Publicat: 16 Februarie, 2017 - 18:29

ANAF adaptează corespunzător formularul 100 'Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat', ca urmare a modificărilor legislative recente.

Astfel, ANAF propune, printr-un proiect de ordin, modificarea și completarea prevederilor Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016, după cum urmează:

— actualizarea Nomenclatorului privind obligațiile de plată la bugetul de stat, prin introducerea unor poziții noi, 'Impozit specific unor activități', potrivit prevederilor Legii nr. 170/2016 și 'Impozit pe veniturile din pensii', potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și eliminarea poziției 'Impozit pe construcții', potrivit art. 500 din Codul fiscal;

— modificarea și completarea, corespunzătoare, a Instrucțiunilor de completare a formularului 100 'Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat'.

Modificările legislative sunt următoarele:

Prin Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, începând cu 1 ianuarie 2017, a fost prevăzută obligația de plată a impozitului specific pentru agenții economici care desfășoară activități corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute la art. 1 din lege.

Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal au fost modificate condițiile de încadrare a persoanelor juridice române în categoria microîntreprinderilor (plafon de venituri — 500.000 euro, de la 1 februarie 2017).

Potrivit prevederilor art. I pct. 1 din Legea nr. 2/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, începând cu data de 1 februarie 2017, venitul impozabil lunar din pensii se stabilește prin deducerea din venitul din pensie a sumei neimpozabile lunare de 2.000 lei. Ca urmare, plătitorii de venituri din pensii au, în continuare, obligația reținerii și virării impozitului pentru veniturile din pensii care depășesc suma neimpozabilă lunară. Totodată, potrivit art. I pct. 3 și pct. 9 din același act normativ, plătitorii de pensii au fost eliminați din categoria plătitorilor de venit care au obligația depunerii formularului 112 'Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate'.

De asemenea, în conformitate cu prevederile art. I, pct. 6 din Legea nr.2/2017, pentru persoanele cu venituri din pensii contribuția de asigurări sociale de sănătate se suportă de la bugetul de stat.

Astfel, potrivit prevederilor legale menționate, plătitorii de venituri din pensii declară obligațiile de plată la bugetul de stat prin formularul 100 'Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat', aprobat prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016.

Proiectele de acte normative, inițiate de ANAF, sunt făcute publice pe site-ul instituției la adresa www.anaf.ro, domeniul INFO ANAF/ Transparența decizională. De asemenea, acestea pot fi consultate la Serviciul Comunicare, Relații Publice și Mass-Media din cadrul ANAF, cu sediul în str. Apolodor nr. 17, sector 5, București.

Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise în scris la Serviciul Comunicare, Relații Publice și Mass-Media — cu mențiunea 'Conf. Legii nr. 52/2003', la următoarele adrese:

ˇ Prin scrisori la adresa poștală: Agenția Națională de Administrare Fiscală, str. Apolodor nr. 17, sector 5 București 050741 — la Serviciul Comunicare, Relații Publice și Mass-Media;

ˇ Electronic la adresa de mail: relatiipublice@anaf.ro

ˇ Prin fax la numărul: 021-319.98.57.

Pentru a avea acces la informațiile de presă privind aplicarea Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în Agenția Națională de Administrare Fiscală, se poate accesa domeniul INFO ANAF/Comunicate de presă aflat pe site-ul instituției.