13 august 2022

Analiza activităţii UPU Sibiu şi măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Rezultate anchetă internă

Unitatea de Primiri Urgenţe a SCJU Sibiu este cea mai „fierbinte” zonă din spitalul judeţean, prin prisma faptului că deserveşte pacienţii întregului judeţ şi de multe ori şi din judeţe limitrofe. Totodată, acest serviciu are un grad foarte ridicat de vizibilitate şi mediatizare, fiind permanent în atenţia opiniei publice.

Pornind de la aceste elemente dorim să transmitem o imagine cât mai clară cu privire la activitatea UPU în contextul ultimelor luni şi, în acest sens, prezentăm câtva date precum şi unele vulnerabilităţi cu care ne confruntăm:

– În intervalul octombrie 2021 – iunie 2022 în cadrul UPU au fost investigaţi aproape 50.000 de pacienţi (49.435), cu o medie de circa 5500 de pacienţi pe lună. Aşadar, gradul de adresabilitate este unul foarte ridicat;

– În perioada menţionată, am traversat două valuri de Covid 19 pe care le-am gestionat eficient fără să mai apară problemele consemnate la primele valuri; acest lucru a implicat însă multiple reorganizări ale spaţiilor şi circuitelor, fapt care nu poate rămâne fără urmări în derularea activităţii;

– În toată această perioadă clădirea UPU s-a aflat într-un complex proces de extindere şi renovare (încă în derulare) context în care activitatea s-a desfăşurat şi continuă să se desfăşoare în trei locaţii diferite;

– mai multe pavilioane şi secţii ale SCJU Sibiu se află de asemenea, în proces de reabilitare/renovare;

Având în vedere acestă conjunctură complexă, în care trebuie organizată şi gestionată activitatea din UPU, au apărut o serie de limite care au afectat activitatea acesteia şi au creat o serie de disfuncţionalităţi pe care am încercat, şi încercăm permanent, să le administrăm cât mai bine.

– În context pandemic, adresabilitatea în serviciul urgenţă a fost constant ridicată şi chiar peste medie;

– Restricţiile impuse de protocoalele Covid au restrand spatiile care au preluat pacientii, secţiile nemaiputând prelua atât de mulţi bolnavi;

– timpii de aşteptare, care sunt determinaţi/stabiliţi în funcţie de gravitatea afecţiunii, au crescut;

– serviciul de urgenţă se confruntă cu multe situaţii medicale care nu reprezintă urgenţe majore, dar care trebuie preluate; pentru acestea însă timpii de aşteptare sunt însă mult mai mari, fapt care, bineînţeles creează disconfort pacienţilor. Pentru astfel de cazuri există soluţia prezentării la centrele de permanenţă care pot gestiona situaţiile care nu sunt urgenţe majore.

Astfel de probleme nu sunt specifice doar urgenţei de la Sibiu, ele apar în servicii din întreaga ţară precum şi în străinătate. Toate aceste aspecte sunt permanent analizate pentru a găsi cele mai bune soluţii. Pentru eficientizare activităţii şi corectarea disfuncţionalităţilor vom lua următoarele măsuri:

– scoaterea la concurs a postului de medic – şef UPU, una din cerinţe fiind existenţa unui proiect de management realist, cu obiective clare, adaptate specificului şi condiţiilor existente; detalii vor fi publicate pe site-ul spitalului;

– reanalizarea şi revizuirea tuturor procedurilor de lucru din Unitatea de Primiri Urgenţe şi reinstruirea personalului cu privire la acestea, cu termen 1 septembrie 2022;

– instituirea purtării obligatorii a echipamentelor de către angajaţi pe cod de culori.

Dorim să construim un parteneriat solid între spitalul judeţean, cetăţenii judeţului şi mass -media care să creeze premisele combaterii apariţiei unor astfel de probleme. Vă asigurăm că vom comunica toate informaţiile care fac obiectul interesului public, pe baza relaţiei corecte pe care am promovat-o mereu şi ne bazăm pe corectitudinea şi onestitatea dvs.

Subliniem totodată că actualul spital, care este unul multi-pavilionar, cu clădiri vechi, unele din secolul XIX, deşi a beneficiat de investiţii semnificative, nu este o soluţie pe termen lung. Astfel, pentru dezvoltarea serviciilor medicale din Sibiu este vitală construirea unui spital nou, aceasta fiind dorinţa întregii comunităţi sibiene. De aceea, vom face tot ceea ce putem pentru a susţine pe mai departe demersul Consiliului Judeţean Sibiu privind construirea unui spital nou. Este un proiect esenţial, în care s-au făcut paşi importanţi şi care trebuie să continue prin identificarea unor soluţii de finanţare. Este vital să investim în servicii de sănătate de calitate iar un spital nou va rezolva marile probleme cu care ne confruntăm în prezent şi suntem convinşi că printr-un efort cumulat al tuturor factorilor implicaţi se va găsi o soluţie pentru construirea noului spital.

