30 septembrie 2022

ANCOM: incidentele de securitate provocate de întreruperea furnizarii energiei electrice sunt în creștere

Distribuie pe rețelele tale sociale:

“Majoritatea rețelelor de comunicații din România sunt moderne, performante și au un nivel de reziliența ridicat, din perspectiva unei multitudini de riscuri, inclusiv cele de atacuri cibernetice, dar „calitatea” de consumator de energie electrica se dovedește a fi o vulnerabilitate de sistem foarte importanta. În ceea ce privește afectarea unor servicii de comunicații din cauza întreruperii furnizarii energiei electrice, din datele comunicate de operatori, doar în ultimul an, s-au înregistrat peste 100 000 de evenimente de acest tip. Este necesara o colaborare intersectoriala mai strânsa, în special între companiile de energie și comunicații, pentru ca sunt domenii interdependente. Rețelele de comunicații au nevoie de energie electrica și de rezolvarea cât mai rapida a incidentelor, iar sistemele de comanda și control pentru producerea, transportul și distribuția de energie au nevoie de rețele de comunicații“, a declarat Eduard LOVIN, vicepreședinte ANCOM.

Având în vedere creșterea nevoii de securitate a rețelelor de comunicații electronice și în acord cu recomandarile organismelor europene privind securitatea rețelelor, ANCOM a analizat recent particularitațile incidentelor cauzate de întreruperile furnizarii energiei electrice, mai ales ca în ultimii ani numarul acestora a crescut în totalul incidentelor raportate catre Autoritate. Analiza are drept scop evaluarea impactului incidentelor electrice ce pot afecta reziliența comunicațiilor electronice mobile și identificarea unor masuri specifice care pot fi luate, în acord cu alte entitați implicate.

Lipsa comunicațiilor mobile într-o anumita zona împreuna cu întreruperea temporara a furnizarii energiei electrice este de natura sa afecteze buna funcționare a unei game largi de activitați în domenii precum comerț, industrie, educație, sanatate, ordine publica și chiar securitate naționala.

Rezultatele studiului

Conform rapoartelor privind incidentele de securitate realizate de Autoritate, în 2019 numarul incidentelor electrice cu impact semnificativ cauzate de întreruperile de curent a crescut aproape de 3 ori comparativ cu anul 2017 (de la 140 la 360), ajungând sa reprezinte 45% din totalul incidentelor raportate. Pe de alta parte, numarul mediu de conexiuni afectate ca urmare a incidentelor electrice este în scadere, aceeași tendința fiind înregistrata și în cazul duratei medii a unui astfel de incident, în timp ce durata totala a incidentelor datorate problemelor de alimentare cu energie electrica se menține relativ constanta (1.960 ore).

Aproape 90% dintre incidentele cauzate de lipsa de alimentare cu energie electrica au afectat furnizarea serviciilor la puncte mobile (88,5% în anul 2017, peste 94% în 2018, respectiv peste 97% în 2019). Din perspectiva geografica, județele care au înregistrat cele mai multe probleme sunt Buzau, Gorj, Teleorman, Constanța, Timiș, Olt și Dolj.

La nivel extins, fara limitare la incidentele electrice cu impact semnificativ, se constata existența unui numar mult mai mare de incidente, potrivit datelor rezultate din raspunsurile operatorilor mobili la un chestionar transmis de ANCOM. Astfel, aceștia au înregistrat un numar total de peste 100.000 de evenimente de acest tip în decursul ultimelor 12 luni calendaristice, cu consecințe semnificative în funcționarea echipamentelor de comunicații și a sistemelor-suport ale acestora.

Pe de alta parte, în pofida eforturilor continue de dezvoltare a rețelelor de distribuție, indicii tehnici relevanți de continuitate în furnizarea energiei electrice din România se situeaza înca sub valorile înregistrate la nivel european, potrivit datelor publicate de ANRE pentru anul 2019.

Masurile luate de furnizori

Masurile prevazute de operatorii mobili pentru prevenirea și tratarea efectelor incidentelor electrice acopera o gama larga de soluții, de la generatoare fixe și mobile pâna la sisteme UPS sau baterii de acumulatori. O tendința de evoluție se constata și în ceea ce privește utilizarea, deocamdata sporadica, a energiilor alternative. Revizuirea necesarului energetic în toate situațiile în care acesta poate fi afectat de modificarile de topologie sau de configurație din rețele este de asemenea în atenția operatorilor, precum si optimizarea logisticii de intervenție în caz de întrerupere a energiei electrice si utilizarea procedurilor specifice de lucru pentru scurtarea timpilor de repunere în serviciu a echipamentelor.

Evaluarea posibilitaților de acțiune

Ca urmare a concluziilor studiului și analizând practicile la nivelul Uniunii Europene, Autoritatea poate lua în considerare modificarea procedurii de raportare a incidentelor de securitate, fie prin modificarea nivelurilor unor praguri de calcul (de ex. durata de indisponibilitate, numar de utilizatori afectați/volum de trafic pierdut), fie prin adaugarea de noi criterii sau factori de analiza (de ex. frecvența incidentelor electrice pe o anumita locație, clasa de importanța a locației). O alta posibila masura pentru îmbunatațirea indicilor de reziliența a rețelelor și serviciilor de comunicații electronice ar putea fi realizarea unor audituri în ceea ce privește continuitatea în alimentarea cu energie electrica a elementelor de rețea.

Este necesara totodata creșterea nivelului de reziliența a rețelelor de furnizare a energiei electrice și identificarea metodelor optime de colaborare între domeniile energie si comunicații.