândul tinerilor, la nivel universitar, subliniindu-se principalele mesaje privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor. ELSA Human Rights Coordinator a prezentat campania IRDO-ELSA de diseminare a mesajelor antiviolenţă, iar reprezentanta NAZARCEA GRUP, a explicat semnificaţia obiectului decorativ pe care NAZARCEA GRUP îl dedică în acest an femeilor victime ale violenţei, realizat în cadrul Campaniei comune IRDO-NAZARCEA Violenţa înseamnă întuneric. Spune-i NU luminându-ţi viaţa!.

Au luat cuvântul din partea Releţei VIF: Preşedinta ANAIS care a expus principalele provocări în domeniul drepturilor femeilor identificate de către Asociaţie, sugerând instrumente de surmontare a acestora; reprezentanta Asociaţia E-Romnja care a prezentat o analiză a situaţiei comunităţii rome sub aspectul discriminării pe criterii etnice şi culturale. Aceasta a lansat un apel la cooperare din partea instituţiilor statului. Reprezentantele Fundaţiei Sensiblu au adus în discuţie rolul educaţiei şi formării în prevenirea şi combaterea violenţei prin prisma activităţilor desfăşurate de Fundaţie.

Preşedinta Asociaţiei Femeilor din România -Împreună-., partener tradiţional al IRDO, a evidenţiat necesitatea unei abordări integrate a violenţei împotriva femeilor, atât de către societatea civilă, cât şi de către autorităţi sub deviza „Ajută-mă să te ajut!”

În cadrul dezbaterii care a urmat au fost identificate cele mai stringente probleme cu care se confruntă femeile din societatea românească în exercitarea drepturilor lor : lipsa accesului la servicii; sub-finanţarea instrumentelor de acţiune directă (adăposturi pentru victime); necesitatea unei formări continue a personalului cu atribuţii în domeniu; clivajul dintre existenţa unei legislaţii eficiente şi gradul de implementare al acesteia, instabilitatea politică conjugată cu efectele pandemiei COVID-19.

Evenimentul a reprezentat un preambul la Conferinţa Anuală a Drepturilor Omului care va fi organizată de IRDO în data de 10 decembrie având ca temă consolidarea coeziunii instituţionale în vederea reconstrucţiei post-pandemie.