Rezultate anchetă internă

În ceea ce priveşte cazul relatat de pacientul I.T. în social – media ,de unde a fost preluat şi difuzat de reprezentaţii mass-media, SCJU Sibiu a demarat cu rapiditate o anchetă internă pentru investigarea circumstanţelor în care s-a petrecut acest caz, prin prisma modalităţii de acordare a serviciilor medicale pacientului.

Astfel, la solicitarea managerului Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu, Consiliul Etic al spitalului s-a întrunit şi a analizat următoarele documente:

– procesul verbal de constatare întocmit de o echipă de control din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică Sibiu;

– fişa de prezentare întocmită pacientului I.T. cu ocazia prezentării în Unitatea de Primiri Urgenţe;

– punct de vedere al medicului curant al pacientului.

Pe baza analizei documentelor au fost identificate următoarele elemente: pacientul I.T. s-a prezentat în UPU la data de 09.07.2022 ora 03:09 cu dureri şi iritaţie la nivelul ambilor ochi. Acesta a fost preluat în primul minut de asistentul de triaj şi dus în zona de tratament unde s-a realizat spălătura sacului conjunctival conform tratamentului în caz de conjunctivită (instilaţii sac conjunctival cu soluţie de ser fiziologic şi soluţie de lidocaină). Precizăm că acesta este tratamentul care se aplică în UPU în astfel de cazuri, iar în situaţia în care durerile sunt remise, pacientul poate fi externat la domiciliu cu recomandarea de a fi consultat de un medic specialitatea oftalmologie, în cazul în care durerile reapar.

Conduita medicului curant a fost una conformă cu situaţia medicală şi specificul afecţiuni pacientului în condiţiile în care, în practica curentă, pentru astfel de afecţiuni nu este solicitat consult de specialitate oftalmologie în Unitatea de Primiri Urgenţe întrucât nu este considerată o urgenţă majoră care să impune solicitare medicului de gardă la domiciliu.

În urma analizării documentaţiei medicale şi a punctului de vedere al medicului curant, Consiliul Etic consideră conduita adoptată de medic a fost una corectă şi adaptată patologiei constatate.

Prin urmare, având în vedere afecţiunea pacientului (conjunctivita) care nu reprezintă o urgenţă majoră precum şi prevederile Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1706/2007 privind conducerea şi organizarea unităţilor şi compartimentelor de primire a urgenţelor în care se precizează că „la sosire, în urma efectuării triajului, pacienţii din UPU sunt examinaţi de medicii de gardă din aceste structuri, care vor decide investigaţiile necesare şi medicii de specialitate care urmează să fie chemaţi în vederea acordării consultului de specialitate, dacă se consideră necesar”. membrii Consiliului etic opinează că nu s-a impus solicitarea consultului de specialitate oftalmologie.

Suplimentar, pentru eliminarea oricărui dubiu legat de solicitarea consultului de specialitate oftalmologie, membrii consiliului au considerat că este oportun un punct de vedere din partea conducerii Compartimentului Oftalmologie cu privire la urgenţele care impun solicitarea medicului de gardă de la domiciliu.

Conform punctului de vedere transmis de medicul coordonator al Compartimentului oftalmologie ‘’conduita terapeutică corectă aplicabilă unui pacient cu conjunctivită acută în Urgentă constă in lavajul conjunctival pentru îndepărtarea secreţiilor abundente şi instilaţii de antibiotic”. Prin urmare conduita terapeutică a fost una corectă iar tratamentul aplicat pacientului a fost corespunzător.

Hotărârea Consiliului Etic a fost următoarea: faţă de constatările anterioare nu a fost identificat vreun incident de etică sau vreo vulnerabilitate etică. Acordarea asistenţei medicale s-a realizat conform protocoalelor în vigoare, pacientul beneficiind de tratament conform afecţiunii.

În contextul acestui caz, dorim să subliniem că serviciile medicale oferite de SCJU Sibiu în toate secţiile, compartimentele şi cabinetele precum şi la nivelul Unităţii de Primiri Urgenţe sunt acordate în mod egal şi nediscriminatoriu tuturor cetăţenilor, în funcţie de codurile de triaj, protocoalele medicale şi procedurile de lucru. Totodată precizăm că managementului SCJU Sibiu se autosesizează în toate cazurile de suspiciuni privind calitatea actului medical.

Îi asigurăm pe toţi cei care apelează la serviciile SCJU Sibiu şi ale UPU Sibiu că facem tot ceea ce este posibil pentru ca ei să beneficieze de un act medical de calitate, în pofida unor disfuncţionalităţi şi sincope care apar în contextul în care urgenţa este locul unde sunt trataţi zeci de mii de pacienţi anual şi unde sunt salvate mii de vieţi.

Sursa foto Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu