Publicat: 5 Octombrie, 2018 - 19:33
Share

Directorul general al A.N. „Apele Române”, Victor Sandu, le-a prezentat, vineri, prim-ministrului României, Viorica Dăncilă și ministrului Apelor și Pădurilor, Ioan Deneș, stadiul lucrărilor la obiectivul hidrotehnic Cracău, județul Neamț

 

Pe șantierul pentru „Amenajare râu Cracău la Slobozia, județul Neamț” demnitarilor le-au fost expuse stadiul execuției și caracteristicile tehnice ale acestui obiectiv.

Acesta a fost aprobat, în regim de urgență, prin  H.G. 516/12.07.2018, valoarea totală fiind de 57.2 milioane lei. Prin această investiție se va regulariza albia existentă a râului Cracău pe o lungime de 3,50 km, se va amenaja o albie nouă deviată a râului pe o lungime de 5,059 km și se vor construi două poduri.

În timpul inundațiilor din luna iunie 2018 au fost afectate lucrările executate din albia deviată a râului Cracău, fiind puse în pericol cele două conducte magistrale de gaze. Astfel, a fost necesară continuarea în regim de urgență a lucrărilor și finalizarea acestora pentru a scoate de sub incidența inundațiilor cartierul Slobozia, orașul Roznov, respectiv un numar de aproximativ de 1.100 de gospodării și 3.800 locuitori.

 

Anterior, prim-ministrul României, Viorica Dăncilă și ministrul Apelor și Pădurilor, Ioan Deneș, au vizitat și obiectivul „Regularizare albie râu Slănic – în zona localităților Târgu Ocna și Slănic Moldova, județul Bacău” unde au fost informați despre stadiul execuției, caracteristicile tehnice, scopul și alte detalii de către directorul general adjunct al A.N. „Apele Române”, Dorel - Marcel Dume.

Prin această investiție, ce are o valoare de 3,9 milioane de lei, se va amenaja albia râului Slănic pe o lungime de 1.135 metri liniari.

Finanțarea a fost realizată în regim de urgență,  prin HG 582/2018, iar termenul de finalizare a lucrărilor este luna decembrie 2018.  

Investitia este necesară ca urmare a precipitațiilor abundente înregistrate în perioada iunie-iulie 2018, în județul Bacău, precum și din cauza scurgerilor abundente de pe versanți, când s-au produs creșteri de debite, care au antrenat mari cantități de material aluvionar, blocând cursul râului Slănic. Astfel, transportul de material aluvionar a condus la distrugeri ale lucrării de apărare pe sectorul Slănic Moldova – Târgu Ocna, respectiv distrugerea zidurilor din pereu din piatră brută rostuită, grinda de sprijin și praguri de fund.

Obiectivul de investiții este oportun pentru că distrugerile provocate de râul Slănic, în cazul deteriorării apărărilor de maluri, pot afecta major drumul de acces în stațiunea turistică Slănic Moldova, gospodăriile din zona adiacentă malurilor, precum și obiectivele turistice de interes local și național dezvoltate în zonă. 

 

Următoarele obiective inspectate de prim-ministrul României, Viorica Dăncilă, și de ministrul Apelor și Pădurilor, Ioan Deneș, din județul Neamț, au fost „Regularizare albie pârâu Borca și Sabasa la Borca, județul Neamț” și „Reducerea gradului de risc la inundații pe râul Bistrița, sector Borca-Poiana Teiului, județul Neamț”.

 

Obiectivul de investiții „Regularizare albie pârâu Borca și Sabasa la Borca, județul Neamț ”, în valoare de 3,6 milioane lei a fost aprobat, cu finanțare în regim de urgență, prin  H.G nr.582/02.08.2018. Stadiul execuției, caracteristicile tehnice ale acestei investiții precum și alte detalii privind șantierul au fost prezentate celor doi demnitari de către directorul Administrației Bazinale de Apă Siret, Vlad Marcoci.

Execuția, în regim de urgență, a lucrărilor este necesare pentru refacerea unui tronson pe pârâul Borca  în lungime de 550 ml de zid de sprijin realizat din beton armat , refacerea unui tronson pe pârâul Sabasa, în lungime de 40 ml cu zid de sprijin realizat din beton armat, și refacerea apărării de mal cu gabioane, pe tot pe pârâul Sabasa, pe o lungime de  25 metri liniari .

 

Tot în zona Borca, prim-ministrul Viorica Dăncilă și ministrul apelor și pădurilor, Ioan Deneș, au inspectat lucrările din cadrul obiectivului de investiții  „Reducerea gradului de risc la inundații pe râul Bistrița, sector Borca-Poiana Teiului, județul Neamț”.

Valoarea actualizată a investiției este de 45,6 milioane lei și are ca termen de finalizare anul 2020.

În cadrul acestui obiectiv se realizează diguri de apărare pe o lungime de 15,6 km iar caracteristicile tehnice ale lucrării au fost prezentate, la fața locului, de directorul Administrației Bazinale de Apă Siret, Vlad Marcoci.

Necesitatea întocmirii proiectului a apărut ca urmare a depăşirii cotelor de inundaţie în mod frecvent pe râul Bistriţa, pe sectorul studiat, ceea ce a produs numeroase pagube.

Realizarea obiectivului menționat contribuie la realizarea regularizărilor cursurilor de apă, apărarea gospodăriilor, dar și a terenurilor împotriva inundațiilor și a zăpoarelor.

 

 

 

Tag-uri Institutii: 

Tag-uri Geo: