Publicat: 25 Mai, 2013 - 13:26
Share

În anul 2012, numărul de abonaţi la servicii de retransmisie a programelor audiovizuale a înregistrat creşteri la nivelul tuturor mijloacelor de recepţie, depăşind valoarea totală de 6 milioane, ceea ce înseamnă o rată de penetrare la nivel de gospodării de peste 85%, conform datelor raportate de furnizori şi publicate de ANCOM, la finalul săptămânii, în Raportul integrat de date statistice privind piata de comunicatii electronice din Romania pentru anul 2012.

Din totalul de 6 milioane de abonaţi la servicii de retransmisie, 3,8 milioane sunt abonaţi la servicii furnizate prin intermediul reţelelor de cablu (+6,4%), 2,19 milioane sunt abonaţi la reţele satelit de tip DTH (+2,3%), iar 37 mii sunt abonaţi care recepţionează programe prin tehnologie IP (+34%), ceea ce face ca numărul total de abonaţi în anul 2012 să fie cu 5% mai mare decât cel aferent anului 2011. Rata de penetrare la nivel de gospodării a serviciilor de retransmisie creşte cu 4 puncte procentuale, până la 85,1%, iar rata de penetrare a serviciilor de retransmisie prin reţele de cablu ajunge la 53,6%.

La sfârşitul anului 2012, 61% din totalul abonaţilor erau din mediul urban. În funcţie de tehnologia de retransmisie, 80% dintre utilizatorii din mediul urban sunt abonaţi la cablu, în timp ce 63% dintre utilizatorii din mediul rural sunt abonaţi la reţelele satelit de tip DTH.
Numărul de abonaţi ai reţelelor de cablu a crescut cu 6,4%, până la 3,8 milioane, din care numărul celor care au acces la astfel de servicii în format digital a înregistrat o creştere cu 40%, până la 1,24 milioane de abonaţi. Astfel, ponderea numărului de abonaţi prin reţele de cablu digital în numărul total de abonaţi prin reţele de cablu era de aproape 33% la sfârşitul anului 2012.

Serviciile de retransmisie a programelor în format digital îşi continuă creşterea şi în anul 2012, ponderea abonaţilor la aceste servicii în totalul numărului de abonaţi fiind, de asemenea, în creştere. Astfel, din totalul de 6 milioane de abonaţi la servicii de retransmisie, 3,4 milioane sunt abonaţi la servicii în format digital, în creştere cu 13,4% faţă de anul 2011. Din numărul de abonaţi la servicii în format digital, cea mai mare pondere, de 63%, o deţin în continuare abonaţii prin intermediul reţelelor satelit (DTH) însă, în cifre absolute, cea mai mare creştere în anul 2012 a fost înregistrată de abonaţii la cablu în format digital. După scăderea înregistrată în anul 2011, numărul de abonaţi DTH a crescut în 2012 cu 2% până la 2,19 milioane de abonaţi, iar cel al abonaţilor prin tehnologie IP (IPTV) a crescut cu 34%, până la 37 mii de abonaţi.