2 iulie 2022

ANAT cere să se permită accesul turiştilor străini nevaccinaţi pe teritoriul României doar pe baza testelor rapide

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Pe măsură ce țările încep să relaxeze restricțiile de viață publică introduse ca răspuns la pandemie, se va pune întrebarea cu privire la drepturile consumatorilor de călătorii și obligațiile furnizorilor de servicii de călătorie.

În ceea ce privește serviciile de călătorie care nu au un pachet, la aceste întrebări li se va răspunde prin aplicarea principiilor contractuale normale și legislația aplicabilă în domeniul protecției consumatorilor. În ceea ce privește serviciile de pachete de călătorie, la aceste întrebări li se va răspunde prin aplicarea Directivei 2015/2302 privind aranjamentele de călătorie și pachetele conexe.

Scenariile detaliate în acest document ofera raspuns din perspectiva contractelor de călătorie cu pachete existente înainte de criza Covid 19. Pentru contracte noi, se pot aplica problemele, în special în ceea ce privește serviciile limitate în comparație cu cele convenite în contract, pot fi soluționate prin furnizarea de informații adecvate clientului despre ce să se aștepte de la pachetul de călătorie înainte de încheierea contractului. Sfătuind clientul să ia o asigurare de călătorie care să acopere situatia de pandemie situația poate fi utilă.

Renunțare la răspundere: Aceste întrebări frecvente sunt destinate să ofere un caracter general agenților de turism și operatorilor de turism și nu pot fi tratate ca sfaturi definitive în anumite circumstanțe. Autoritățile de supraveghere din fiecare Stat membru pot fi abordate pentru a oferi îndrumări mai detaliate cu privire la cerințele specifice din fiecare competență. În caz de îndoială, este recomandabil să vă adresați autorității dvs. de supraveghere pentru a solicita îndrumări suplimentare.

Pachet de călătorie

Cele mai probabile scenarii de servicii de călătorie vor fi tratate prin trimitere la articolele 11 (Modificare) din celelalte condiții ale contractului de călătorie pachet, 12 (Rezilierea contractului de călătorie pachet) și art. 13 (Responsabilitatea pentru performanța pachetului). În plus, dreptul consumatorului de a transfera pachetul pentru o altă persoană în conformitate cu articolul 9 și asistența în temeiul articolului 16 pot fi relevante.

Articolul 11 tratează modificările condițiilor contractului de călătorie și, în esență, prevede în primul rând ca un organizator nu poate face decât modificări ale condițiilor unui contract, cu excepția cazului în care contractul permite organizatorului să efectueze astfel de modificări, modificările sunt nesemnificative, iar organizatorul informează consumatorul cu privire la modificări.

În plus, articolul 11 prevede că, în cazul în care un organizator este limitat de circumstanțe dincolo de controlul acestuia, pentru a modifica semnificativ oricare dintre principalele caracteristici ale serviciilor de călătorie conținute în contractul de călătorie, organizatorul trebuie să informeze consumatorul cu privire la modificările propuse și cu privire la dreptul acestuia de a accepta modificările sau de a rezilia contractul și de a primi o rambursare a sumelor plătite pentru pachet.

Articolul 12 tratează situațiile în care consumatorul dorește să anuleze contractul de călătorie a pachetului. Consumatorul poate oricând să anuleze contractul de călătorie a pachetului cu plata unei penalitati corespunzătoare anularii.

Articolul 13 tratează compensațiile și reducerea prețurilor în cazul în care pachetul sau serviciile incluse în pachetul nu sunt efectuate conform contractului. Atunci când apar circumstanțe inevitabile și extraordinare la locul de destinație al serviciilor de călătorie a pachetului sau în imediata apropiere a acestuia, care afectează în mod semnificativ performanța pachetului sau transportul de pasageri până la destinație, consumatorul poate rezilia contractul și poate primi o rambursare a sumelor plătite pentru pachet. Articolul 13 prevede, de asemenea, că organizatorul răspunde in fata consumatorului pentru furnizarea pachetului de servicii turistice inclus în contractul de calatorie și stabilește procesul de gestionare a situațiilor în care serviciile nu sunt livrate în conformitate cu contractul.

Articolul 9 prevede că un consumator poate transfera un contract către o altă persoană înainte plecare.

Articolul 16 prevede că organizatorul ar trebui să acorde asistență corespunzătoare fără întârziere nejustificată călătorului aflat în dificultate, în special prin: furnizarea de informații adecvate cu privire la serviciile de sănătate, autorități locale și asistență consulară; și asistarea călătorului în realizarea comunicarii la distanță și ajutând călătorul să găsească aranjamente alternative de călătorie.

Pachet scenarii de călătorie

Serviciile de călătorie care urmează să fie livrate în cadrul contractului pot să fie livrate în conformitate cu contractul de servicii de calatorie sau poate fi livrat cu mici modificări în cazul în care contractul permite organizatorului să faca astfel de schimbări.

