Publicat: 2 Februarie, 2012 - 13:11
Share

Totalul veniturilor bugetare realizate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, în luna Ianuarie 2012 a însumat 14.580,48 mil. lei, ceea ce reprezintă:

-    un grad de realizare de 101,63 % a programului de încasări venituri bugetare comunicat de Ministerul Finanţelor Publice (14.346,40 mil. lei);

-    o depăşire cu 11,10% a  nivelului veniturilor realizate în luna ianuarie a anului 2011 ( 13.123,17 mil. lei).

“Încasările bugetare din luna ianuarie a anului 2012 arată că procesul A.N.A.F. de restructurare şi de îmbunătăţire a procedurilor fiscale (declarare şi plată) a fost unul corect conducând la majorarea semnificativă a sumelor colectate. Am în vedere aici procesul de reorganizare derulat în anii 2010 şi 2011, implementarea facilităţii de declarare online şi, nu în ultimul rând, introducerea declaraţiei unice D112”, a declarat domnul Sorin Blejnar, preşedintele A.N.A.F.

În structură, pe bugete şi în cadrul bugetului de stat pe principalele impozite şi taxe, situaţia privind realizarea veniturilor bugetare în perioada analizată, se prezintă astfel:

Ø            la bugetul de stat, faţă de aceeaşi perioadă a anului 2011 se constată o creştere cu 1.008,64 mil. lei, respectiv cu 11,10% (10.096,60 mil.lei  faţă de 9.087,96 mil. lei realizat în ianuarie 2011).

În structura  veniturilor bugetului de stat, situaţia se prezintă astfel:

·   la impozitul pe profit, prevederile bugetare au fost realizate în proporţie de 108,47% (1.078,18 mil. lei fată de un nivel programat de 994 mil. lei ). Faţă de luna ianuarie 2011 s-a înregistrat o creştere a încasărilor cu  139,19  mil. lei. 

·  la impozitul pe venit,  prevederile bugetare au fost realizate în proporţie de 112,29% (1.948,21 mil. lei fată de un nivel programat de 1.735,00 mil. lei).  Faţă de luna ianuarie 2011 s-a înregistrat o creştere a încasărilor cu  297,44 mil. lei (respectiv cu 18,02%). 

·   la taxa pe valoarea adăugată, prevederile bugetare au fost realizate în proporţie de 104,65% (4.718,26 mil. lei fată de un nivel programat de 4.508,40 mil. lei ).  Faţă de luna ianuarie 2011 s-a înregistrat o crestere  a încasărilor cu  629,23  mil. lei (respectiv cu 15,39%).

·     la accize,  prevederile bugetare au fost realizate în proporţie de 106,83% (1.637,77 mil. lei fată de un nivel programat de 1.533,10 mil. lei ).  Faţă de luna ianuarie 2011 s-a înregistrat o creştere a încasărilor cu  398,95  mil. lei (respectiv cu 32,20%).

În ceea ce priveşte  bugetele de asigurări sociale situaţia se prezintă astfel:
 ■  prevederile bugetare la bugetul Fondului naţional unic de asigurări de sănătate au fost realizate în proporţie de 115,95%. Veniturile încasate la acest buget au înregistrat în luna ianuarie o creştere cu  224,02 mil. lei, respectiv cu 20,2 % faţă de luna ianuarie 2011;
■  prevederile bugetare ale veniturilor la bugetul asigurărilor sociale de stat au fost realizate în proporţie de 103,29%.  Faţă de luna ianuarie 2011 s-a înregistrat o creştere cu 179,06  mil. lei, respectiv cu 6,57 %, în condiţiile în care suma virata la fondul privat de pensii a fost cu 42,94 mil. lei mai mare faţă de cea virată în luna ianuarie 2011;

■  la  bugetul asigurărilor pentru şomaj, prevederile bugetare au fost realizate în proporţie de 102,39%. Faţă de luna ianuarie 2011 s-a înregistrat  o creştere cu 5,75 mil. lei, respectiv cu 5,58%.