Publicat: 4 Octombrie, 2016 - 13:05
Share

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) supune astăzi consultării publice proiectul de decizie prin care stabilește detaliile procedurii sale de soluționare a litigiilor dintre furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice și operatorii de rețea, precum şi a litigiilor dintre furnizorii de rețele publice de comunicații electronice și persoanele care dețin cu orice titlu o infrastructură fizică instalată în interiorul unei clădiri.  
Aplicabilitatea proiectului de decizie
Principalele aspecte reglementate de proiectul deciziei vizează modalitatea de sesizare a Autorității, actele premergătoare desfășurării procedurii de soluționare a litigiilor, etapele desfășurării procedurii propriu-zise (citarea părților, desfășurarea întâlnirilor, incidentele procedurale etc.), emiterea deciziei de soluționare a litigiului, precum și regulile aplicabile comunicării actelor de procedură.
Potrivit proiectului de decizie, ANCOM poate interveni pentru soluționarea litigiilor în situațiile în care părțile implicate nu ajung la o soluție amiabilă pe marginea unor dispute care se referă la:
•    acordarea accesului la infrastructura fizică, inclusiv dacă aceasta este instalată în interiorul unei clădiri
•    modificarea clauzelor contractuale privind modalitățile și condițiile, inclusiv cele tarifare, în care se realizează accesul la infrastructura fizică, inclusiv dacă aceasta este instalată în interiorul unei clădiri
•    punerea la dispoziție a informațiilor referitoare la amplasarea, traseul, tipul și utilizarea actuală a infrastructurii fizice, precum și a unui punct de contact
•    efectuarea inspecției elementelor de infrastructură fizică vizate în vederea instalării unor elemente ale rețelelor de comunicații electronice
•    punerea la dispoziție a informațiilor referitoare la lucrările de inginerie civilă proprii aflate în curs sau planificate, precum și realizarea coordonată a acestora
Context
Proiectul de decizie al Autorității vine pe fondul intrării în vigoare, data de 28 iulie 2016, a Legii nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice. Noua lege acordă ANCOM atribuții de soluționare a unui număr semnificativ de categorii de litigii și prevede ca Autoritatea să stabilească o procedură facultativă și gratuită de soluționare a acestora. 
Litigiile care fac obiectul prezentului proiect de decizie pot avea implicații asupra unor infrastructuri fizice din domenii precum energia, transportul public național și local (rutier, feroviar, naval, aerian ș.a.), distribuția apei, a gazelor naturale, iluminatul public etc. 
Decizia ANCOM de soluționare a litigiului este obligatorie pentru părţi, constituind act administrativ-jurisdicţional ce poate fi atacat în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009.
Procesul de consultare publică
Proiectul de decizie pentru stabilirea procedurii de soluţionare a litigiilor privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice poate fi consultat aici, persoanele interesate fiind invitate să formuleze şi să transmită observaţii şi propuneri până la data de 13.10.2016, pe adresa sediului central al ANCOM (Str. Delea Nouă nr.2, sector 3, Bucureşti), direct la registratură sau prin intermediul direcţiilor regionale ale Autorităţii. Observaţiile pot fi transmise şi prin fax la numărul +40 372 845 402 sau prin e-mail pe adresa [email protected].