Publicat: 13 August, 2012 - 14:52
Share

ANCOM a adoptat şi a publicat astăzi pe pagina sa de internet Strategia de reglementare în domeniul serviciilor poştale pentru perioada 2012-2016 prin care a identificat ca direcţii principale de acţiune promovarea intereselor utilizatorilor de servicii poştale, asigurarea dreptului de acces la serviciu universal, promovarea concurenţei în sectorul serviciilor poştale, încurajarea investiţiilor şi promovarea inovaţiei.

În contextul liberalizării complete a pieţei serviciilor poştale de la 1 ianuarie 2013, ANCOM va avea în vedere necesitatea asigurării unei continuităţi în ceea ce priveşte furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal, urmând ca desemnarea unui furnizor de serviciu universal şi stabilirea cadrului legal pentru furnizarea acestor servicii să se realizeze în acord cu necesităţile identificate. În acest sens, ANCOM va analiza oportunitatea modificării setului de servicii din sfera serviciului universal, va stabili noi condiţii de furnizare a serviciilor poştale incluse în sfera serviciului universal şi va monitoriza respectarea acestora, va stabili modalitatea de calcul a costului net şi va identifica şi defini mecanismele de finanţare în vederea compensării acestuia, având în vedere, în principal, deschiderea accesului altor operatori de pe piaţa serviciilor poştale la serviciile rezervate până la data de 31 decembrie 2012 furnizorului de serviciu universal.

Analiza statisticilor privind reclamaţiile primite de furnizorii de servicii poştale indică existenţa unor probleme legate de calitatea serviciilor şi respectarea drepturilor utilizatorilor, cauzate inclusiv de lipsa de informare adecvată a acestora. Pentru a proteja utilizatorii, ANCOM îşi va concentra eforturile pe creşterea calităţii şi securităţii serviciilor poştale şi a eficienţei furnizorului de serviciu universal, intensificând activitatea de monitorizare şi control. În ceea ce priveşte furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal, în cursul următorilor ani va fi analizat şi actualizat, dacă e cazul, Contractul-cadru de furnizare a serviciilor din sfera serviciului universal, precum şi regulile aplicabile furnizării acestora. În plus, ANCOM are în vedere o mai bună informare a utilizatorilor cu dizabilităţi cu privire la facilităţile pe care furnizorii sunt obligaţi să le pună la dispoziţia acestora, intenţionând să ia măsuri pentru creşterea gradului de informare a publicului larg cu privire la condiţiile generale de furnizare a serviciilor poştale.

Îndeplinirea obiectivelor strategice va fi monitorizată prin intermediul unor parametri precum numărul reclamaţiilor primite privind calitatea şi securitatea serviciilor poştale prestate de furnizorul de serviciu universal, numărul reclamaţiilor soluţionate cu acordarea de despăgubiri pentru serviciile prestate de către furnizorul de serviciu universal, ponderea reclamaţiilor în volumul trimiterilor poştale procesate de furnizorii vizaţi (trimiteri de corespondenţă, colete etc.), gradul de cunoaştere a tarifelor şi disponibilitatea informaţiilor privind nivelul efectiv al acestora, numărul furnizorilor de serviciu universal desemnaţi după liberalizarea completă a pieţei, dinamica tarifelor principalilor furnizori de servicii din sfera serviciului universal pentru serviciile din aria rezervată până la data de 31 decembrie 2012 furnizorului de serviciu universal, nivelul calităţii serviciilor oferite de furnizorii de serviciu universal desemnaţi, numărul de trimiteri expediate utilizând tehnologii electronice şi platforme internet sau rata de lansare de noi produse şi servicii poştale.