Publicat: 26 Ianuarie, 2014 - 14:00
Share

Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a supus consultarii publice o serie de modificari privind modalitatea de raportare a datelor statistice de catre furnizorii de servicii postale. Modificarile urmaresc optimizarea procesului de colectare de date statistice pe care Autoritatea il deruleaza anual.

Furnizorii de servicii postale au obligatia de a transmite periodic anumite categorii de informatii catre Autoritate, in vederea realizarii unor rapoarte statistice cu privire la furnizarea de servicii postale sau a unor servicii conexe. Pentru a reflecta cat mai fidel dinamica pieței serviciilor postale prin raportul de date statistice publicat anual, ANCOM propune o serie de modificari ale cadrului actual de raportare a datelor de catre furnizorii de servicii postale.

Astfel, proiectul de decizie supus consultarii publice prevede reglementarea expresa a faptului ca furnizorii de servicii postale vor raporta exclusiv trimiterile postale prelucrate in nume propriu, nu si pe cele prelucrate in numele si pe seama unui alt furnizor, pentru a evita eventuale raportari duble.

Proiectul de decizie prevede, totodata, unificarea celor doua formulare de raportare statistica existente in prezent, astfel incat toti furnizorii de servicii vor completa datele statistice pe formulare identice, nemaiexistand diferente intre furnizorul de serviciu universal si ceilalti furnizori de servicii postale.

In plus, ANCOM propune completarea cu anumiti indicatori a tabelelor de raportare statistica transmise de catre furnizorii de servicii postale, precum indicatori referitori la mandatul postal pe suport de hartie, veniturile realizate exclusiv din furnizarea de servicii postale clasificate pe categorii de servicii sau reclamatii privind relatia dintre utilizatorii finali și furnizorii de servicii postale.

Aceste propuneri survin pe fondul modificarii in cursul anului 2013 a cadrului national de reglementare a serviciilor postale, ca urmare a transpunerii in legislatia nationala a Directivei Parlamentului European si Consiliului nr. 2008/6/CE prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile postale. Avand in vedere ca proiectul de decizie vizeaza inclusiv colectarea si raportarea datelor statistice aferente anului in curs, Autoritatea supune consultarii publice proiectul de decizie in regim de urgenta, acordand un termen de 15 zile pentru depunerea de observatii.

Proiectul de decizie supus consultarii poate fi consultat aici, persoanele interesate fiind invitate sa formuleze si sa transmita observatii si propuneri pana la data de 06.02.2014, pe adresa sediului central al ANCOM (Str. Delea Noua nr.2, sector 3, Bucuresti), direct la registratura sau prin intermediul directiilor regionale ale Autoritatii. Observatiile pot fi transmise si prin fax la numarul +40 372 845 402 sau prin e-mail pe adresa [email protected]