Publicat: 4 Mai, 2014 - 16:00
Share

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) a lansat astăzi o consultare publică privind viitoarea utilizare a benzii de frecvenţe 1880-1900 MHz (banda DECT) şi noile tarife ce trebuie achitate pentru utilizarea acestui spectru. 
Având în vedere interesul scăzut al operatorilor pentru această bandă şi faptul că cele trei licenţe deţinute de Romtelecom S.A. pentru furnizarea de reţele publice de radiocomunicaţii de tip punct-multipunct (PMP) cu acces pe suport radio în tehnologie DECT (digital enhanced cordless telecommunications – telecomunicaţii digitale avansate pe suport radio) în judeţele Galaţi, Tulcea, Ilfov şi Bucureşti vor expira la sfârşitul lunii iunie, Autoritatea propune ca banda să devină disponibilă la nivel naţional şi ca noi licenţe judeţene să fie eliberate furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice interesaţi. Obiectivul specific pe care Autoritatea îl are în vedere pentru banda de frecvenţe 1880-1900 MHz îl constituie încurajarea utilizării acestei benzi de frecvenţe, inclusiv în zonele geografice care nu beneficiază de servicii de comunicaţii electronice din sfera serviciului universal.
După finalizarea etapei de consultare naţională a documentaţiei de poziţie privind utilizarea spectrului radio la nivel naţional în banda de frecvenţe 1880-1900 MHz, operatorii interesaţi vor putea transmite ANCOM solicitări ferme de instalare şi exploatare a unei/unor reţele de radiocomunicaţii de tip PMP în tehnologie DECT în localităţi situate într-unul sau mai multe judeţe.
ANCOM propune să acorde licenţe în banda DECT prin încredinţare directă în localităţile pentru care nu s-au depus mai multe oferte. În cazul localităţilor pentru care s-au manifestat două sau mai multe opţiuni, se va organiza o procedură de selecţie comparativă.
Dat fiind faptul că ANCOM intenţionează să crească gradul de interes şi utilizare a acestei benzi, propune de asemenea reorganizarea şi extinderea schemei de tarifare existente pentru banda DECT, fără a modifica tarifele deja incluse în această schemă, folosind o clasificare a tarifelor raportată la nivelul judeţelor în mod similar cu schemele de tarifare stabilite pentru alte tipuri de reţele publice de radiocomunicaţii punct-multipunct cu acces pe suport radio (categorie generală în care se încadrează şi reţelele DECT) operând în benzile de frecvenţe 3400-3600 MHz şi 24,5-26,5 GHz.
Aplicaţiile la care se referă această reglementare şi care utilizează banda DECT sunt sistemele publice pentru asigurarea buclei locale pe suport radio (WLL– wireless local loop). 
Documentele pot fi consultate pe pagina de internet a ANCOM aici, persoanele interesate fiind invitate să formuleze şi să transmită observaţii şi propuneri până la data de 30.05.2014, pe adresa sediului central al ANCOM (Str. Delea Nouă nr.2, sector 3, Bucureşti), direct la registratură sau prin intermediul direcţiilor regionale ale Autorităţii. Observaţiile pot fi transmise şi prin fax la numărul +40 372 845 402 sau prin e-mail pe adresa consultare@ancom.org.ro.