Publicat: 22 Februarie, 2019 - 12:25
Share

Agenţia Naţională Antidrog (ANA) lansează noi stagii de practică pentru studenţii şi masteranzii din cadrul universităţilor din România. Activitatea se va derula începând cu data de 25 februarie 2019 şi va continua până la finalul anului universitar.
Scopul stagiilor de practică constă în furnizarea informaţiilor din domeniul drogurilor către studenţii practicieni, în vederea facilitării accesului acestora la un loc de muncă, contribuind astfel la participarea crescută pe piața muncii. 
Pe parcursul derulării orelor de practică, specialişti din cadrul Agenţiei vor ţine prelegeri studenţilor şi masteranzilor, în vederea perfecţionării continue a educaţiei în concordanţă cu evoluţia flagelului drogurilor.
În ultimii ani, în Bucureşti şi la nivel naţional, 1500 de studenţi şi masteranzi şi-au efectuat stagiile de practică în cadrul Agenţiei Naţionale Antidrog.
Aceste activităţi se desfăşoară cu respectarea prevederilor Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, a dispoziţiilor Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 186/2010 privind organizarea şi desfăşurarea stagiului de practică de specialitate în structuri ale Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru studenţii/masteranzii din cadrul instituţiilor de învăţământ superior civile şi a dispoziţiilor Ordinului nr. 3955/09.05.2008 M.E.N. privind aprobarea Cadrului general de organizare a stagiilor de practică în cadrul programelor de studii universitare de licență și de masterat.
 

Tag-uri Institutii: