Publicat: 21 Ianuarie, 2016 - 10:08

În România, IMM-urile reprezintă 99,8% din mediul de afaceri și, deși reprezintă motorul economiei, acestea se confruntă cu o serie de probleme, principalele puncte slabe ale acestui sector fiind:

gradul redus de cultură antreprenorială, reflectat prin densitatea relativ scăzută a afacerilor în toate regiunile

problema masei critice a IMM-urilor, acest lucru traducându-se printr-un număr mic de întreprinderi active în economia reală

problema structurii sectoriale — există un număr mare de IMM-uri care activează în domeniul comerțului și serviciilor și un număr mic al IMM-urilor care își desfășoară activitatea în productie

problema dimensiunii — prea putine întreprinderi de talie mijlocie si prea multe întreprinderi mici si microîntreprinderi

reziliența pe piață — 2/3 dintre întreprinderile noi dispar de pe piață în primul an de viață

scăderea, în perioada 2008-2010, cu circa 20% a numărului de IMM-uri care exportă, în special a celor care exportă în UE, precum și ponderea redusă a IMM-urilor care exportă, raportat la nivelul înregistrat în UE, în special a celor care exportă în afara UE.

Drept urmare, ALDE consideră că obiectivul actualului guvern de tehnocrați, în ceea ce privește mediul de afaceri și IMM-urile, ar trebui să îl reprezinte dezvoltarea unui mediu de afaceri activ, stabil, transparent, bazat pe responsabilitate, competitivitate și spirit antreprenorial, astfel încât întreprinderile și antreprenorii să facă față concurenței atât pe piața internă, cât și pe piețele internaționale.

IMM-urile constituie una dintre prioritățile ALDE și ar trebui să constituie o prioritate și a Guvernului României, astfel încât toți indicatorii asumați până la orizontul de timp 2020 prin Strategia guvernamentală pentru sprijinirea sectorului ÎMM și îmbunătățirea mediului de afaceri — ORIZONT 2020, să fie atinși:

creșterea numărului de IMM-uri active în economie (de la 474.000 la data de 31 dec. 2013 la 670.000 până în 2020)

creșterea numărului de IMM-uri la 1.000 de locuitori (de la 24 la data de 31 dec. 2013 la 36 până în 2020)

Ori, în situatia în care, dintr-un minister s-a ajuns la o Direcție generală pentru IMM, Mediu de Afaceri si Turism (care se va ocupa de cele trei domenii), mă întreb dacă acest sector al IMM-urilor se va afla în centrul agendei Guvernului României, așa cum se întâmplă în cazul executivului european.

Pe lângă măsurile luate până acum în vederea sprijinirii întreprinderilor mici si mijlocii, actualul guvern TREBUIE să propună măsuri noi (discutate intens și agreate cu reprezentanții mediului de afaceri) și să continue implementarea unor măsuri începute de către Guvernul Ponta, prin intermediul cărora să poată fi creat un sector al IMM-urilor robust, sustenabil, competitiv și cu largă răspândire teritorială, ca de pildă:

aplicarea Legii business angels

implementarea programelor guvernamentale de finantare a IMM-urilor

implementarea Programului România HUB

implicare în adoptarea de către Parlament a Legii incubatoarelor de afaceri

crearea și operaționalizarea unui Fond de capital de risc, dedicat finanțării start-up-urilor

crearea si operationalizarea unui Fond de microgranturi (pentru finantarea microîntreprinderilor si a întreprinderilor mici)

implicare în adoptarea de către Parlament a Legii finanțărilor participative (Crowdfunding)

Banca de dezvoltare, care să acorde credite cu costuri avantajoase pentru IMM-uri

Un instrument extrem de important pentru întreprinderile mici și mijlocii, pe care Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri ar trebui să îl promoveze intens, îl reprezintă fondurile structurale și de investiții. IMM-urile pot depune proiecte în cadrul Programului Operațional Regional, pe Axa Prioritară 2 — Îmbunătățirea competitivității IMM-urilor, care beneficiază de un buget de 700 mil euro FEDR.

Tipurile de activități în cadrul acestei axe sunt:

constructia/ modernizarea  si extinderea spatiului de productie/ servicii ÎMM, inclusiv dotarea cu instalatii, echipamente (inclusiv sisteme IT), utilaje, masini, inclusiv noi tehnologii

crearea/ modernizarea/ extinderea incubatoarelor/ acceleratoarelor de afaceri, inclusiv dezvoltarea serviciilor aferente prin implementarea proiectelor depuse în cadrul POR 2014-2020, sper că nevoia de dezvoltare identificată 'Sector al IMM-urilor insuficient dezvoltat, cu impact negativ asupra competitivității economiilor regionale' să rămână doar o amintire și să avem o reducere semnificativă a decalajelor de competitivitate în raport cu statele UE, dar și la reducerea disparităților regionale din România.

Anca Laura Ionescu,

Departamentul ALDE pentru IMM