29 iunie 2022

ANA va derula proiectul pilot „ABILITĂŢI PENTRU ACŢIUNE”

Distribuie pe rețelele tale sociale:

În anul şcolar 2021-2022, Agenţia Naţională Antidrog (ANA) va derula proiectul pilot „ABILITĂŢI PENTRU ACŢIUNE”, cu sprijinul Asociaţiei Cluburilor Lions District 124 România.

Proiectul are o abordare complexă pentru prevenirea consumului de droguri, favorizând factorii de protecţie ai elevilor, prin dezvoltarea unei conexiuni puternice cu şcoala, implicarea părinţilor în viaţa copiilor şi dobândirea cunoştinţelor şi abilităţilor necesare în luarea unor decizii sănătoase atunci când sunt presaţi să consume droguri.

„ABILITĂŢI PENTRU ACŢIUNE” se adresează elevilor din învăţământul liceal şi utilizează resursele pedagogice ale modulului Lions Quest – Abilităţi pentru acţiune (Lions Quest – Skills for Action-level II), un program cuprinzător şi universal, bazat pe dovezi ştiinţifice, tradus în 36 de limbi şi implementat în peste 90 de ţări.

Prin iniţierea acestui nou proiect, specialiştii ANA, care au fost formaţi de către un trainer internaţional Lions Quest, îşi propun dezvoltarea unor abilităţi sociale şi emoţionale, necesare luării unor decizii informate, corecte şi responsabile în legătură cu consumul de droguri, pentru cel puţin 5.000 de elevi de liceu, la nivel naţional, în anul şcolar 2021-2022.

De asemenea, un alt obiectiv important al proiectului îl reprezintă creşterea nivelului de informare, educare şi conştientizare a 10.000 de părinţi cu privire la importanţa factorilor de risc şi de protecţie familiali legaţi de consumul de droguri, la nivel naţional.

Proiectul „ABILITĂŢI PENTRU ACŢIUNE” conţine cinci domenii mari şi opt activităţi, care vor fi parcurse în cadrul întâlnirilor cu elevii de liceu.

***

Proiectul „Abilităţi pentru acţiune” se fundamentează pe abordarea educaţională cunoscută sub denumirea „învăţare socială şi emoţională (Social and Emotional Learning -SEL)”. Experţi şi organizaţii de renume din întreaga lume recunosc programul Lions Quest pentru eficienţa lui în domeniile învăţării socio-emoţionale, prevenirii consumului de droguri şi alcool, precum şi învăţării prin servicii, în folosul comunităţii.

Învăţarea socială şi emoţională este un proces prin intermediul căruia copiii şi adulţii îşi însuşesc şi aplică cunoştinţe, atitudini şi deprinderi necesare înţelegerii şi gestionării emoţiilor, îşi stabilesc obiective, îşi dezvoltă empatia faţă de alţii, formează relaţii constructive şi iau decizii responsabile.

Învăţarea socială şi emoţională cuprinde cunoştinţe, abilităţi şi atitudini din cinci arii de competenţă: conştiinţa de sine, autocontrolul, conştiinţa socială, aptitudinile relaţionale şi luarea de decizii responsabile.

Cercetările au confirmat că învăţarea socială şi emoţională poate avea un impact pozitiv asupra climatului şcolar şi că aduce beneficii pentru elevi, respectiv o performanţă şcolară mai bună, comportamente şi atitudini îmbunătăţite, manifestări comportamentele negative şi tulburări emoţionale reduse.