Publicat: 15 Octombrie, 2012 - 19:25
Share
Se cunoaste lipsa lui Blejnar

Totalul veniturilor bugetare realizate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală  cumulat pe primele nouă luni ale anului 2012 a însumat 123.324,5 mil. lei, ceea ce reprezintă:

- un grad de realizare de 99,7% a programului de încasări venituri bugetare comunicat de Ministerul Finanţelor Publice pentru A.N.A.F., după rectificarea bugetară  din luna august a.c. (123.763,7 mil. lei);
- o depăşire cu 7,6%, în termeni nominali, a  nivelului veniturilor realizate pe primele nouă luni ale anului 2011 (114.620,5 mil. lei).
 
În ceea ce priveşte ponderea în Produsul Intern Brut a veniturilor colectate de A.N.A.F. în perioada menţionată, se constată o creştere cu 0,5 puncte procentuale faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. 
 
În structură, pe bugete şi în cadrul bugetului de stat pe principalele impozite şi taxe, situaţia privind realizarea veniturilor bugetare în perioada analizată se prezintă astfel:

La bugetul de stat,  faţă de primele nouă luni ale anului 2011, s-a înregistrat o creştere, în termeni nominali, cu 8,8 %, respectiv cu 6.778 mil. lei (de la 76.838,4 mil. lei în anul 2011, la 83.616,4 mil. lei în 2012).
În structura veniturilor bugetului de stat, pentru activitatea cumulată din primele nouă  luni ale anului, situaţia faţă de 2011, în termeni nominali,  se prezintă după cum urmează:
• la  impozitul pe profit s-au încasat cu 475,2 mil. lei, respectiv cu 6,2 %  mai mult;
• la impozitul pe venit, s-a înregistrat o creştere a încasărilor cu 1.718,7 mil. lei, respectiv cu 12,5 % mai mult;
•       încasările din taxa pe valoarea adăugată au fost de 36.206,4 mil. lei, cu 6,2 % mai mari decât  încasările din anul 2011 (34.081,3 mil. lei), respectiv cu 2.125 mil.lei mai mult decât în anul precedent. 
 Încasările din TVA au fost mai mari în primele nouă luni ale anului 2012, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2011, cu 8,3% (3.197,6 mil. lei) pentru operaţiunile interne şi cu 8,6% (440,9 mil. lei) la importul de bunuri.
             În ceea ce priveşte restituirile din taxa pe valoarea adăugată, acestea au fost cu 16,1% mai mari decât cele operate în aceeaşi perioadă a anului 2011, respectiv 11.703,1 mil. lei faţă de 10.083,8 mil. lei.     
• în domeniul   accizelor  încasările la bugetul de stat realizate în
primele nouă luni ale anului 2012 au fost, în termeni nominali, cu 8,8%  mai mari faţă de cele încasate în anul 2011 (15.345,1 mi. lei – cumulat 9 luni 2012, 14.108,6 mil.lei – cumulat 9 luni 2011).
 Creşterea încasărilor din accize se datorează atât îmbunătăţirii activităţii de colectare (în condiţiile în care cursul de schimb  a înregistrat o creştere nesemnificativă, de la 4,2655 lei/euro în 2011 la 4,3001 lei/euro în 2012), cât şi a faptului că începând cu data de 01 iulie 2012 s-au înregistrat creşteri de cote la tutun, acciza totală fiind de 79,19 euro/1.000 ţigarete, comparativ cu 76,6 euro/1.000 ţigarete până la data de 30 iunie a.c..  
  
În ceea ce priveşte bugetele de asigurări sociale, se constată că s-au înregistrat creşteri faţă de anul precedent ale sumelor colectate, ca urmare a măsurilor privind extinderea bazei de impozitare, precum şi a măsurilor de îmbunătăţire a activităţii de colectare, situaţia pe fiecare buget prezentându-se astfel:

  La bugetul Fondului naţional unic de asigurări de sănătate veniturile încasate au înregistrat în perioada supusă analizei o creştere cu  1.541,5 mil. lei, respectiv cu 14,2 % , în termeni nominali, faţă de primele nouă luni din 2011.
Evoluţia veniturilor acestui buget a fost influenţată de mai mulţi factori, astfel:
- începând cu luna februarie 2012, veniturile realizate au inclus şi contribuţia datorată pentru medicamentele finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări de sănătate şi din bugetul Ministerului Sănătăţii (taxa de clawback) în sumă de 1.154 mil. lei.
- începând cu luna mai 2012, ca urmare a recalculării veniturilor din pensii datorate acestui buget,  sumele colectate au fost mult diminuate astfel:
 cu cca. 90 mil. lei urmare recalculării contribuţiilor datorate de pensionari (diminuare lunară a veniturilor, pentru un număr de cca. 2.200.000 pensionari cu pensia lunară sub 740 lei, care nu mai contribuie la bugetul Fondului naţional unic de asigurări de sănătate);
 cu cca. 88 mil. lei urmare restituirii unor sume din cele reţinute anterior pensionarilor cu pensii mai mici de 740 lei.

 la bugetul asigurărilor sociale de stat faţă de primele nouă luni 2011 s-a înregistrat o creştere cu 348,1  mil. lei, respectiv cu 1,3%, în termeni nominali, în condiţiile în care, datorită creşterii cotei de contribuţie, contribuţia la Pilonul II  de pensii a fost cu 395 mil. lei mai mare faţă de cea virată în aceeaşi perioadă a anului  2011 ( 1.849,4 mil.lei – cumulat nouă luni 2012  şi  1.454,4 mil.lei – cumulat nouă luni 2011);

 la  bugetul asigurărilor pentru şomaj, faţă de perioada similară a anului 2011 s-a înregistrat  o creştere cu 37,4 mil. lei, respectiv cu 3,8 % , în termeni nominali.