Publicat: 12 Decembrie, 2014 - 14:09
Share

Centrul European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilitati (CEDCD), in parteneriat cu Universitatea Româno-Americana, a organizat vineri, 12 decembrie a.c. Conferința „DE VORBĂ CU PARINȚII – Situația drepturilor copiilor cu dizabilități în România”.

In considerarea Zilei Internaționale a Drepturilor Omului, conferința și-a propus sa aducă în atenție situația drepturilor copiilor cu dizabilități din România la finele anului 2014, pornind de la cazuistica CEDCD, a principalelor tipuri de încălcări ale acestor drepturi, precum și a demersurilor necesare în acest sens.
    
Astfel, doar în anul 2014, la nivelul CEDCD au fost înregistrate 387 de solicitări de consiliere și asistență din partea părinților. Principalele tipuri de încălcări de drepturi sesizate au vizat următoarele domenii:
Neacordarea gradului de handicap corespunzător    83
Neplata indemnizațiilor de asistent personal    74
Restricționarea accesului la educație    57
Absența educației adaptate și de calitate    53
Absența serviciilor de recuperare și intervenție timpurie    51
Absența/restricționarea accesului la servicii medicale    18
Altele    51

Trebuie precizat faptul că, deși în topul solicitărilor cu privire la încălcarea anumitor drepturi se află aspecte legate de gradul de handicap și neplata îndemnizațiilor, în peste 85% din totalul solicitărilor, părinții au sesizat probleme legate de dreptul la educație.

În acest context, precum și cu resursele limitate ale unei organizații nonguvernamentale, CEDCD a furnizat asistență după cum urmează: 

•    consiliere și asistență directă (față în față) -  44 de cazuri;
•    consiliere online în 267 de cazuri; 
•    consiliere telefonică în 76 dintre cazuri
•    21 de contestații la încadrarea în grad de handicap
•    1 decizie definitiva – Curtea de Apel Craiova – grad de handicap
•    33 de plângeri privind neplata îndemnizațiilor
•    28 de sesizări la nivelul inspectoratelor școlare privind restricționarea accesului la educație
•    2 sesizări inspectorate școlare privind adaptarea curriculară și de examinare
•    2 plângeri la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării
•    Medierea relației cu reprezentanții școlari
•    Identificarea de soluții în zona privată pentru situații medicale complexe