1. Autoritatea națională relevantă nu recomanda calatoria catre o destinatie;
▪ Consumatorul poate anula pachetul cu plata unei taxe de anulare relevante la Articolul 12 alineatul (1)

▪ Consumatorul poate transfera pachetul de călătorie contractului către o altă persoană în conformitate cu articolul 9.

2. Autoritatea națională relevantă nu recomanda calatoria catre o destinatie

▪ Consumatorul poate anula pachetul și poate primi o rambursare completă a sumelor plătite în temeiul articolului 12 (2).

▪ Consumatorul nu are dreptul la o compensație suplimentară în conformitate cu articolul 13 alineatul (3) litera (c).

3. Autoritatea națională relevantă nu recomanda calatoria catre o destinatie. Cu toate acestea, țara de origine a consumatorului necesită 14 zile de carantină / autoizolare la întoarcere.

▪ Consumatorul poate anula pachetul la plata unei taxe de anulare relevante la Articolul 12 alineatul (1)

▪ Consumatorul poate transfera pachetul de călătorie contractului către o altă persoană în conformitate cu articolul 9.

▪ Articolul 12 alineatul (2) nu se aplică acestei situații ca fiind inevitabil și extraordinar circumstanțele nu apar la destinație sau, dacă există, nu afectează în mod semnificativ performanța pachetului, întrucât FCO nu recomandă călătoriile în acea destinatie.
4. Autoritatea națională relevantă nu recomanda calatoria catre o destinatie, si sfătuiește călătorii peste o anumită vârstă sau cu condiții medicale specifice să nu călătorească.
▪ Consumatorul poate anula pachetul la plata unei taxe de anulare relevante la Articolul 12 alineatul (1)

▪ Consumatorul poate transfera pachetul de călătorie contractului către o altă persoană în conformitate cu articolul 9.

▪ Articolul 12 alineatul (2) nu se aplică acestei situații ca fiind inevitabil și extraordinar circumstanțele nu apar la destinație sau, dacă există, nu afectează în mod semnificativ performanța pachetului.

Serviciile de călătorie care urmează să fie livrate în cadrul contractului nu poate fi livrat în conformitate cu contractul fără o modificare semnificativă a acestor servicii.

Autoritatea națională relevantă interzice calatoriile catre o destinatie.
▪ Consumatorul poate anula pachetul și poate primi o rambursare completă a sumelor plătite în temeiul articolului 12 (2).

Autoritatea națională relevantă nu recomanda calatoria catre o destinatie.
Consumatorul și organizatorul pot conveni modificări ale pachetului care pot continua, dar consumatorul are dreptul să anuleze rezervarea și să primească o rambursare completă în conformitate cu articolul 11.
În mod alternativ, consumatorul poate transfera contractul de călătorie a pachetului către o altă persoană Articolul 9.
Serviciile de călătorie care urmează să fie livrate în cadrul contractului de călătorie pot să fie livrate în conformitate cu contractul, dar restricțiile locale înseamnă că unele facilități de la destinație nu sunt disponibile sau au o disponibilitate limitată, datorita COVID. Autoritatea națională nu recomanda calatoria catre o destinatie.
▪ Consumatorul poate anula pachetul cu plata unei taxe de anulare relevante la Articolul 12 alineatul (1)

▪ Dacă restricțiile locale înseamnă că viața publică este supusă unor limitări semnificative, astfel încât contractul de călătorie nu poate fi executat de facto, consumatorul poate anula pachetul și să primească o rambursare completă a sumelor plătite în temeiul articolului 12 alineatul (2).

▪ Consumatorul poate transfera pachetul de călătorie conform contractului către o altă persoană în conformitate cu articolul 9.

Operatorul turistic poate efectua serviciile de călătorie în conformitate cu contractul de călătorie și țara de destinație solicită un certificat de sănătate COVID19 de la toți călătorii veniți.

▪ Operatorul turistic poate efectua contractul de călătorie. Indiferent dacă obțineți sau nu declarația de sanatate se află în sfera personală de risc a călătorului. Clientul nu are dreptul să anuleze pachetul de vacanță gratuit în conformitate cu legislația.

▪ Consumatorul poate anula pachetul cu plata unei taxe de anulare relevante la Articolul 12 alineatul (1)

▪ Consumatorul poate transfera pachetul de călătorie către o altă persoană în conformitate cu articolul 9.

▪ Se recomandă informarea călătorului cu privire la testele și procedurile de sănătate care trebuie îndeplinite pe parcursul călătoriei (art. 5.1 PTD)

Autoritățile locale efectuează teste COVID19 pe călătorii care sosesc.
▪ Operatorul turistic poate efectua serviciile de călătorie în conformitate cu contractul de călătorie.

