Publicat: 7 Iulie, 2020 - 16:36
Share

Agenția Națională Anti-Doping (ANAD) și Federația „Sportul Românesc” semnează un acord de colaborare ce vizează promovarea valorilor sportului curat.

  • ANAD și Federația „Sportul Românesc” vor derula acțiuni comune de informare  și educație în direcția prevenirii și combaterii dopajului în sport dedicate sportivilor și personalului asistent al sportivilor.
  • Parteneriatul se va semna miercuri 8 iulie, ora 10:00, la sediul ANAD.

Agenția Națională Anti-Doping și Federația „Sportul Românesc” au decis încheierea unui acord de colaborare ce vizează acordarea de sprijin reciproc în direcția promovării valorilor sportului curat. Semnarea documentului va avea loc miercuri, 8 iulie, ora 10:00, la sediul ANAD (B-dul. Basarabia nr. 37-39, București).

ANAD, autoritatea care răspunde de implementarea programului naţional anti-doping și Federația „Sportul Românesc”, organizație sindicală ce reprezintă sportivii, având ca membri afiliați Asociația Fotbaliștilor Amatori și Nonamatori (AFAN) și Sindicatul Handbaliștilor din România (SHR), își vor concretiza parteneriatul instituţional prin ducerea la îndeplinire a următoarelor obiective:

  • Organizarea unor acțiuni de informare a sportivilor și a personalului asistent al sportivilor în legătură cu riscul utilizării  substanțelor și metodelor interzise asupra sănătății și din punct de vedere sportiv;
  • Acordarea de asistenţă, în timp real, sportivilor și personalului asistent al sportivilor, de colectivul de experți anti-doping din cadrul ANAD;
  • Susţinerea ANAD în demersurile de promovare și consultare publică a iniţiativelor de acte normative în domeniul prevenirii și combaterii dopajului în sport și traficului ilicit, inclusiv în direcția încadrării într-un regim juridic mai sever a unor fapte grave ce contravin legislației;
  • Colaborarea cu ANAD în acțiunile întreprinse în cadrul proiectului „Ajustarea legislației relevante privind combaterea dopajului în sport”, Axa prioritară/Obiectiv specific Axa prioritară 1 – Administrație publică și sistem judiciar eficiente/Obiectivul specific 1.1 – Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP , Cod SIPOCA 740/cod MySMIS 130073.

 

Conferința de presă va fi susținută, în condiţiile impuse de starea de alertă, de către președintele ANAD - Pavel-Cristian BALAJ, Vicepreședintele ANAD – Doina MELINTE, președintele BNS - Dumitru Costin, președintele Federației „Sportul Românesc”- Emilian HULUBEI și secretarul general al Sindicatului Handbaliștilor din România - Viorel MAZILU.