Publicat: 19 Aprilie, 2012 - 19:30
Share

Miercuri, 18 Aprilie 2012, a avut loc la Bucureşti ceremonia de semnare a textului revizuit al „Aranjamentului regional cu privire la serviciul de radiocomunicații pe căile de navigație interioară”, denumit şi „Bucureşti Arrangement 2012”, agreat între 16 ţări europene pentru a stabili principii şi reguli comune pentru transportul în siguranţă a persoanelor şi mărfurilor pe căile de navigaţie interioară din Europa. La ceremonia de semnare au luat parte reprezentanţii următoarelor state: Belgia, Bulgaria, Cehia, Croaţia, Olanda, România şi Ungaria. Comitetul RAINWAT a autorizat şi folosirea unei proceduri de semnare denumită generic „electronică”,  pe care o parte dintre statele membre au aplicat-o deja sau o vor aplica în cel mai scurt timp pentru a adera la aranjament.
 
Aranjamentul regional cu privire la serviciul de radiocomunicaţii pe căile de  navigaţie interioară - RAINWAT (Regional Arrangement on the Radiocommunication Service for INland WATerways) reprezintă varianta revizuită a Aranjamentului regional cu privire la serviciul radiotelefonic pe căile de navigaţie interioară (semnat la Basel în anul 2000) şi este un acord regional cu caracter tehnic creat în baza articolului 6 al Regulamentului Radiocomunicaţiilor al Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor, agreat în scopul implementării unor principii şi reguli comune pentru transportul în siguranţă a persoanelor şi mărfurilor pe căile de navigaţie interioară europene, precum şi în vederea stabilirii de politici şi reguli obligatorii în ceea ce priveşte radiocomunicaţiile pe căile de navigaţie interioară europene.
Ţările semnatare ale acestui aranjament sunt cele parcurse de Dunăre şi Rin: Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Croaţia, Elveţia, Franţa, Luxemburg, Moldova, Muntenegru, Olanda, Polonia, România, Serbia, Slovacia şi Ungaria.
ANCOM este membru al Comitetului European RAINWAT, organizaţie care evaluează şi actualizează  permanent Aranjamentul regional, implementând principii şi reguli comune pentru ca transportul persoanelor şi mărfurilor pe apele din Europa să se desfăşoare în condiţii de siguranţă.

ANCOM deţine preşedinţia Comitetului RAINWAT din anul 2002, reprezentantul ANCOM fiind reconfirmat în această funcţie de două ori, în anii 2006 şi 2009, ca urmare a rezultatelor în coordonarea şi managementul activităţii Comitetului pentru un mandat care se va încheia în anul 2012.

Faptul că ceremonia de semnare a avut loc la Bucureşti reprezintă o recunoaştere a celor aproape 10 ani de coordonare a radiocomunicaţiilor pe căile de navigaţie interioară europene de către ANCOM, timp în care Autoritatea a promovat numeroase iniţiative ce au contribuit la desfăşurarea în condiţii bune a navigaţiei şi a radiocomunicaţiilor aferente, armonizate şi care au oferit echipajelor posibilitatea de a utiliza proceduri identice în toate ţările tranzitate.
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) este instituţia care protejează interesele utilizatorilor de comunicaţii din România, prin  promovarea concurenţei pe piaţa de comunicaţii, administrarea resurselor limitate, încurajarea investiţiilor eficiente în infrastructură şi a inovaţiei.