▪ Operatorul turistic poate efectua contractual de călătorie. Indiferent dacă se efectueaza sau nu teste COVID19 locale riscul este personal al călătorului. Cu toate acestea, operatorul turistic este obligat să furnizeze asistenţă. Orice costuri pentru (de exemplu) carantină sau transport alternativ sunt în detrimentul călătorului.

▪ Se recomandă informarea călătorului cu privire la testele și procedurile de sănătate ce se pot efectua pe parcursul călătoriei (art. 5.1)

▪ Clientul trebuie să verifice polița de asigurare, deoarece poate acoperi o astfel de situație și le dă dreptul la o rambursare completă / parțială.
Compania de croaziere efectuează teste COVID19 pe călătorii care se imbarca.

▪ Operatorul turistic poate efectua serviciile de călătorie în conformitate cu contractul de călătorie

▪ Operatorul turistic poate efectua contractul de călătorie. Trecerea unui test COVID19 la îmbarcare reprezinta riscul personal al călătorului. Cu toate acestea, operatorul turistic este obligat să furnizeze asistență. Orice costuri de (ca exemplu) carantină sau transport alternativ sunt pe cheltuiala călătorului.

▪ Se recomandă informarea călătorului cu privire la testele și procedurile de sănătate ce se pot efectua pe parcursul călătoriei (art. 5.1 PTD)

▪ Clientul trebuie să verifice polița de asigurare, deoarece poate acoperi o astfel de situație și ii dă dreptul o rambursare completă / parțială.

Efectuarea testelor COVID19 asupra călătorilor la îmbarcare (aeroport).

▪ Operatorul turistic poate efectua serviciile de călătorie în conformitate cu contractul de călătorie

▪ Operatorul turistic poate efectua contractul de călătorie. Trecerea unui test COVID19 la îmbarcare reprezinta riscul personal al călătorului. Cu toate acestea, operatorul turistic este obligat să furnizeze asistență. Orice costuri de (ca exemplu) carantină sau transport alternativ revin călătorului.

▪ Se recomandă informarea călătorului cu privire la testele și procedurile de sănătate ce se pot efectua pe parcursul călătoriei (art. 5.1 PTD)

▪ Clientul trebuie să verifice polița de asigurare, deoarece poate acoperi o astfel de situație și ii dă dreptul o rambursare completă / parțială.

Facilitățile unui hotel sau stațiune sunt disponibile într-o măsură limitată sau limitată in timp.
▪ În principiu, operatorul turistic poate derula contractul de călătorie. Faptul că unele facilități sunt mai puțin disponibile nu duce automat la dreptul consumatorului de a anula gratuit. Ceea ce este important aici este măsura în care operatorul turistic este capabil să se conformeze cu cerința de conformitate din legislație. Acest lucru trebuie evaluat de la caz la caz și depinde, printre altele: de gradul de disponibilitate a facilităților; de măsura în care facilitățile ar trebui sa fie considerate părți esențiale ale pachetului de vacanță.
▪ Consumatorul poate transfera pachetul de călătorie contractului către o altă persoană în conformitate cu articolul 9.

▪ Dacă facilitățile hotelului sunt supuse unor limitări semnificative, astfel încât pachetul de călătorie nu poate fi de fapt executat conform celor convenite în contractul de, consumatorul poate anula pachetul și primi o rambursare completă a sumelor plătite în conformitate cu articolul 12 alineatul (2).

Autoritățile locale impun restricții de sănătate, cum ar fi (de exemplu) obligația de a purta măști de față în locuri publice sau distanțare socială.
▪ Operatorul turistic poate executa contractul de călătorie.

▪ Cerințele locale suplimentare nu permit clientului să anuleze pachetul gratuit de vacanță

conform legislației.

▪ Consumatorul poate transfera pachetul de călătorie contractului către o altă persoană în conformitate cu articolul 9.

Aplicația StopCovid: Un călător primește un mesaj în care a fost contact cu cineva infectat cu COVID 19

Înainte de plecare:

▪ Consumatorul poate anula pachetul cu plata unei taxe de anulare relevante la Articolul 12 alineatul (1)

▪ Consumatorul poate transfera pachetul de călătorie contractului către o altă persoană în conformitate cu articolul 9.

▪ Articolul 12 alineatul (2) nu se aplică acestei situații ca fiind circumstanțe inevitabile și extraordinare la destinație.

▪ Clientul trebuie să verifice polița de asigurare, deoarece poate acoperi o astfel de situație și ii dreptul o rambursare completă / parțială.

La destinație:
▪ Conform articolului 16 din PTD, organizatorul ar trebui să acorde asistență corespunzătoare, nefiind justificata întârzierea către călătorul aflat în dificultate, în special prin: furnizarea de informații adecvate despre servicii de sănătate, autorități locale și asistență consulară; și ajutând călătorul să comunice la distanta si să găsească aranjamente alternative de călătorie

▪ Clientul trebuie să verifice polița de asigurare, deoarece poate acoperi o astfel de situație și ii dă dreptul o rambursare completă / parțială.