Publicat: 10 Septembrie, 2013 - 20:14
Share

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) supune consultării publice o serie de măsuri ce privesc implementarea strategiei şi planului de acţiune pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio în banda 3400-3800 MHz, precum şi stabilirea tarifului ce trebuie achitat pentru utilizarea acestui spectru.
 

Autoritatea propune extinderea temporară, până la 31 decembrie 2015, a drepturilor de utilizare a benzii 3400-3600 MHz, condiţionată de plata către bugetul de stat a unei taxe de licenţă de 116.000 euro pentru fiecare licenţă.

În prezent, în banda de frecvenţe radio 3400-3600 MHz sunt acordate nouă licenţe de utilizare a frecvenţelor radio prin care sunt alocate la nivel naţional canale radio de 2x7 MHz.

Titularii acestor licenţe vor avea posibilitatea de a solicita, înainte de data expirării actualelor drepturi, prelungirea valabilităţii licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio până la data de 31.12.2015, cu achitarea către bugetul de stat a unei taxe de licenţă de 116.000 euro, în două tranşe egale, până în data de 31 octombrie 2013, respectiv 28 noiembrie 2014.

Potrivit documentelor supuse consultării publice, banda 3400-3600 MHz va fi disponibilă inclusiv pentru aplicaţii de acces pe suport radio de tip nomadic (nomadic wireless access - NWA), la solicitarea titularilor de licenţe în acest sens.
Totodată, autoritatea are în plan să organizeze în cursul anului 2014 o procedură de selecţie pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio pentru întreg spectrul cuprins între 3400 MHz şi 3800 MHz, drepturile de utilizare urmând să fie valabile începând cu data de 1 ianuarie 2016. Drepturile de utilizare ce vor intra în vigoare de la această dată vor fi acordate cu permiterea aplicaţiilor de acces pe suport radio de bandă largă (BWA - broadband wireless access), fără alte condiţionări suplimentare privind utilizarea spectrului.

Intenţiile Autorităţii legate de benzile 3400-3600 MHz, respectiv 3600-3800 MHz, au fost prezentate anterior în cadrul Documentului de strategie privind implementarea şi dezvoltarea sistemelor broadband wireless access (BWA) la nivel naţional, în urma procesului de consultare publică din anul 2011.

„Am optat pentru această abordare pentru a veni în sprijinul titularilor drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio, oferindu-le mai multă predictibilitate asupra posibilităţilor pe care le au la îndemână. În plus, extinderea temporară a drepturilor de utilizare reprezintă o etapă intermediară necesară pentru armonizarea utilizării benzii 3400-3600 MHz la nivelul Uniunii Europene, care va conduce, în cele din urmă, la adoptarea şi utilizarea unor standarde adecvate de către producătorii de echipamente”, a declarat Preşedintele ANCOM, Cătălin Marinescu.

În contextul prelungirii temporare a drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio, precum şi a procedurii de selecţie ce urmează a fi organizată în cursul anului 2014, ANCOM propune şi revizuirea tarifului de utilizare a spectrului ce trebuie achitat pentru utilizarea benzii de frecvenţe radio 3400-3600 MHz, respectiv 3600-3800 MHz.

Având în vedere că drepturile de utilizare a frecvenţelor radio în banda 3400-3600 MHz ajung la termen în luna septembrie a anului curent, Autoritatea consideră că măsurile propuse trebuie adoptate în regim de urgenţă, motiv pentru care proiectele de acte normative sunt supuse consultării publice, conform prevederilor art. 135 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011, pentru o perioadă de 10 zile.